Město Ústí nad Orlicí

Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Řídí 29 podřízených organizací. Je součástí 30 kategorií orgánu veřejné moci.


Starosta

Petr Hájek

od 30.09.2020

Založeno 01.07.1973
IČO 00279676
Datová schránka bxcbwmg
Odkazy

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Chci hlídat

Všechny změny o Město Ústí nad Orlicí
Změny i v 29 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

U většiny smluv netají ceny.

Zakázky s podezřelou cenou uzavřelo více dodavatelů, žádný nedominuje.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem 14 smluv bez uvedené ceny. Tj. 3,55 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 10 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 2,54 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

V registru smluv evidujeme 2602 smluv za celkem 4 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 430 smluv za 663 mil. Kč (nárůst o 25,80 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 11 smluv, což je celkem 2,56 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (177 mil. Kč), Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis (81 mil. Kč), Zemědělství (54 mil. Kč), Dary a dotace (48 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Město Ústí nad Orlicí se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Město Ústí nad Orlicí dostal 337 dotací v celkové hodnotě 886 075 594 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Město Ústí nad Orlicí nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Město Ústí nad Orlicí se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 54 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 29 podřízených organizací. Je součástí 30 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace