Collegium Bohemicum, o.p.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Obecně prospěšná společnost.


Založeno 16.12.2006
IČO 27309231
Datová schránka pmi3r56

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

MICHAELA HRUBÁ (zapsán 15.03.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
TOMÁŠ VLACH (zapsán 15.03.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
EVA FIALOVÁ (zapsán 15.03.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
MARCEL UCHYTIL (zapsán 15.03.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
HANA BERGEROVÁ (zapsán 15.03.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
ZDENĚK LYČKA (zapsán 15.03.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
TOMÁŠ RIEGER (zapsán 15.03.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
PETR KARLÍČEK (zapsán 15.03.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
LUCIE KALHOUSOVÁ (zapsán 15.03.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
PETR KOURA (zapsán 07.09.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JAN HOLOVSKÝ (zapsán 07.09.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
MAGDA NĚMCOVÁ (zapsán 07.09.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
TOMÁŠ OKURKA (zapsán 13.09.2022 )
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
KRISTINA KAISEROVÁ (zapsán 11.10.2022 )
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
MARTIN KRSEK (zapsán 11.10.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
VÁCLAV HOUFEK (zapsán 11.10.2022 )
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
MARTIN MARTÍNEK (zapsán 08.11.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
VÁCLAV HOUFEK (zapsán 08.11.2022 )
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
VÁCLAV HOUFEK (zapsán 08.11.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
 

Vymazaní majitelé

KRISTINA KAISEROVÁ (zapsán 15.03.2022 - 11.10.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
MARTIN KRSEK (zapsán 15.03.2022 - 11.10.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
PETR KOURA (zapsán 15.03.2022 - 03.07.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
MARTIN THOMAS THIEL (zapsán 15.03.2022 - 07.09.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
MARTIN MARTÍNEK (zapsán 15.03.2022 - 08.11.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
VLASTISLAV OURODA (zapsán 15.03.2022 - 07.09.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
VÁCLAV HOUFEK (zapsán 15.03.2022 - 11.10.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
PETR KOURA (zapsán 03.07.2022 - 07.09.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
VÁCLAV HOUFEK (zapsán 11.10.2022 - 08.11.2022 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6


Chci hlídat

Všechny změny o Collegium Bohemicum, o.p.s.

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Velmi vysoká míra rizikových faktorů.

Dominance zakázek u dodavatelů je výrazná v 3 oborech.

Neobchází limity zákona o veřejných zakázkách.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2023

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 25,00 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Střední riziko, celkem Jedna smlouva s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 25,00 % z celkového počtu.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

V registru smluv evidujeme 82 smluv za celkem 140 mil. Kč

V roce 2024 uzavřel subjekt jednu smlouvu za 138 400 Kč (pokles o -95,03 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u 0 smluv, což je celkem 0,00 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Dary a dotace (138 400 Kč)


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Collegium Bohemicum, o.p.s. se vyskytuje


U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Collegium Bohemicum, o.p.s. dostala 29 dotací v celkové hodnotě 59 500 673 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Collegium Bohemicum, o.p.s. uzavřel 4 smlouvy smluv (tj. 4,88 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 54 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace