Poliklinika Prosek a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost.


Založeno 26.11.2008
IČO 28495306
Datová schránka 57ifqrn

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Michal Mašek (zapsán 15.01.2019 )
Znepřístupněno
Michal Beran (zapsán 15.01.2019 )
Znepřístupněno
Taťjana Horká (zapsán 15.01.2019 )
Znepřístupněno
Tomáš Kubík (zapsán 15.01.2019 )
Znepřístupněno
Jana Nowaková Těmínová (zapsán 15.01.2019 )
Znepřístupněno
Radim Šenk (zapsán 15.01.2019 )
Znepřístupněno
Jiří Vávra (zapsán 15.01.2019 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o Poliklinika Prosek a.s.

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

Uzavřeli 162 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

U většiny smluv netají ceny.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 0,34 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, smlouvy se koncentrují u malého počtu partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

V registru smluv evidujeme 1888 smluv za celkem 191 mil. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 295 smluv za 42 mil. Kč (pokles o -38,80 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 2 smluv, což je celkem 0,68 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Leciva (25 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (6 mil. Kč), Kosmetika (3 mil. Kč), IT (517 862 Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Poliklinika Prosek a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Poliklinika Prosek a.s. dostala 3 dotace v celkové hodnotě 9 146 062 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Poliklinika Prosek a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Poliklinika Prosek a.s. uzavřel 1098 smluv smluv (tj. 58,16 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 4 výsledky ve 2 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace