Snadné přidání nového datasetu

Elektronická knihovna legislativního procesu KORNBTNL58TR


ID KORNBTNL58TR
Materiál Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Stav CE - CE – zaevidováno v PSP
Typ Návrh zákona
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Datum autorizace 21.09.2020
Poslední změna 17.02.2021
Termín připomínek 21.09.2020 - 06.10.2020
Datum schůze vlády 15.02.2021
Oblast práva Ústavní právo/Bezpečnost a armáda; Ústavní právo/Moc výkonná a orgány státní správy; Ústavní právo/Územní samospráva; Ústavní právo/Základní práva
Důvod předložení Návrh je připraven na základě úkolu uloženého v usnesení vlády ze dne 7. května 2020 č. 515, k návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů.
Popis
Návrh zákona navazuje na návrh novely ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., a stanoví podrobnosti změn navrhovaných ústavním zákonem.                
     
Poznámky
Čj. OVA 87/21
ČJ předkladatele MV-146315-2/LG-2020
Klíčová slova bezpečnostní politika; krizové řízení; policie; územní samosprávné celky
Číslo sněmovního tisku 1162 (8)
Legislativní proces pokračuje do PSP
Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju, ČBÚ, ČSÚ, ČTÚ, ČÚZK, ERÚ, KLP, KML, KOM, kr-jihočeský, kr-jihomoravský, kr-karlovarský, kr-královehradecký, kr-liberecký, kr-moravskoslezský, kr-olomoucký, kr-pardubický, kr-plzeňský, kr-středočeský, kr-ústecký, kr-vysočina, kr-zlínský, MD, MF, MK, MMR, MO, MPO, MPSV, MSP, MŠMT, MZD, MZE, MZV, MŽP, NBÚ, NSA, NSOUD, NSSOUD, NÚKIB, praha-city, RRTV, RVV, SMOČR, SMSCR, SSHR, SÚJB, ÚDHPSPH, ÚOHS, ÚOOÚ, ÚPDI, ÚPV, ÚSOUD, VÚV,
Přílohy materiálu
Obálka ob_KORNBTNL58TR.doc 2020-09-21
Návrh usnesení us_KORNBTNL58TR.doc 2020-09-21
Předkládací zpráva zp_KORNBTNL58TR.doc 2020-09-21
Důvodová zpráva zd_KORNBTNL58TR.docx 2020-09-21
Materiál ma_KORNBTNL58TR.docx 2020-09-21
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBTNL58TR.docx 2020-09-21
Průvodní dopis pd_KORNBTNL58TR.docx 2020-09-21
Obálka ob_KORNBXMBR2VL.doc 2021-01-26
Návrh usnesení us_KORNBXMBR2VL.doc 2021-01-26
Předkládací zpráva zp_KORNBXMBR2VL.doc 2021-01-26
Důvodová zpráva zd_KORNBXMBR2VL.docx 2021-01-26
Materiál ma_KORNBXMBR2VL.docx 2021-01-26
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBXMBR2VL.docx 2021-01-26
Vypořádání připomínek vp_KORNBXMBR2VL.docx 2021-01-26
Průvodní dopis pd_KORNBXMBR2VL.pdf 2021-01-26
Obálka ob_KORNBYAHANG7.doc 2021-02-16
Materiál ma_KORNBYAHANG7.doc 2021-02-16
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBYAHANG7.docx 2021-02-16
Průvodní dopis pd_KORNBYAHANG7.doc 2021-02-16
Průvodní dopis pd_KORNBYAHANG7.doc 2021-02-16
Obálka ob_KORNBYAHANG7.doc 2021-02-16
Materiál ma_KORNBYAHANG7.doc 2021-02-16
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBYAHANG7.docx 2021-02-16
Připomínky
Datum Čj připomínky Od Typ a obsah
06.10.2020 22:15 - SMOČR Zásadní
pd_ALBSBU5QKUPO.docx
pr_ALBSBU5QKUPO.doc
06.10.2020 22:10 - SMSCR Zásadní
pr_ALBSBU5QGT2Q.docx
06.10.2020 21:48 - HKČR Zásadní
pr_ALBSBU5Q2F8M.doc
06.10.2020 17:54 - MZD Zásadní
pr_ALBSBU4A7KQ1.doc
06.10.2020 17:18 - ČTU Zásadní
pd_ALBSBU5JSDIC.docx
pr_ALBSBU5JSDIC.doc
06.10.2020 16:48 - MMR Zásadní
pd_KORNBU5J77ZH.pdf
pr_KORNBU5J77ZH.docx
06.10.2020 16:34 - SSHR Zásadní
pd_ALBSBU5HWYHU.pdf
pr_ALBSBU5HWYHU.doc
06.10.2020 16:30 - NSSOUD Doporučující
pr_KORNBU5HU7HB.docx
06.10.2020 16:20 - ČMKOS Bez připomínek
pd_KORNBU5HMYEO.doc
06.10.2020 16:07 - MPO Zásadní
pr_KORNBTYELFVJ.docx
06.10.2020 15:49 - ÚVČR Zásadní
pd_ALBSBU5H2AT9.doc
pr_ALBSBU5H2AT9.doc
06.10.2020 14:57 - BIS Zásadní
pr_KORNBU5G2336.docx
06.10.2020 14:49 - MŠMT Doporučující
pd_ALBSBU5FV7QP.docx
pr_ALBSBU5FV7QP.doc
06.10.2020 14:05 - kr-moravskoslezsky Zásadní
pr_KORNBU5EZLME.docx
06.10.2020 13:39 - NBÚ Zásadní
pr_KORNBU5B8KG1.docx
06.10.2020 13:10 - kr-plzensky Zásadní
pr_KORNBU5DXU6R.doc
06.10.2020 12:29 - MŽP Zásadní
pd_ALBSBU5D5UN7.pdf
pr_ALBSBU5D5UN7.doc
06.10.2020 12:27 - MO Zásadní
pd_ALBSBU5D4K98.docx
pr_ALBSBU5D4K98.docx
06.10.2020 12:14 - MPSV Zásadní
pr_ALBSBU59SD7Q.docx
06.10.2020 12:05 - MD Bez připomínek
06.10.2020 11:50 - ÚVČR Zásadní
pr_KORNBU5CDPDG.doc
06.10.2020 11:16 - praha-city Zásadní
pr_ALBSBU5BQ4H6.docx
06.10.2020 10:59 - MK Doporučující
pr_ALBSBTZD3C8G.docx
06.10.2020 10:29 - MZV Doporučující
pd_ALBSBTYJFNKE.doc
pr_ALBSBTYJFNKE.doc
06.10.2020 10:07 - NÚKIB Zásadní
pd_KORNBU59JH04.pdf
pr_KORNBU59JH04.docx
06.10.2020 09:51 - kr-vysočina Zásadní
pr_KORNBU5A384F.doc
06.10.2020 09:08 - NSZ Zásadní
pr_KORNBU597HBO.docx
06.10.2020 09:06 - kr-zlinsky Zásadní
pr_KORNBU596XTO.docx
05.10.2020 17:41 - SPCR Zásadní
pr_ALBSBU4K8S04.docx
05.10.2020 16:47 - kr-jihocesky Zásadní
pr_KORNBTZFD2XP.docx
05.10.2020 16:43 - kr-liberecky Zásadní
pr_ALBSBU4J45KE.docx
05.10.2020 16:37 - KZPS Zásadní
pr_KORNBU4HYRAI.docx
05.10.2020 16:30 - kr-olomoucky Zásadní
pd_KORNBU4HU3DR.pdf
pr_KORNBU4HU3DR.docx
05.10.2020 16:04 - kr-pardubicky Zásadní
pd_KORNBU4HC7G9.doc
pr_KORNBU4HC7G9.docx
05.10.2020 16:01 - ČÚZK Bez připomínek
pd_KORNBU4GXMYT.docx
05.10.2020 15:20 - kr-kralovehradecky Zásadní
pd_ALBSBU4GGJBB.doc
pr_ALBSBU4GGJBB.doc
05.10.2020 15:02 - MF Zásadní
pd_ALBSBU4G55Z4.docx
pr_ALBSBU4G55Z4.docx
05.10.2020 14:44 - kr-ustecky Zásadní
pd_ALBSBU4FSAIT.docx
pr_ALBSBU4FSAIT.docx
05.10.2020 13:08 - SÚJB Bez připomínek
05.10.2020 11:20 - NSOUD Doporučující
pd_ALBSBU4BSF12.rtf
pr_ALBSBU4BSF12.docx
05.10.2020 10:26 - MZE Zásadní
pd_KORNBTXFGPKR.docx
pr_KORNBTXFGPKR.docx
05.10.2020 09:04 - ČBÚ Bez připomínek
02.10.2020 16:04 - MSP Zásadní
pr_KORNBTZHCC7K.doc
02.10.2020 14:24 - ČSÚ Bez připomínek
02.10.2020 13:41 - UPV Bez připomínek
02.10.2020 12:20 - kr-jihomoravsky Zásadní
pr_KORNBTZCXX35.docx
02.10.2020 10:07 - ÚOHS Bez připomínek
pd_KORNBTZACR91.pdf
01.10.2020 17:03 - kr-stredocesky Zásadní
pr_ALBSBTYJGYS8.docx
01.10.2020 11:02 - kr-karlovarsky Bez připomínek
07.10.2020 17:20 - ÚVČR Zásadní
pd_KORNBU6JKV7G.doc
pr_KORNBU6JKV7G.docx
13.10.2020 13:35 - UOOU Zásadní
pr_ALBSBUCEEYSI.docx
13.02.2021 19:59 - 87/21
13.10.2020 10:35 - ÚOOÚ Zásadní připomínka
pr_ALBSBUCEEYSI.docx
07.10.2020 14:20 - KLP Zásadní připomínka
pd_KORNBU6JKV7G.doc
pr_KORNBU6JKV7G.docx
06.10.2020 19:15 - SMOČR Zásadní připomínka
pd_ALBSBU5QKUPO.docx
pr_ALBSBU5QKUPO.doc
06.10.2020 19:10 - SMSCR Zásadní připomínka
pr_ALBSBU5QGT2Q.docx
06.10.2020 18:48 - HKČR Zásadní připomínka
pr_ALBSBU5Q2F8M.doc
06.10.2020 14:54 - MZD Zásadní připomínka
pr_ALBSBU4A7KQ1.doc
06.10.2020 14:18 - ČTÚ Zásadní připomínka
pd_ALBSBU5JSDIC.docx
pr_ALBSBU5JSDIC.doc
06.10.2020 13:48 - MMR Zásadní připomínka
pd_KORNBU5J77ZH.pdf
pr_KORNBU5J77ZH.docx
06.10.2020 13:34 - SSHR Zásadní připomínka
pd_ALBSBU5HWYHU.pdf
pr_ALBSBU5HWYHU.doc
06.10.2020 13:30 - NSSOUD Doporučující připomínka
pr_KORNBU5HU7HB.docx
06.10.2020 13:20 - ČMKOS Bez připomínek
pd_KORNBU5HMYEO.doc
06.10.2020 13:07 - MPO Zásadní připomínka
pr_KORNBTYELFVJ.docx
06.10.2020 12:49 - VÚV Zásadní připomínka
pd_ALBSBU5H2AT9.doc
pr_ALBSBU5H2AT9.doc
06.10.2020 11:57 - BIS Zásadní připomínka
pr_KORNBU5G2336.docx
06.10.2020 11:49 - MŠMT Doporučující připomínka
pd_ALBSBU5FV7QP.docx
pr_ALBSBU5FV7QP.doc
06.10.2020 11:05 - kr-moravskoslezský Zásadní připomínka
pr_KORNBU5EZLME.docx
06.10.2020 10:39 - NBÚ Zásadní připomínka
pr_KORNBU5B8KG1.docx
06.10.2020 10:10 - kr-plzeňský Zásadní připomínka
pr_KORNBU5DXU6R.doc
06.10.2020 09:29 - MŽP Zásadní připomínka
pd_ALBSBU5D5UN7.pdf
pr_ALBSBU5D5UN7.doc
06.10.2020 09:27 - MO Zásadní připomínka
pd_ALBSBU5D4K98.docx
pr_ALBSBU5D4K98.docx
06.10.2020 09:14 - MPSV Zásadní připomínka
pr_ALBSBU59SD7Q.docx
06.10.2020 09:05 - MD Bez připomínek
06.10.2020 08:50 - KOM Zásadní připomínka
pr_KORNBU5CDPDG.doc
06.10.2020 08:16 - praha-city Zásadní připomínka
pr_ALBSBU5BQ4H6.docx
06.10.2020 07:59 - MK Doporučující připomínka
pr_ALBSBTZD3C8G.docx
06.10.2020 07:29 - MZV Doporučující připomínka
pd_ALBSBTYJFNKE.doc
pr_ALBSBTYJFNKE.doc
06.10.2020 07:07 - NÚKIB Zásadní připomínka
pd_KORNBU59JH04.pdf
pr_KORNBU59JH04.docx
06.10.2020 06:51 - kr-vysočina Zásadní připomínka
pr_KORNBU5A384F.doc
06.10.2020 06:08 - NSZ Zásadní připomínka
pr_KORNBU597HBO.docx
06.10.2020 06:06 - kr-zlínský Zásadní připomínka
pr_KORNBU596XTO.docx
06.10.2020 05:00 - kr-plzeňský Zásadní připomínka
pr_KORNBU57W3KA.doc
05.10.2020 19:18 - SSHR Zásadní připomínka
pd_ALBSBU4QMT6X.docx
pr_ALBSBU4QMT6X.doc
05.10.2020 19:17 - SSHR Doporučující připomínka
pd_ALBSBU4QM2ML.docx
pr_ALBSBU4QM2ML.doc
05.10.2020 14:41 - SPČR Zásadní připomínka
pr_ALBSBU4K8S04.docx
05.10.2020 13:47 - kr-jihočeský Zásadní připomínka
pr_KORNBTZFD2XP.docx
05.10.2020 13:43 - kr-liberecký Zásadní připomínka
pr_ALBSBU4J45KE.docx
05.10.2020 13:37 - KZPS Zásadní připomínka
pr_KORNBU4HYRAI.docx
05.10.2020 13:30 - kr-olomoucký Zásadní připomínka
pd_KORNBU4HU3DR.pdf
pr_KORNBU4HU3DR.docx
05.10.2020 13:04 - kr-pardubický Zásadní připomínka
pd_KORNBU4HC7G9.doc
pr_KORNBU4HC7G9.docx
05.10.2020 13:01 - ČÚZK Bez připomínek
pd_KORNBU4GXMYT.docx
05.10.2020 12:20 - kr-královehradecký Zásadní připomínka
pd_ALBSBU4GGJBB.doc
pr_ALBSBU4GGJBB.doc
05.10.2020 12:02 - MF Zásadní připomínka
pd_ALBSBU4G55Z4.docx
pr_ALBSBU4G55Z4.docx
05.10.2020 11:44 - kr-ústecký Zásadní připomínka
pd_ALBSBU4FSAIT.docx
pr_ALBSBU4FSAIT.docx
05.10.2020 10:08 - SÚJB Bez připomínek
05.10.2020 08:20 - NSOUD Doporučující připomínka
pd_ALBSBU4BSF12.rtf
pr_ALBSBU4BSF12.docx
05.10.2020 07:26 - MZE Zásadní připomínka
pd_KORNBTXFGPKR.docx
pr_KORNBTXFGPKR.docx
05.10.2020 06:04 - ČBÚ Bez připomínek
02.10.2020 13:04 - MSP Zásadní připomínka
pr_KORNBTZHCC7K.doc
02.10.2020 11:24 - ČSÚ Bez připomínek
02.10.2020 10:41 - ÚPV Bez připomínek
02.10.2020 09:20 - kr-jihomoravský Zásadní připomínka
pr_KORNBTZCXX35.docx
02.10.2020 07:07 - ÚOHS Bez připomínek
pd_KORNBTZACR91.pdf
01.10.2020 14:03 - kr-středočeský Zásadní připomínka
pr_ALBSBTYJGYS8.docx
01.10.2020 08:02 - kr-karlovarský Bez připomínek
Historie změn Verze do připomínkového řízení (21.09.2020)
Verze pro jednání vlády nebo LRV (26.01.2021)
Projednaná verze (16.02.2021)
Verze do připomínkového řízení (21.09.2020)
Verze pro jednání vlády (26.01.2021)
Projednaná verze (16.02.2021)
Originál na VeKLEP https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNBTNL58TR/
Adresa na Hlídači https://www.hlidacstatu.cz/data/Detail/veklep/KORNBTNL58TR?qs=

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/veklep/zaznamy/KORNBTNL58TR
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.