Česká pošta, s.p.

Úřad - orgán veřejné moci. Státní podnik. Řídí 5 podřízených organizací. Je součástí 9 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Jaroslav Hloušek

změna 26.03.2023

Ondřej Škorpil

změna 26.03.2023

Martin Vránek

změna 26.03.2023

Založeno 01.01.1993
IČO 47114983
Datová schránka em2ukrb, kr7cdry

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Najít v Evidenci skutečných majitelů
 

Průměrná měsíční mzda včetně odměn

za rok 2022
Generální ředitel/ka 468 374 Kč
Rozsah 24 platů vedoucích pozic 0 - 180 000 Kč

Informace o platech z platyuredniku.cz


Chci hlídat

Všechny změny o Česká pošta, s.p.
Změny i v 5 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Velmi vysoká míra rizikových faktorů.

Zveřejnili 3435 významně začerněných smluv.

Uzavřeli 617 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2022

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 15 627 smluv bez uvedené ceny. Tj. 71,69 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 102 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,47 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 20 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,09 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Vysoké riziko, smlouvy se koncentrují u malého počtu partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 24 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 121 smluv.

V registru smluv evidujeme 173989 smluv za celkem 113 mld. Kč

V roce 2023 uzavřel úřad 12 378 smluv za 7 mld. Kč (pokles o -64,57 % oproti roku 2022)

V 2023 neuvedl hodnotu smlouvy u 7 780 smluv, což je celkem 62,85 % ze všech.

Největší smlouvy v 2023 byly uzavřeny v oblastech Pojišťovací služby (1 mld. Kč), Osobní vozidla (972 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (896 mil. Kč), Energie (486 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Česká pošta, s.p. se vyskytuje


U subjektu registrujeme 3 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Česká pošta, s.p. dostal 136 dotací v celkové hodnotě 126 554 871 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Česká pošta, s.p. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Česká pošta, s.p. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 5 385 výsledků v 7 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 5 podřízených organizací. Je součástí 9 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace