HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Úřad - orgán veřejné moci. Kraj. Řídí 1079 podřízených organizací. Je součástí 34 kategorií orgánu veřejné moci.


hejtman

MUDr. Zdeněk Hřib

od 15.11.2018

Založeno 01.07.1973
IČO 00064581
Datová schránka 48ia97h, ktdeucu
Odkazy

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Chci hlídat

Všechny změny o HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Změny i v 1079 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Zakázky z jednotlivých oborů se u dodavatelů nekoncentrují.

Uzavřeli 300 smluv o víkendu nebo svátku.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 1 647 smluv bez uvedené ceny. Tj. 12,75 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 401 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 3,10 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 82 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,63 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

V registru smluv evidujeme 78933 smluv za celkem 897 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 13 724 smluv za 117 mld. Kč (nárůst o 7,04 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 2 206 smluv, což je celkem 16,07 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Bankovní služby a poplatky (46 mld. Kč), Hromadná autobusová a vlaková doprava (24 mld. Kč), Stavebnictví (20 mld. Kč), Dary a dotace (6 mld. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad HLAVNÍ MĚSTO PRAHA dostal 2881 dotací v celkové hodnotě 254 140 988 188 Kč.

0 podřízených organizací úřadu HLAVNÍ MĚSTO PRAHA nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 1 003 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 1079 podřízených organizací. Je součástí 34 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace