PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o.p.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Obecně prospěšná společnost.


Založeno 20.12.2004
IČO 27467686
Datová schránka 2h8xwa7

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Chci hlídat

Všechny změny o PRO-SEN sociálně zdravotní

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 4 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 10,81 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 2,70 % z celkového počtu.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

V registru smluv evidujeme 265 smluv za celkem 307 mil. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 33 smluv za 29 mil. Kč (pokles o -13,26 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 11 smluv, což je celkem 33,33 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Dary a dotace (17 mil. Kč), Sociální služby (10 mil. Kč), Technické služby (105 090 Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (0 Kč), Školení a kurzy (0 Kč)


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o.p.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma PRO-SEN sociálně zdravotní služby, dostala 65 dotací v celkové hodnotě 28 863 236 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o.p.s. uzavřel 18 smluv smluv (tj. 6,79 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 19 výsledků v jedné databázi.

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace