Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost. Řídí jednu podřízenou organizaci.


Založeno 01.05.1993
IČO 48364282
Datová schránka qatdrk2

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Jiří Vaněček (zapsán 27.12.2018 )
Znepřístupněno
Lukáš Siřínek (zapsán 27.12.2018 )
Znepřístupněno
Ján Lovas (zapsán 27.12.2018 )
Znepřístupněno
Lubomír Kovář (zapsán 27.12.2018 )
Znepřístupněno
Jakub Novotný (zapsán 27.12.2018 )
Znepřístupněno
 


Chci hlídat

Všechny změny o Dopravní podnik Karlovy Vary,
Změny i v jedné dceřiné společnosti

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Neobchází limity zákona o veřejných zakázkách.

Uzavřeli 17 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2023

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 7 smluv bez uvedené ceny. Tj. 8,05 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u jedné smlouvy. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 7 smluv.

V registru smluv evidujeme 499 smluv za celkem 16 mld. Kč

V roce 2024 uzavřel subjekt 61 smluv za 258 mil. Kč (pokles o -98,09 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u 2 smluv, což je celkem 3,28 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Hromadná autobusová a vlaková doprava (191 mil. Kč), Stavebnictví (30 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (3 mil. Kč), Nábor zaměstnanců (2 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. se vyskytuje


U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. dostala 92 dotací v celkové hodnotě 504 601 106 Kč.

0 dceřiných společností firmy Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. uzavřel 39 smluv smluv (tj. 7,82 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 63 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí jednu podřízenou organizaci.

Zobrazit další informace