Informace o úřadu Statutární město Olomouc

Úřad - orgán veřejné moci

Založena
01.10.1980
IČO 00299308
Datová schránka kazbzri
Index korupčního rizika K–Index

Index korupčního rizika - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Kategorie OVM
Obce s rozšířenou působností 
Obce, městské částí nebo městské obvody v hlavním městě Praze, vojenské újezdy 
OVM vybírající správní poplatky (dle zákona č. 634/2004 Sb.) 
Statutární města 
Stavební úřady RUIAN 
Jednotná kontaktní místa v agendě volný pohyb služeb 
Kontaktní místa veřejné správy 
Matriční úřady (m. úřady, kterými jsou obec. úřady, v hl. m. Praze ÚMČ, v územně čl. statut. městech ÚMO nebo ÚMČ a pro území voj. újezdů újezdní úřady, které určí a jejich spr. obvody vymezí MV prov. pr. př.; obec. úř. ORP) 
Matriční úřady příslušné k přijetí prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství 
Obce 
Obce provádějící vidimaci a legalizaci (kraj. úřady; obec. úřady ORP; obec. úřady, ÚMČ, ÚMO územně členěných statut. měst a ÚMČ hl. m. Prahy, jejichž seznam stanoví prov. pr. př.; újezdní úřady, držitel poštovní licence, Hospodářská komora ČR) 
Obce RUIAN 
Obce s matričním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem 
Obce s rozšířenou působností, městské části v hlavním městě Praze 
Obce se stavebním úřadem 
Obce, které nejsou matričním úřadem 
Obecné stavební úřady RÚIAN 
Obecní policie 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
Obecní živnostenské úřady 
Ohlašovny 
Okrsková volební komise* 
Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu ve smyslu § 13 zák. č. 247/1995 Sb. 
Povinné subjekty ve smyslu § 14 odst. 1 až 3 zák. č. 283/1993 Sb. 
Speciální stavební úřady 
Státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu ve smyslu § 16 zák. č. 349/1999 Sb. 
Stavební úřady 
Úřady ve smyslu § 1 odst. 2. zák. č. 349/1999 Sb. 
Veřejnoprávní původci (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) 
Vodoprávní úřady krajských úřadů a stavební úřady obecních úřadů s rozšířenou působností 
Volební orgány (starostové) ve smyslu § 6 písm. h) zák. č. 491/2001 Sb. 
Všechna OVM bez škol, školských zařízení a vysokých škol 
Majetkové vazby společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
Poslední smlouva v RS uveřejněna 2.9.2021
Novinky o této firmě do mailu Hlídat všechny změny o Statutární město Olomouc v celém Hlídači
Hlídat změny i v 39 dceřinných společnostech
Sdílet stránku s ostatními na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Obsah stránky

Problémy a varování

Statistiky z registru smluv

Vysvětlení: Registr smluv je platný od poloviny roku 2016. První rok, od 1.7.2016 do 30.6.2017, probíhal v "testovacím" režimu, kdy za neuveřejnění smlouvy nehrozila žádná sankce. Proto statistiky za 2016 neobsahují smlouvy za celý rok a rok 2017 nemusí být úplný.

Souhrnné statistiky
pro Statutární město Olomouc
od 2016
6485 smluv za celkem 11 mld. Kč
18,8 % smluv se skrytou cenou
1,7 % smluv se skrytou smluvní stranou
12,3 %smluv s firmami navázanými na politiky
Zobraz grafy
Hodnota smluv
Počet smluv
% smluv s utajenou cenou
Hodnota smluv s vazbou na politiky
% smluv s vazbou na politiky
Souhrnné statistiky
pro subjekt a všechny
dceřinné společnosti (39)
od 2016
11080 smluv za celkem 14 mld. Kč
21,6 % smluv se skrytou cenou
3,9 % smluv se skrytou smluvní stranou
12,7 %smluv s firmami navázanými na politiky
Smlouvy s vazbou na politiky Zde najdete přehled navázaných osob a firem.
Rok Počet smluv % podíl Hodnota smluv v Kč % podíl
2016 54 8,96 % 32 mil. Kč 3,22 %
2017 196 13,73 % 308 mil. Kč 18,85 %
2018 211 13,41 % 586 mil. Kč 25,67 %
2019 175 11,76 % 357 mil. Kč 16,91 %
2020 162 11,83 % 225 mil. Kč 5,37 %
2021 2 8,70 % 355 136 Kč 4,37 %
Celkem 800 12,34 % 2 mld. Kč 13,44 %
Veřejné zakázky

Statutární město Olomouc se vyskytuje v 1480 veřejných zakázkach jako zadavatel.

Statutární město Olomouc se vyskytuje v 4 veřejných zakázkách jako dodavatel.

Dotace

Úřad Statutární město Olomouc dostal 651 dotací v celkové hodnotě 3 569 951 703 Kč.

13 podřízených organizací (z celkem 39) úřadu Statutární město Olomouc dostalo dalších 564 dotací v hodnotě 259 184 470 Kč.

Úřad Statutární město Olomouc včetně podřízených organizací dostal celkem 1215 dotací v celkové hodnotě 3 829 136 173 Kč.

Insolvenční rejstřík

Statutární město Olomouc se vyskytuje v 16 insolvencích jako věřitel.

Statutární město Olomouc není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Statutární město Olomouc není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Statutární město Olomouc jako odběratel (plátce peněz)

Nejúspěšnější dodavatelé podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Statutární město Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
361
Technické služby města Olomouce, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
207
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
109
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
108
Doležel Petr, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
79
Charita Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
77
Olomoucký kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
77
ZAHRADA Olomouc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
76
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
71
Green bond s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70
ČEZ Distribuce, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
62
Sodexo Pass Česká republika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48
Elektromontáže BLESK, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
46
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40
Ing. Linda Smítalová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37
Společnost Podané ruce o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
35
P-centrum, spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
34
MERIT GROUP a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
34
MODOS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33
OLTERM & TD Olomouc, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33
SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32
STAFOS - REAL, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29
Lesy města Olomouce, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29
Jan Grézl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29
STRABAG a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27
Povodí Moravy, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27
J. V. G. LIVEX spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25
Zemědělské družstvo Unčovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23
PONVIA CONSTRUCT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23
Maltézská pomoc, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23
LT EkoLesServis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23
HBH Projekt spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23
Římskokatolická farnost svatého Michala Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23
Dagmar Harazinová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
Hroší stavby Morava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
SAFETY PRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21
OPLUŠTIL - STAVBY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21
Dopravní projektování, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
H & B delta, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
ELEMENTS PARK OL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
AQUA PROCON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
SKUP Olomouc, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
HC Olomouc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
KARETA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Veolia Energie ČR, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Šárka Tandlerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
KASPA papír s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
TRON spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
PORR a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
EUROVIA CS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
SWIETELSKY stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
LEMO Internet a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
INSTA CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Správa nemovitostí Olomouc, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
ELPREMONT elektromontáže s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Machovský s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
M&B eProjekce s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Radek Suchánek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Provádění staveb Olomouc, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
XERTEC a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Ing. Petr Poštulka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Sdružení D, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Radomír Surma detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
JAMASTAV MORAVIA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Ing. Bc. Erik Machula detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Zelené zahrady s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
TJ MILO Olomouc, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
VODIS Olomouc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Bartolini s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
StudioPAB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
ČECHÁK holding s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
DELTA INVEST, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
z.s. InternetPoradna.cz detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
TOLZA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Brodacký Antonín s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
AŽD Praha s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
PavEx Consulting, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
LB 2000, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Arcibiskupství olomoucké detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
K - stav stavební a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Elektropráce Spáčil s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
HEINZ - ELEKTRO s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Marzio,s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
I3 Consultants s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Designtec s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Přirozenou cestou s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
JITRO Olomouc, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Veslařský klub Olomouc, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
CROSS Zlín, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
SPOLU Olomouc, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
PATRIOT, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
S - Invest CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Auto Hégr, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Divadlo Tramtarie, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Vojenské bytové družstvo v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
s Autoleasing, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
HOR - invest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Stavoprojekt Olomouc a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Bernhard Tengler detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Seifried René detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Handball club Olomouc 1966 z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
SK Sigma Olomouc, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
1. HFK Olomouc spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Ing. Luděk Obrdlík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
JUDO KLUB OLOMOUC, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Regionální centrum Olomouc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
FIGURE SKATING CLUB OLOMOUC z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
SAMOHÝL MOTOR a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
FBS Olomouc, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
PAPÍRTISK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
hřiště.cz, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Friendly & Loyal s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
ATEDOS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
JTH Holding a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
F.O.H. s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
DCI KINO Olomouc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
GAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
ELTODO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Ing.arch. TRTÍLKOVÁ IVETA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
ZZIP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Vlastimil Majer detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Ministerstvo obrany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Dámský házenkářský klub Zora Olomouc, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Lanové centrum PROUD, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Ing. arch. MgA. Blažek Lukáš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Muzeum umění Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Vlastivědné muzeum v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Nej.cz s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Sochorova stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Ing. Ondřej Adamík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Nejste sami - mobilní hospic, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Spolek BRC Promotion detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Ozvučovací agentura SERENDIPITY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
GEMO a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
TOMI - REMONT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Člověk v tísni, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
TV MORAVA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Stavitelství Pospíšil s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Společnost Mana, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
VELA CZECH, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
DW7, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Jdeme Autistům Naproti z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
TAMPIOL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
AQUAPARK OLOMOUC, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
PRUMHOR, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Spolek přátel olomouckého jazzu, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
knesl kynčl architekti s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
FK Slavonín, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Tělocvičná jednota Sokol Olomouc-Chválkovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Pavel Haupt detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Jan Veselý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Patrik Veselský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Hana Doleželová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Fakultní nemocnice Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Vězeňská služba České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Envelopa Office Center s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Volejbalový klub Univerzity Palackého v Olomouci, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Battante CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
ELEKTRO - BAU OLOMOUC, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Skanska a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
DŘEVOARTIKL, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Grant Thornton Advisory s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Dräger Safety s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
BM asistent s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
EUROGEMA CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
MEDIA AGE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Kariérový a personální servis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Link City Development s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
ARS rozvojová agentura, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Technologický park a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Štýbnar & Finance s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
ProfiTechnika CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Atletický klub Olomouc z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Josef Zajíček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
S.O.S. akciová společnost, Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Vision spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Htech cz s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Balcarová Romana, Ak. mal. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
DELTA servis, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
UniCredit Fleet Management, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
CZECH Consult,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Stirber Peter, Ak. mal. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Pavlíková Markéta, Ak. mal. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Navrátilová Petra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
UPC Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Česká asociace stolního tenisu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Ing. Tomáš Tužín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Projekt Slavonínská, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Řeka Morava pro Olomouc z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Liberium europe s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
BAHSTAV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Vila Park Tabulový Vrch Olomouc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Ing. Jana Nečesánková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Spolek Letní kino Olomouc, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Dagmar Machulová, DiS. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Zemědělské družstvo Slavonín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Colsys s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
UniCredit Leasing CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Ing. Ludmila Víťazková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Libuše Součková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
R - STAV OLOMOUC s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
euroAWK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
TK PLUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
BASKETBAL OLOMOUC s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Sweco Hydroprojekt a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
BOJOVÉ SPORTY OLOMOUC, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
FT Technologies a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
LIFTMONT CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
NEZVALOVA ARCHA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Baletní studio při Moravském divadle Olomouc, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
RC Heřmánek, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
MORKUS Morava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
AGPOL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Centrum Wellnerova s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
JK úklid s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
ELPREMO, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
AQUATIS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
OMV Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Dražby.net s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
GOLF CLUB OLOMOUC, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Dušan Neumann detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Hospic na Svatém Kopečku detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Ing. Tomáš Ruth detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
DC 90 o.p.s detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
BEACPP4OK o.p.s., v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
ZENO 18 INVEST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Náruč dětem, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Nemovitosti & Obchod s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Maestra Development s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
OBRplan s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ing. Josef Lébr detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ing. Stanislav Horák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Jiří Mariánek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Václav Novotný detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ing.arch. MATOUŠEK TADEÁŠ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Unie výtvarných umělců Olomoucka, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Leonard Tylšar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
OLiVy z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
MusicOlomouc, spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
HC Olomouc - mládež, spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Baletní škola Olomouc - Irina Popova, spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Kaufland Česká republika v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ateliér DPK, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Školagro s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
RÝMSTAV CZ spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
ČECH - ENGINEERING, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
RENGL, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
MOTO OLCAR, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
IČO:25855283 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Štěrkovny Olomouc a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
VISSO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
E-resources,s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
MEGASTRO CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Nadace ČEZ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
WOOD STYL CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Profi-tisk group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Nejúspěšnější dodavatelé podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mld. Kč
Statutární město Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
Technické služby města Olomouce, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
933 mil. Kč
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
860 mil. Kč
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
293 mil. Kč
Povodí Moravy, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
195 mil. Kč
EUROVIA CS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
187 mil. Kč
Colsys s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
186 mil. Kč
SK Sigma Olomouc, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
181 mil. Kč
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
157 mil. Kč
HC Olomouc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
129 mil. Kč
H & B delta, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 mil. Kč
Hokejová hala Olomouc a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
106 mil. Kč
Provádění staveb Olomouc, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
95 mil. Kč
Vila Park Tabulový Vrch Olomouc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
88 mil. Kč
STAFOS - REAL, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
83 mil. Kč
MODOS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
80 mil. Kč
Hroší stavby Morava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
77 mil. Kč
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
75 mil. Kč
PORR a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70 mil. Kč
OLTERM & TD Olomouc, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
59 mil. Kč
Jan Grézl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
59 mil. Kč
PRUMHOR, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
54 mil. Kč
Link City Development s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
49 mil. Kč
INSTA CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48 mil. Kč
Olomoucký kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48 mil. Kč
Štěrkovny Olomouc a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
44 mil. Kč
Sodexo Pass Česká republika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
44 mil. Kč
STRABAG a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
44 mil. Kč
Envelopa Office Center s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
41 mil. Kč
DELTA INVEST, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40 mil. Kč
JAMASTAV MORAVIA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38 mil. Kč
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38 mil. Kč
KARETA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37 mil. Kč
SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37 mil. Kč
Marzio,s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37 mil. Kč
LB 2000, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
35 mil. Kč
Lesy města Olomouce, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
34 mil. Kč
GEMO a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
34 mil. Kč
CROSS Zlín, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32 mil. Kč
SWIETELSKY stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
Simplon Invest alfa s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 mil. Kč
TECPROM a.s."v likvidaci" detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 mil. Kč
OHL ŽS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 mil. Kč
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 mil. Kč
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 mil. Kč
PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 mil. Kč
TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
MARBES CONSULTING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
MILNEA státní podnik v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 mil. Kč
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 mil. Kč
Elektropráce Spáčil s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 mil. Kč
TOMA Olomouc, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
EUROGEMA CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
Litovelská stavební spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
DEVELOP Holding, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
Simplon Invest gama s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
AQUAPARK OLOMOUC, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
Charita Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
ARKO TECHNOLOGY, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
KASPA papír s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
PONVIA CONSTRUCT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
ČEZ Distribuce, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
EGT Express CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
ARRIVA MORAVA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
FACTORY 2014 a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
Římskokatolická farnost svatého Michala Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
PAPERA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
BÜROPROFI s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
HC Olomouc - mládež, spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
ALPINE Bau CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
Stavitelství Pospíšil s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
O L P R A N spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
BPS-Prastav, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
Muzeum umění Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
M & M H o l d i n g, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
TK PLUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
Regionální centrum Olomouc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
TOMI - REMONT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
NOVÁ SLADOVNA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
FLORA DEVELOPMENT, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
Elektromontáže BLESK, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
Skanska a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
JURÁŇ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
ELEKTRO - BAU OLOMOUC, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
MORKUS Morava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
OPLUŠTIL - STAVBY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
TV MORAVA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
knesl kynčl architekti s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
VHH THERMONT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
PSS Přerovská stavební a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Doležel Petr, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Ptáček - správa, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
RÝMSTAV CZ spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Battante CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Xena Bohemia, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
ELKOPLAST CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
AV MEDIA SYSTEMS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
A2 ARCHITEKTI s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Green bond s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Holandská čtvrť II., s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
ZAHRADA Olomouc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
OMV Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Maestra Development s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
IČO:25855283 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
BRNOFROST spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Zemědělské družstvo Slavonín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Radomír Surma detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Nová Lazecká s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
BAHSTAV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Brodacký Antonín s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
K - stav stavební a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
RED BERRY, SE detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
SKUP Olomouc, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
STERCH-INTERNATIONAL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
TRON spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
LANEX Olomouc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Technologický park a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
P-centrum, spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
eluvio s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
SAN Balcárkova s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
ALW INDUSTRY, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
WEISSTAW s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Zemědělské družstvo Unčovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
ELEMENTS PARK OL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
ZZIP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
AQUA PROCON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Stavoprojekt Olomouc a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Balcarová Romana, Ak. mal. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Stirber Peter, Ak. mal. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Pavlíková Markéta, Ak. mal. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Navrátilová Petra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
WISS CZECH, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
HBH Projekt spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Hospic na Svatém Kopečku detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
ERDE Home s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
J. V. G. LIVEX spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Moravia Star Invest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
TAMPIOL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
s Autoleasing, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
RAPOS, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
LT EkoLesServis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
ROGAT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
SERGE FASHION E.K.J. s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
PATRIOT, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Kovoprojekta Brno a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
COMMODUM, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
LEMO Internet a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
euroAWK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Družstvo Dinastarke detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Společnost Podané ruce o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Dámský házenkářský klub Zora Olomouc, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
NAPKO spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
ENVItech Bohemia s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
XERTEC a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády Vojenská nemocnice Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
AUTO VINKLER, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
MERIT GROUP a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
hřiště.cz, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Ministerstvo obrany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
JTH Holding a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
AŽD Praha s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
ČESKÁ POJIŠŤOVNA, S.P. POJIŠTĚNÍ OBČANŮ POBOČKA JIHLAVA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Hotel LAFAYETTE, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
TJ MILO Olomouc, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Atletický klub Olomouc z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
LIFTMONT CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
ČECHÁK holding s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Volejbalový klub Univerzity Palackého v Olomouci, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
AGRA Chválkovice, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
SAMAB PRESS GROUP, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
SAFETY PRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
UniCredit Leasing CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
StudioPAB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
REFAS Olomouc spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Divadlo Tramtarie, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
C / ECON spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Ing. Linda Smítalová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Marie Dočekalová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Trizuljaková Miroslava, Ak. mal. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
BcA Filip Menzel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
1. HFK Olomouc spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
VESTAV group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Štýbnar & Finance s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
UPC Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
MCA atelier s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Maltézská pomoc, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Obec Hlušovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Veolia Energie ČR, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
PMT Stav CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
ELPREMONT elektromontáže s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
DW7, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
OTIS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Office Park Šantovka s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Billa Reality spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
AQUATIS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
FLORSTYL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Main Properties a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Školagro s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
HEINZ - ELEKTRO s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
M&B eProjekce s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
TOLZA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
PavEx Consulting, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
JITRO Olomouc, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
RETAIL PARK HANÁ II. - ZÁPAD a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Obec Horka nad Moravou detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
RENGL, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
SeneCura Olomouc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Dagmar Harazinová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Ing. Jaroslav Spurný detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Doc. Ing. Pavel Šimek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 41, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Sportovní fotbalový klub Nedvězí, zapsaný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Královská kanonie premonstrátů na Strahově detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
TOPSOFT JKM spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Arcibiskupství olomoucké detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Cukrovar Vrbátky a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
JR stavby CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
SPOLU Olomouc, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Bernhard Tengler detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Nemovitosti & Obchod s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
VODIS Olomouc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Z + M Partner, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Dopravní projektování, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Zlaté terasy s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Znalecký a oceňovací ústav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Sochorova stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
General Public s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
P3 CZ II., s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Šárka Tandlerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TAXONIA CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Kámen Morava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing. Luděk Obrdlík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Středomoravské stavby s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
HSS stavební servis s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
DCI KINO Olomouc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Vlastivědné muzeum v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
MEGASTRO CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
OLTRANS DOSTÁL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
GERI Plus s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
DŘEVOARTIKL, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
HOKO-VH s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Grant Thornton Advisory s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Sdružení D, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Sweco Hydroprojekt a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Spolek přátel olomouckého jazzu, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
WSA doprava a parkování s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Nej.cz s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
FK Slavonín, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
MAKRA DIDAKTA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
AUTO - Rolný v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Koncept FAST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TJ Lokomotiva Olomouc z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Pavel Rygel s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Vězeňská služba České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
INTERDEKOR HP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
RP NEMOVIT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Veslařský klub Olomouc, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
KUNST, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč

Statutární město Olomouc jako dodavatel (příjemce peněz)

Nejčastější objednatelé (plátci) podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Statutární město Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
361
Olomoucký kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
112
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
51
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
47
Správa nemovitostí Olomouc, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27
Státní fond dopravní infrastruktury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Povodí Moravy, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
ČESKÝ ROZHLAS detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
OLTERM & TD Olomouc, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Centrum služeb pro silniční dopravu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
MUDr. Ivana Schubertová s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Česká agentura pro standardizaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Technické služby města Olomouce, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
kolokau trading s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Fakultní nemocnice Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Zdeněk Matěj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Roman Melka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ministerstvo obrany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vysoká škola ekonomická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Státní fond podpory investic detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jana Janíčková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17 B, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Muzeum umění Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Konice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Statutární město Prostějov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Litovel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Štěpánov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Šternberk detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Uničov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Hranice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Lipník nad Bečvou detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Statutární město Přerov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Mohelnice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Statutární město Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mgr. Eva Bazgerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Školagro s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vodafone Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PAVLÍK group, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
NUTREND D.S., a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
RK Invest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BENSIS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
RC Heřmánek, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Amelie, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Dial Telecom, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Přirozenou cestou s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DCI KINO Olomouc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
JITRO Olomouc, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Bronislava Paučková s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Charita Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ISIS - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TJ Liga stovkařů Olomouc, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OMV Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Đăng Khoa Pham detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ČEPRO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
P-centrum, spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Olomouc, Mozartova 48, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 41, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MUDr. Miluše Procházková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola Olomouc, Jílová 41, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SILVIA MUSILOVÁ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola Olomouc, kpt. Nálepky 10, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola Olomouc, Michalské stromořadí 11, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MUDr. Jana Lindnerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zdeněk Vychodil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Alena Fuksová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejčastější objednatelé (plátci) podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Statutární město Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
Státní fond dopravní infrastruktury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
972 mil. Kč
Technické služby města Olomouce, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
274 mil. Kč
Olomoucký kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
108 mil. Kč
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
68 mil. Kč
OLTERM & TD Olomouc, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
49 mil. Kč
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
RK Invest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Správa nemovitostí Olomouc, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Zdeněk Matěj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
PAVLÍK group, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Fakultní nemocnice Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 41, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Přirozenou cestou s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Alena Fuksová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
984 940 Kč
Město Štěpánov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
961 950 Kč
Školagro s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
955 404 Kč
Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
800 624 Kč
Mateřská škola Olomouc, Jílová 41, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
776 051 Kč
Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
738 734 Kč
Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
733 199 Kč
Centrum služeb pro silniční dopravu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
714 694 Kč
ČESKÝ ROZHLAS detail o subj
smlouvy mezi subjekty
711 270 Kč
Povodí Moravy, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
697 764 Kč
MUDr. Miluše Procházková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
659 934 Kč
Mateřská škola Olomouc, Michalské stromořadí 11, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
656 248 Kč
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
611 351 Kč
Vysoká škola ekonomická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
605 000 Kč
Mateřská škola Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
572 426 Kč
Základní škola Olomouc, Mozartova 48, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
538 317 Kč
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
505 800 Kč
Roman Melka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
496 756 Kč
Vodafone Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
484 000 Kč
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
479 032 Kč
Bronislava Paučková s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
457 525 Kč
SILVIA MUSILOVÁ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
440 972 Kč
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
419 000 Kč
Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
393 469 Kč
Dial Telecom, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
393 250 Kč
OMV Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
366 711 Kč
Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
359 152 Kč
MUDr. Jana Lindnerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
338 098 Kč
Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
308 362 Kč
Mateřská škola Olomouc, kpt. Nálepky 10, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
290 460 Kč
Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17 B, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
287 766 Kč
Město Uničov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
245 000 Kč
Jana Janíčková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
230 280 Kč
DCI KINO Olomouc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
222 552 Kč
NUTREND D.S., a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
222 156 Kč
Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
222 013 Kč
kolokau trading s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
211 992 Kč
Ministerstvo obrany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
208 039 Kč
Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
200 640 Kč
Město Mohelnice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
193 872 Kč
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
193 600 Kč
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
192 120 Kč
MUDr. Ivana Schubertová s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
185 220 Kč
ISIS - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
172 425 Kč
Statutární město Přerov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
158 961 Kč
Město Litovel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
150 000 Kč
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
148 464 Kč
P-centrum, spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
133 825 Kč
Statutární město Prostějov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
131 931 Kč
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
128 260 Kč
Česká agentura pro standardizaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
105 000 Kč
Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
91 796 Kč
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
83 200 Kč
Město Hranice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
55 056 Kč
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
35 000 Kč
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 000 Kč
ČEPRO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 685 Kč
Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Město Konice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Město Šternberk detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Město Lipník nad Bečvou detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Statutární město Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mgr. Eva Bazgerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
BENSIS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
RC Heřmánek, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Amelie, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
JITRO Olomouc, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Charita Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
TJ Liga stovkařů Olomouc, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Đăng Khoa Pham detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Státní fond podpory investic detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Muzeum umění Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Zdeněk Vychodil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Obchody Statutární město Olomouc s firmami navázanými na politiky

Počet smluv Statutární město Olomouc uzavřel 712 smluv takových smluv, což je 10,98 % všech uzavřených smluv.
Hodnota smluv Statutární město Olomouc uzavřel takových smlouv za 1 mld. Kč, což je 9,1 % všech uzavřených smluv.
Firmy navázané na politiky
 1. Colsys s.r.o. - 6 smluv za celkem 186 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Josef Škudrna (*1961)
   
 2. SK Sigma Olomouc, a.s. - 10 smluv za celkem 181 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Bc. Miroslav Petřík (*1969), PaedDr. Miroslav Skácel (*1947), doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. (*1966), JUDr. Martin Major (*1979), Mgr. Ing. Petr Konečný (*1967), Ing. Josef Lébr (*1961), Martin Přerovský (*1979)
   
 3. PORR a.s. - 16 smluv za celkem 70 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Mgr. Petr Cech (*1980), Václav Šafář (*1971)
   
 4. OLTERM & TD Olomouc, a.s. - 33 smluv za celkem 59 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Čestmír Neoral (*1952), Mgr. Kateřina Šišková (*1985)
   
 5. Štěrkovny Olomouc a.s. - 5 smluv za celkem 44 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Jiří Horák (*1963), Ing. Josef Lébr (*1961), Ing. Václav Kolář (*1952), Ing. Milena Kolářová (*1957)
   
 6. Envelopa Office Center s.r.o. - 7 smluv za celkem 41 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Silvie Talpová (*1985)
   
 7. JAMASTAV MORAVIA a.s. - 13 smluv za celkem 38 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, 50 000 Kč ( zdroj)
   
 8. Generali Česká pojišťovna a.s. - 21 smluv za celkem 38 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Miroslav Singer (*1968)
   
 9. KARETA s.r.o. - 18 smluv za celkem 37 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Marek Němec (*1976)
   
 10. SWIETELSKY stavební s.r.o. - 16 smluv za celkem 30 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ODS v 2006, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ČSSD v 2008, 70 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2008, 70 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ČSSD v 2010, 250 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2010, 30 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2012, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2017, 30 000 Kč ( zdroj)
   
 11. OHL ŽS, a.s. - 5 smluv za celkem 27 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Josef Rezek (*1952), Tomáš Nossek (*1969)
   
 12. PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. - 7 smluv za celkem 26 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Michal Peterka (*1972)
   
 13. ARKO TECHNOLOGY, a.s. - 1 smlouva za celkem 19 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor KDU-ČSL v 2006, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2016, 200 000 Kč ( zdroj)
   
 14. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. - 28 smluv za celkem 19 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Jaroslav Faltýnek (*1962), Martin Tesařík (*1954), JUDr. Martin Major (*1979)
   
 15. EGT Express CZ s.r.o. - 2 smlouvy za celkem 18 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ANO 2011 v 2013, 154 061 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2013, 0 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2014, 206 233 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2016, 300 000 Kč ( zdroj)
   
 16. ALPINE Bau CZ a.s. - 4 smlouvy za celkem 14 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: František Vaculík (*1957), Václav Šafář (*1971), Miroslav Horňák (*1961)
   
 17. BPS-Prastav, s.r.o. - 3 smlouvy za celkem 13 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ivan Kyselý (*1958)
   
 18. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. - 27 smluv za celkem 13 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Tomáš Sláma (*1964)
   
 19. TOMI - REMONT a.s. - 8 smluv za celkem 12 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Josef Rezek (*1952), Tomáš Nossek (*1969)
   
 20. ELKOPLAST CZ, s.r.o. - 4 smlouvy za celkem 10 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Tomáš Krajča (*1976)
   

Informace z dalších databází

Spisová značka Dlužníci Věritelé Datum vzniku Poslední změna Stav řízení Soud
 INS 10175/2017
TĚSMAT CZ s.r.o. IČ:26853655
a dalších 110 věřitelů
17.05.2017 13.01.2021 Konkurs Krajský soud v Ostravě
 INS 3468/2018
Barst s. r. o. IČ:26897211
a dalších 62 věřitelů
1.03.2018 13.01.2021 Konkurs Krajský soud v Ostravě
 INS 3493/2013
FARDIS CZ, s.r.o. IČ:25736604
FARDIS CZ, s.r.o. IČ:25736604
a dalších 42 věřitelů
11.02.2013 13.01.2021 Konkurs Krajský soud v Ostravě
 INS 25982/2019
RK planes s.r.o. IČ:04015401
Petr Sokol (*1982)
a dalších 33 věřitelů
19.11.2019 13.01.2021 Konkurs Krajský soud v Ostravě
 INS 17914/2014
SIKAM s.r.o. IČ:26103222
a dalších 22 věřitelů
30.06.2014 12.01.2021 Konkurs Krajský soud v Ostravě

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P21V00000003 8. 1. 2021 neuvedena Statutární město Olomouc Modernizace softwarového vybavení GIS odhad.cena 0 Kč
 P21V00000002 5. 1. 2021 neuvedena Statutární město Olomouc Zajištění TDS - Tramvajová trať II. etapa - Nové odhad.cena 0 Kč
 P21V00000001 4. 1. 2021 neuvedena Statutární město Olomouc ZOO Olomouc – novostavba rychlého občerstvení odhad.cena 0 Kč
 P20V00000151 28. 12. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc Zajištění TDS - Lávka přes Sitku odhad.cena 0 Kč
 P20V00000149 18. 12. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc Plán místního ÚSES pro správní obvod ORP Olomouc odhad.cena 0 Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
2012-Z-4033 Ministerstvo kultury ČR
08.10.2012 22.10.2012 12.10.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
1 710 000 Kč
2018-Z-5240 Ministerstvo kultury ČR
15.08.2018 29.08.2018 20.08.2018 STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
2 850 000 Kč
2017-Z-5971 Ministerstvo kultury ČR
21.09.2017 06.10.2017 26.09.2017 STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
4 115 000 Kč
2018-FD5-489-1 Ministerstvo pro místní rozvoj
31.08.2018 neuvedeno 07.09.2018 STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
7 682 Kč
189700138 Ministerstvo obrany ČR
16.05.2018 neuvedeno neuvedeno STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
3 173 Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Označení Kontrolovaná osoba Okres Kontrolní akce
Odkaz statutární město Olomouc 00299308 Olomouc 2020/11
Odkaz statutární město Olomouc 00299308 Olomouc 2013/37
Odkaz statutární město Olomouc 00299308 Olomouc 2018/24
Odkaz statutární město Olomouc (pův. město Olomouc) 00299308 Olomouc 1998/27
Odkaz statutární město Olomouc (pův. město Olomouc) 00299308 Olomouc 2000/21

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000097523 Statutární město Olomouc Zelená úsporám 99. RF per rollam číslo žádosti 11838707 2 874 675 Kč / 111 335 EUR 28.12.2011
1000296367 Statutární město Olomouc Úspora energie - Program EFEKT 100 000 Kč / 3 689 EUR 06.10.2015
1000029025 Statutární město Olomouc Dotační program na podporu IC v Olomouckém kraji 60 000 Kč / 2 436 EUR 24.09.2010
1000471564 Statutární město Olomouc odstranění tvrdosti při vyměření penále 53 032 Kč / 2 078 EUR 12.12.2019
1000408614 Statutární město Olomouc Částečná úhrada nákladů na projekt "Olomouc v kostce" v rámci Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů Olomouckého kraje 2018 - DT 3; UZ/10/50/2018 ze dne 23. 4. 2018 33 000 Kč / 1 278 EUR 01.06.2018

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-S0931/2015/VZ-1 I. 28.02.2017 Statutární město Olomouc
Dolní náměstí - rekonstrukce Veřejná zakázka
ÚOHS-VP/S048/02-160 I. 18.06.2002 Czech Republic Onamba s.r.o.
Statutární město Olomouc
Prodej pozemků za zvýhodněnou cenu v prům. zóně Holice-Keplerova spol. Czech Republic Onamba, s.r.o. Veřejná podpora
ÚOHS-VZ/S081/05 I. 20.07.2005 Statutární město Olomouc
Hynaisova uil. č 10 - volný interiér Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S196/02-151/ I. 04.01.2003 Statutární město Olomouc
sjednání úvěrové smlouvy ve výši 200 mil. Kč Veřejná zakázka
ÚOHS-R0098/2016/VZ-0 II. 28.02.2017 Statutární město Olomouc
Dolní náměstí – rekonstrukce Veřejná zakázka

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ID Osoba Organizace Funkce
Detail Bc. Miroslav Petřík Statutární město Olomouc člen Rady
Detail MUDr. Ivo Mareš, MBA Olomoucký kraj člen Rady
Detail Mgr. Miroslav ŽBÁNEK, MPA Statutární město Olomouc, Správa železnic, státní organizace starosta, vedoucí zaměstnanec 2. stupně řízení
Detail Jana Stachová Obec Slatinice člen Rady
Detail Bc. Ludmila Hýblová Obec Tvorovice místostarosta / zástupce starosty

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 673 lidí darovalo 1 830 849 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy