Pražské služby, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost. Řídí 5 podřízených organizací.


Založeno 26.01.1994
IČO 60194120
Datová schránka eb5ry32

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Patrik Roman (zapsán 05.11.2019 )
Znepřístupněno
Michal Čoupek (zapsán 05.11.2019 )
Znepřístupněno
Petr Valert (zapsán 05.11.2019 )
Znepřístupněno
Aleš Bláha (zapsán 05.11.2019 )
Znepřístupněno
František Hodan (zapsán 05.11.2019 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o Pražské služby, a.s.
Změny i v 5 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Nemají významně začerněné smlouvy.

Zásadní nedostatky u 50 smluv z 1259 smluv.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2023

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 101 smluv bez uvedené ceny. Tj. 5,09 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 23 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,16 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 8 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,40 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 11 smluv.

V registru smluv evidujeme 6128 smluv za celkem 41 mld. Kč

V roce 2024 uzavřel subjekt 795 smluv za 2 mld. Kč (pokles o -70,31 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u 2 smluv, což je celkem 0,25 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (724 mil. Kč), Odpady (219 mil. Kč), Technické služby (176 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (112 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Pražské služby, a.s. se vyskytuje


U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Pražské služby, a.s. dostala 37 dotací v celkové hodnotě 12 261 746 Kč.

0 dceřiných společností firmy Pražské služby, a.s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Pražské služby, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Pražské služby, a.s. uzavřel 764 smluv smluv (tj. 12,47 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 1 147 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí 5 podřízených organizací.

Zobrazit další informace