Česká pošta, s.p.

Úřad - orgán veřejné moci. Státní podnik. Řídí 4 podřízené organizace. Je součástí 7 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Roman Knap

změna 16.11.2021

Roman Schanner

změna 16.11.2021

Jaroslav Hloušek

změna 16.11.2021

Založeno 01.01.1993
IČO 47114983
Datová schránka em2ukrb, kr7cdry


Chci hlídat

Všechny změny o Česká pošta, s.p.
Změny i ve 4 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Velmi vysoká míra rizikových faktorů.

Většinu zakázek se skrytou cenou dostalo 0 dodavatelů.

Uzavřeli 694 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 15 539 smluv bez uvedené ceny. Tj. 73,77 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 122 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,58 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 27 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,13 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Vysoké riziko, smlouvy se koncentrují u malého počtu partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 5 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 88 smluv.

V registru smluv evidujeme 156146 smluv za celkem 99 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 16 179 smluv za 13 mld. Kč (pokles o -15,31 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 12 327 smluv, což je celkem 76,19 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (3 mld. Kč), Poštovní a kurýrní služby (3 mld. Kč), Osobní vozidla (1 mld. Kč), IT (1 mld. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Česká pošta, s.p. se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Česká pošta, s.p. dostal 134 dotací v celkové hodnotě 122 098 651 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Česká pošta, s.p. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Česká pošta, s.p. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 5 404 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 4 podřízené organizace. Je součástí 7 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace