Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových

Soukromá firma.


Založeno 26.02.1999
IČO 49370499
Datová schránka

Skuteční majitelé

SIMONA FIALOVÁ
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
PETR HEJMA
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
Josef Pleskot
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
Jiří Emler
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
Vít Kolář
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
Filip Melzer
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
Jana Hrstková
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
Jan Kozubek
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
ONDŘEJ ŠKORPIL
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JAN RECMAN
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
HANA NOVÁČKOVÁ
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
MARIE ŠEDIVÁ
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
MEDA-MARIA MLADEK
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
BOŽENA JIRKŮ
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JIŘÍ POSPÍŠIL
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
HANA TŘEŠTÍKOVÁ
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JIŘÍ FREMR
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JAN DOBROVSKÝ
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JAN WOLF
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
SIMONA FIALOVÁ
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
PETR HEJMA
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
MARIE ŠEDIVÁ
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
MEDA-MARIA MLADEK
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JIŘÍ POSPÍŠIL
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
VÍT KOLÁŘ
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JOSEF PLESKOT
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6

Chci hlídat

Všechny změny o Museum Kampa - Nadace Jana a

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 31 smluv bez uvedené ceny. Tj. 73,81 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 2,38 % z celkového počtu.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených soukromou firmou za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u jedné smlouvy.

V roce 2021 uzavřel subjekt 29 smluv za 21 mil. Kč (nárůst o 65,98 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u 14 smluv, což je celkem 48,28 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech Účetní, revizní a peněžní služby (8 mil. Kč), Dary a dotace (7 mil. Kč), Reklamní a marketingové služby (1 mil. Kč), Nájemní smlouvy (932 400 Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, kterých se firma zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které firma obdržela, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Museum Kampa - Nadace Jana a Medy dostala 116 dotací v celkové hodnotě 28 522 474 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se firma účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Sponzoring politických stran

Osoby Petr Hejma (*1969), JUDr. Jiří Pospíšil (*1975), Jan Wolf (*1972), doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. (*1944), MgA. Hana Třeštíková (*1982), JUDr. Hana Kordová Marvanová (*1962), Filip Melzer (*1975), Mgr. Jan Recman (*1981), Jiří Fremr (*1986), Josef Pleskot (*1952), Jan Dobrovský (*1960), JUDr. Jana Hrstková (*1971) a Aleksandra Udženija (*1975)., spojené s Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, také sponzorovali politické strany.

Zobrazit podrobnosti o sponzoringu politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro firmu podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této firmy podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 40 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich této firmě naleznete.

O subjektu jsme našli 191 výsledků ve 3 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace této firmě ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy