Česká pošta, s.p.

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 6 podřízených organizací. Je součástí 7 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Roman Knap

změna 02.07.2021

Roman Schanner

změna 02.07.2021

Jaroslav Hloušek

změna 02.07.2021

Založeno 01.01.1993
IČO 47114983
Datová schránka em2ukrb, kr7cdry


Chci hlídat

Všechny změny o Česká pošta, s.p.
Změny i v 6 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Velmi vysoká míra rizikových faktorů.

Většinu zakázek se skrytou cenou dostalo 0 dodavatelů.

Uzavřeli 371 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 13 078 smluv bez uvedené ceny. Tj. 54,36 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 85 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,35 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 124 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,52 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Vysoké riziko, smlouvy se koncentrují u malého počtu partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 4 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 88 smluv.

V roce 2021 uzavřel úřad 14 842 smluv za 12 mld. Kč (nárůst o 17,11 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u 10 902 smluv, což je celkem 73,45 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech Bankovní služby a poplatky (980 mil. Kč), IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) (964 mil. Kč), Nábor zaměstnanců (515 mil. Kč), Ostraha objektů (462 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Česká pošta, s.p. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Česká pošta, s.p. dostal 122 dotací v celkové hodnotě 78 809 702 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Česká pošta, s.p. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Česká pošta, s.p. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 40 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 5 446 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 6 podřízených organizací. Je součástí 7 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy