Královéhradecký kraj

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 180 podřízených organizací. Je součástí 20 kategorií orgánu veřejné moci.


Založeno 12.11.2000
IČO 70889546
Datová schránka gcgbp3q
Záznamy zastupitelstva
Odkazy


Chci hlídat

Všechny změny o Královéhradecký kraj
Změny i v 180 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Zakázky z jednotlivých oborů uzavřelo více dodavatelů, žádný výrazně nedominuje.

Zásadní nedostatky u 43 smluv z 2430 smluv.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 228 smluv bez uvedené ceny. Tj. 9,38 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 49 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 2,02 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 43 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,77 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 10 smluv.

V registru smluv evidujeme 15364 smluv za celkem 98 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 2 310 smluv za 8 mld. Kč (pokles o -71,18 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 501 smluv, což je celkem 21,69 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (5 mld. Kč), Sociální služby (2 mld. Kč), Dary a dotace (753 mil. Kč), Konstrukční a stavební práce (301 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Královéhradecký kraj se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Královéhradecký kraj dostal 5630 dotací v celkové hodnotě 250 823 360 935 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Královéhradecký kraj nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Královéhradecký kraj se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 1 253 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 180 podřízených organizací. Je součástí 20 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace