Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Řídí 6 podřízených organizací.


Založeno 07.02.2006
IČO 27283933
Datová schránka jwaeuen

Skuteční majitelé

Milan Trpišovský (zapsán 24.02.2021 )
Znepřístupněno
Tomáš Jirásek (zapsán 24.02.2021 )
Znepřístupněno
Richard Lukáš (zapsán 24.02.2021 )
Znepřístupněno
Jan Rais (zapsán 24.02.2021 )
Znepřístupněno
Hana Jelínková (zapsán 24.02.2021 )
Znepřístupněno
Marie Fryaufová (zapsán 24.02.2021 )
Znepřístupněno
Zdeněk Kůs (zapsán 24.02.2021 )
Znepřístupněno
Pavel Marek (zapsán 24.02.2021 )
Znepřístupněno
Adam Vitouš (zapsán 24.02.2021 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o Krajská nemocnice Liberec,
Změny i v 6 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Zakázky z jednotlivých oborů uzavřelo více dodavatelů, žádný výrazně nedominuje.

Zakázky s podezřelou cenou uzavřelo více dodavatelů, žádný nedominuje.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem 171 smluv bez uvedené ceny. Tj. 2,90 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 60 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,02 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 122 smluv bez uvedené ceny. Tj. 2,07 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 13 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 906 smluv.

V registru smluv evidujeme 27574 smluv za celkem 21 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 3 828 smluv za 2 mld. Kč (pokles o -31,18 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 141 smluv, což je celkem 3,68 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Opravy a údržba zdravotnických přístrojů (897 mil. Kč), Leciva (682 mil. Kč), Zdravotnictví (321 mil. Kč), Stavebnictví (59 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Krajská nemocnice Liberec, a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Krajská nemocnice Liberec, a.s. dostala 259 dotací v celkové hodnotě 2 289 096 321 Kč.

0 dceřiných společností firmy Krajská nemocnice Liberec, a.s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Krajská nemocnice Liberec, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Krajská nemocnice Liberec, a.s. uzavřel 1604 smluv smluv (tj. 5,82 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 111 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí 6 podřízených organizací.

Zobrazit další informace