SATT a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost.


Založeno 14.04.1995
IČO 60749105
Datová schránka nfgf7qb

Skuteční majitelé

Jan Mokříš (zapsán 13.07.2020 )
Znepřístupněno
Martin Mrkos (zapsán 13.07.2020 )
Znepřístupněno
Radek Černý (zapsán 13.07.2020 )
Znepřístupněno
Miroslav Šuhaj (zapsán 13.07.2020 )
Znepřístupněno
ROSTISLAV DVOŘÁK (zapsán 14.04.2021 )
přímý skutečný majitel; null
 

Vymazaný majitel

Josef Klement (zapsán 13.07.2020 - 14.04.2021 )
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o SATT a.s.

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

Dominance zakázek u dodavatelů je výrazná v 8 oborech.

Dobrovolně zveřejňuje velké množství smluv pod 50 000 Kč.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 12 smluv bez uvedené ceny. Tj. 24,00 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Střední riziko, celkem 2 smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 4,00 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Střední riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 2,00 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 4 smluv.

V registru smluv evidujeme 354 smluv za celkem 726 mil. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 65 smluv za 127 mil. Kč (nárůst o 168,22 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 12 smluv, což je celkem 18,46 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Technické služby (52 mil. Kč), Bankovní služby a poplatky (24 mil. Kč), Zemědělství (20 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (16 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

SATT a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma SATT a.s. dostala 24 dotací v celkové hodnotě 7 477 601 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

SATT a.s. uzavřel 54 smluv smluv (tj. 15,25 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 44 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 13 výsledků ve 3 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace