Jablonecká energetická a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost.


Založeno 07.12.1994
IČO 61539881
Datová schránka yekemrh

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Milan Kouřil (zapsán 19.01.2020 )
Znepřístupněno
Petr Cironis (zapsán 19.01.2020 )
Znepřístupněno
Boris Pospíšil (zapsán 19.01.2020 )
Znepřístupněno
Petr Roubíček (zapsán 19.01.2020 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o Jablonecká energetická a.s.

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vysoký výskyt rizikových faktorů.

Dominance zakázek u dodavatelů je výrazná v 2 oborech.

Uzavřeli 3 smlouvy s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 34 smluv bez uvedené ceny. Tj. 64,15 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko, celkem 2 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 3,77 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 2 smluv.

V registru smluv evidujeme 431 smluv za celkem 332 mil. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 135 smluv za 219 mil. Kč (nárůst o 250,16 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 92 smluv, což je celkem 68,15 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Veřejné služby pro energie (79 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (5 mil. Kč), Průmyslové stroje (4 mil. Kč), Osobní vozidla (1 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Jablonecká energetická a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Jablonecká energetická a.s. dostala 8 dotací v celkové hodnotě 193 163 793 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Jablonecká energetická a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Jablonecká energetická a.s. uzavřel 12 smluv smluv (tj. 2,78 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 3 výsledky ve 2 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace