Ústecký kraj

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 27 podřízených organizací. Je součástí 19 kategorií orgánu veřejné moci.


Hejtman

Ing. Jan Schiller

od 16.11.2020


Založeno 12.11.2000
IČO 70892156
Datová schránka t9zbsva
Odkazy

Chci hlídat

Všechny změny o Ústecký kraj
Změny i v 27 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Zakázky se skrytou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.

Velmi málo smluv má hodnotu blízkou limitům pro veřejné zakázky.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 371 smluv bez uvedené ceny. Tj. 18,76 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 68 smluv bez uvedené ceny. Tj. 3,44 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatny
Nízké riziko, celkem 6 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,30 % z celkového počtu.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

V roce 2021 uzavřel úřad 530 smluv za 4 mld. Kč (pokles o -77,93 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u 170 smluv, což je celkem 32,08 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech Sociální služby (2 mld. Kč), Hromadná autobusová a vlaková doprava (1 mld. Kč), Stavebnictví (49 mil. Kč), Dary a dotace (23 mil. Kč) a dalších.

Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Ústecký kraj se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Ústecký kraj dostal 3302 dotací v celkové hodnotě 155 521 580 011 Kč.

23 podřízených organizací (z celkem 27) úřadu Ústecký kraj dostalo dalších 1045 dotací v hodnotě 3 770 886 568 Kč.

Úřad Ústecký kraj včetně podřízených organizací dostal celkem 4347 dotací v celkové hodnotě 159 292 466 579 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Ústecký kraj se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které úřad uzavřel s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Ústecký kraj uzavřel 757 smluv smluv (tj. 6,92 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 35 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 977 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 27 podřízených organizací. Je součástí 19 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 732 lidí darovalo 2 067 973 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy