Statutární město Brno

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 343 podřízených organizací. Je součástí 40 kategorií orgánu veřejné moci.


primátor

JUDr. Markéta Vaňková

od 01.01.2018

Založeno 01.07.1992
IČO 44992785
Datová schránka a7kbrrn, bxbbupf, pgmj8qs, scedv36
Záznamy zastupitelstva
Odkazy


Chci hlídat

Všechny změny o Statutární město Brno
Změny i v 343 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Nevykazuje téměř žádné rizikové faktory.

Zakázky z jednotlivých oborů uzavřelo více dodavatelů, žádný výrazně nedominuje.

Uzavřeli 1365 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem 481 smluv bez uvedené ceny. Tj. 4,59 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 132 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,26 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 78 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,74 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 56 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 259 smluv.

V roce 2021 uzavřel úřad 9 434 smluv za 42 mld. Kč (pokles o -27,97 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u 375 smluv, což je celkem 3,97 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (18 mld. Kč), Veřejné služby pro energie (7 mld. Kč), Sociální služby (5 mld. Kč), Odpady (3 mld. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Statutární město Brno se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Statutární město Brno dostal 2122 dotací v celkové hodnotě 11 956 265 716 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Statutární město Brno nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Statutární město Brno se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 40 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 283 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 343 podřízených organizací. Je součástí 40 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy