Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost. Řídí 3 podřízené organizace.


Zastupovaný

Martin Gillar

změna 03.08.2017

Jan Šurovský

změna 18.06.2017

Jiří Špička

změna 03.08.2017

Jan Blecha

změna 18.06.2017

Ladislav Urbánek

změna 18.06.2017

Založeno 11.07.1991
IČO 00005886
Datová schránka fhidrk6


Chci hlídat

Všechny změny o Dopravní podnik hl. m. Prahy,
Změny i ve 3 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Zakázky se nekoncentrují u žádných dodavatelů.

Uzavřeli 1817 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 1 531 smluv bez uvedené ceny. Tj. 19,57 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 106 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,35 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 11 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,14 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 28 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 224 smluv.

V registru smluv evidujeme 46960 smluv za celkem 319 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 8 839 smluv za 24 mld. Kč (pokles o -53,28 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 1 545 smluv, což je celkem 17,48 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (8 mld. Kč), Železniční a tramvajové lokomotivy a vozidla (3 mld. Kč), Hromadná autobusová a vlaková doprava (2 mld. Kč), Pojišťovací služby (851 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Dopravní podnik hl. m. Prahy, dostala 102 dotací v celkové hodnotě 37 899 186 010 Kč.

0 dceřiných společností firmy Dopravní podnik hl. m. Prahy, nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřel 11607 smluv smluv (tj. 24,72 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 44 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 146 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí 3 podřízené organizace.

Zobrazit další informace