Klatovská nemocnice, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost.


Založeno 14.08.2003
IČO 26360527
Datová schránka 7vcesc8

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Vymazaní majitelé

Jiří Zeithaml (zapsán 28.11.2018 - 23.06.2021 )
Znepřístupněno
Marek Kýhos (zapsán 28.11.2018 - 31.05.2021 )
Znepřístupněno
Alan Sutnar (zapsán 28.11.2018 - 31.05.2021 )
Znepřístupněno
Jaroslav Šíma (zapsán 28.11.2018 - 23.06.2021 )
Znepřístupněno
Ondřej Provalil (zapsán 28.11.2018 - 23.06.2021 )
Znepřístupněno
DANA JURÁSKOVÁ (zapsán 31.05.2021 - 23.06.2021 )
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o Klatovská nemocnice, a.s.

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

U většiny smluv netají ceny.

Zásadní nedostatky u 6 smluv z 526 smluv.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem 23 smluv bez uvedené ceny. Tj. 4,36 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 2 smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,38 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 8 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,52 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 2 smluv.

V registru smluv evidujeme 2857 smluv za celkem 2 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 744 smluv za 693 mil. Kč (nárůst o 273,47 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 24 smluv, což je celkem 3,23 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Bankovní služby a poplatky (317 mil. Kč), Služby závodních jídelen (148 mil. Kč), Zdravotnictví (111 mil. Kč), Dary a dotace (50 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Klatovská nemocnice, a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Klatovská nemocnice, a.s. dostala 178 dotací v celkové hodnotě 317 777 064 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Klatovská nemocnice, a.s. uzavřel 251 smluv smluv (tj. 8,79 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 9 výsledků ve 3 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace