Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Úřad - orgán veřejné moci. Organizační složka státu. Řídí 200 podřízených organizací. Je součástí 15 kategorií orgánu veřejné moci.


ministr

doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.

od 01.07.2022

Založeno 01.01.1981
IČO 00022985
Datová schránka vidaawt
Odkazy

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Chci hlídat

Všechny změny o Ministerstvo školství, mládeže
Změny i v 200 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

U většiny smluv netají ceny.

11 smluv má hodnotu blízkou limitům veřejných zakázek, což může naznačovat snahu se vyhnout řádné veřejné soutěži.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem 11 smluv bez uvedené ceny. Tj. 4,09 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Střední riziko, celkem 11 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 4,09 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Střední riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 0,37 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 2 smluv.

V registru smluv evidujeme 2352 smluv za celkem 84 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 295 smluv za 26 mld. Kč (nárůst o 97,52 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 9 smluv, což je celkem 3,05 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby (23 mld. Kč), Opravy, údržba a počítačové sítě (2 mld. Kč), Věda, výzkum a vzdělávání (249 mil. Kč), Zdravotnictví (195 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se vyskytuje

U subjektu registrujeme 4 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Ministerstvo školství, mládeže a dostal 338 dotací v celkové hodnotě 17 948 866 787 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Ministerstvo školství, mládeže a nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 142 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 200 podřízených organizací. Je součástí 15 kategorií orgánu veřejné moci.

Organizace je tvořena

Zobrazit další informace