Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost.


Založeno 01.01.1994
IČO 47675772
Datová schránka 67ggxv5

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

MILAN FERANEC (zapsán 28.05.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
IVAN KOSATÍK (zapsán 28.05.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MIROSLAV ŽBÁNEK (zapsán 28.05.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
SVATOPLUK BINDER (zapsán 28.05.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
OTAKAR ŠTĚPÁN BAČÁK (zapsán 28.05.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
LUKÁŠ KRBEČEK (zapsán 28.05.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
TOMÁŠ PEJPEK (zapsán 28.05.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
DALIBOR HORÁK (zapsán 28.05.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MAREK PAZDERA (zapsán 28.05.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
 

Vymazaní majitelé

MAREK PAZDERA (zapsán 14.06.2021 - 28.05.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
LUKÁŠ KRBEČEK (zapsán 14.06.2021 - 28.05.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
IVAN KOSATÍK (zapsán 14.06.2021 - 28.05.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
JIŘÍ JUŘENA (zapsán 14.06.2021 - 28.05.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
RADIM SCHUBERT (zapsán 14.06.2021 - 28.05.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
KAMIL ANDREE (zapsán 14.06.2021 - 28.05.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MIROSLAVA FERANCOVÁ (zapsán 14.06.2021 - 28.05.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
DALIBOR HORÁK (zapsán 14.06.2021 - 28.05.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MILAN HEBELKA (zapsán 14.06.2021 - 28.05.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM

Chci hlídat

Všechny změny o Vodohospodářská společnost

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Zakázky z jednotlivých oborů uzavřelo více dodavatelů, žádný výrazně nedominuje.

Uzavřeli 2 smlouvy o víkendu nebo svátku.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2023

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 2,00 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 2,00 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, smlouvy se koncentrují u malého počtu partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u jedné smlouvy.

V registru smluv evidujeme 458 smluv za celkem 345 mil. Kč

V roce 2024 uzavřel subjekt 19 smluv za 11 mil. Kč (pokles o -82,45 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u 0 smluv, což je celkem 0,00 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (7 mil. Kč), Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) (1 mil. Kč), Reklamní a marketingové služby (907 500 Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (335 170 Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. se vyskytuje


U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Vodohospodářská společnost Olomouc, dostala 7 dotací v celkové hodnotě 201 280 479 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. uzavřel 44 smluv smluv (tj. 9,61 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 2 výsledky ve 2 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace