Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.


Založeno 01.12.1993
IČO 49453866
Datová schránka uh2gb5e

Skuteční majitelé

Stanislav Blaha (zapsán 30.07.2019 )
Znepřístupněno
Lubomír Trachtulec (zapsán 30.07.2019 )
Znepřístupněno
Josef Bazala (zapsán 30.07.2019 )
Znepřístupněno
Jaroslava Bedřichová (zapsán 30.07.2019 )
Znepřístupněno
Martin Křižan (zapsán 30.07.2019 )
Znepřístupněno
Patrik Kunčar (zapsán 30.07.2019 )
Znepřístupněno
Petr Viceník (zapsán 30.07.2019 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o Slovácké vodárny a kanalizace,

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Velmi vysoká míra rizikových faktorů.

Dominance zakázek u dodavatelů je výrazná v 3 oborech.

Neobchází limity zákona o veřejných zakázkách.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 2 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 20,00 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 10,00 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Vysoké riziko, většina smluv dle počtu či objemu je uzavřena s jedním smluvním partnerem.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

V registru smluv evidujeme 429 smluv za celkem 954 mil. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 33 smluv za 2 mil. Kč (pokles o -96,71 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 26 smluv, což je celkem 78,79 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Veřejné služby pro energie (2 mil. Kč), Pojišťovací služby (509 173 Kč)


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Slovácké vodárny a kanalizace, a. dostala 35 dotací v celkové hodnotě 251 496 069 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Sponzoring politických stran

Organizace sponzorovala politické strany ČSSD v celkové výši 899 Kč.

Zobrazit podrobnosti o sponzoringu politických stran

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. uzavřel 47 smluv smluv (tj. 10,96 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 3 výsledky ve 3 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace