Stodská nemocnice, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Řídí jednu podřízenou organizaci.


Založeno 15.09.2003
IČO 26361086
Datová schránka b3yggnn

Skuteční majitelé

Alan Sutnar (zapsán 27.11.2018 )
Znepřístupněno
Jaroslav Šíma (zapsán 27.11.2018 )
Znepřístupněno
Pavel Cibulka (zapsán 27.11.2018 )
Znepřístupněno
Marek Kýhos (zapsán 27.11.2018 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o Stodská nemocnice, a.s.
Změny i v jedné dceřiné společnosti

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Neobchází limity zákona o veřejných zakázkách.

Skrývá ceny u varujícího počtu 42 smluv z 140 smluv.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 26 smluv bez uvedené ceny. Tj. 12,32 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 9 smluv.

V roce 2022 uzavřel subjekt 102 smluv za 86 mil. Kč (pokles o -2,79 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 15 smluv, což je celkem 14,71 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Pojišťovací služby (17 mil. Kč), Zdravotnické přístroje (11 mil. Kč), Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) (7 mil. Kč), Zdravotnictví (4 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Stodská nemocnice, a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Stodská nemocnice, a.s. dostala 60 dotací v celkové hodnotě 226 498 631 Kč.

0 dceřiných společností firmy Stodská nemocnice, a.s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Stodská nemocnice, a.s. uzavřel 70 smluv smluv (tj. 9,09 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 2 výsledky ve 2 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí jednu podřízenou organizaci.

Zobrazit další informace