Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.


Založeno 15.06.2005
IČO 27253236
Datová schránka esyfc86

Skuteční majitelé

Jakub Nabi
Znepřístupněno
Jiří Švadlena
Znepřístupněno
Pavel Král
Znepřístupněno
Roman Mrva
Znepřístupněno
Jakub Hostek
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Uzavřeli 24 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

Zásadní nedostatky u 7 smluv z 337 smluv.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 36 smluv bez uvedené ceny. Tj. 10,68 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 6 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,78 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 7 smluv bez uvedené ceny. Tj. 2,08 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u jedné smlouvy. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 14 smluv.

V roce 2021 uzavřel subjekt 280 smluv za 992 mil. Kč (pokles o -11,62 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u 58 smluv, což je celkem 20,71 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (502 mil. Kč), Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) (338 mil. Kč), Dary a dotace (56 mil. Kč), Leciva (7 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Nemocnice Rudolfa a Stefanie dostala 162 dotací v celkové hodnotě 102 035 269 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje uzavřel 91 smluv smluv (tj. 6,22 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 40 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 15 výsledků ve 3 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy