Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 292 podřízených organizací. Je součástí 13 kategorií orgánu veřejné moci.


ministr

Mgr. Petr Gazdík

od 17.12.2021

Založeno 01.01.1981
IČO 00022985
Datová schránka vidaawt


Chci hlídat

Všechny změny o Ministerstvo školství, mládeže
Změny i v 292 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Neuzavřeli žádné smlouvy o víkendu či svátku.

26 smluv má hodnotu blízkou limitům veřejných zakázek, což může naznačovat snahu se vyhnout řádné veřejné soutěži.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem 10 smluv bez uvedené ceny. Tj. 2,18 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Střední riziko, celkem 26 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 5,66 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Střední riziko, celkem 8 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,74 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Vysoké riziko, smlouvy se koncentrují u malého počtu partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 2 smluv.

V roce 2022 uzavřel úřad 69 smluv za 2 mld. Kč (pokles o -86,88 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u jedné smlouvy, což je celkem 1,45 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Opravy, údržba a počítačové sítě (1 mld. Kč), Zdravotnictví (195 mil. Kč), Konzultace a poradenství (76 mil. Kč), Stavebnictví (58 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se vyskytuje

U subjektu registrujeme 3 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Ministerstvo školství, mládeže a dostal 141 dotací v celkové hodnotě 7 405 263 960 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Ministerstvo školství, mládeže a nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 139 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 292 podřízených organizací. Je součástí 13 kategorií orgánu veřejné moci.

Organizace je tvořena

Zobrazit další informace