Elektronická knihovna legislativního procesu KORNBTNL58TR


ID KORNBTNL58TR
Materiál Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Stav B - signováno
Typ Návrh zákona
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Datum autorizace 21.09.2020
Poslední změna 17.02.2021
Termín připomínek 21.09.2020 - 06.10.2020
Datum schůze vlády 15.02.2021
Oblast práva Ústavní právo/Bezpečnost a armáda; Ústavní právo/Moc výkonná a orgány státní správy; Ústavní právo/Územní samospráva; Ústavní právo/Základní práva
Důvod předložení Návrh je připraven na základě úkolu uloženého v usnesení vlády ze dne 7. května 2020 č. 515, k návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů.
Popis
Návrh zákona navazuje na návrh novely ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., a stanoví podrobnosti změn navrhovaných ústavním zákonem.                
     
Poznámky
Čj. OVA 87/21
ČJ předkladatele MV-146315-2/LG-2020
Klíčová slova bezpečnostní politika; krizové řízení; policie; územní samosprávné celky
Číslo sněmovního tisku 1162 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju, ČBÚ, ČSÚ, ČTÚ, ČÚZK, ERÚ, KLP, KML, KOM, kr-jihočeský, kr-jihomoravský, kr-karlovarský, kr-královehradecký, kr-liberecký, kr-moravskoslezský, kr-olomoucký, kr-pardubický, kr-plzeňský, kr-středočeský, kr-ústecký, kr-vysočina, kr-zlínský, MD, MF, MK, MMR, MO, MPO, MPSV, MSP, MŠMT, MZD, MZE, MZV, MŽP, NBÚ, NSA, NSOUD, NSSOUD, NÚKIB, praha-city, RRTV, RVV, SMOČR, SMSCR, SSHR, SÚJB, ÚDHPSPH, ÚOHS, ÚOOÚ, ÚPDI, ÚPV, ÚSOUD, VÚV,
Přílohy materiálu
Obálka ob_KORNBTNL58TR.doc 2020-09-21
Návrh usnesení us_KORNBTNL58TR.doc 2020-09-21
Předkládací zpráva zp_KORNBTNL58TR.doc 2020-09-21
Důvodová zpráva zd_KORNBTNL58TR.docx 2020-09-21
Materiál ma_KORNBTNL58TR.docx 2020-09-21
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBTNL58TR.docx 2020-09-21
Průvodní dopis pd_KORNBTNL58TR.docx 2020-09-21
Obálka ob_KORNBXMBR2VL.doc 2021-01-26
Návrh usnesení us_KORNBXMBR2VL.doc 2021-01-26
Předkládací zpráva zp_KORNBXMBR2VL.doc 2021-01-26
Důvodová zpráva zd_KORNBXMBR2VL.docx 2021-01-26
Materiál ma_KORNBXMBR2VL.docx 2021-01-26
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBXMBR2VL.docx 2021-01-26
Vypořádání připomínek vp_KORNBXMBR2VL.docx 2021-01-26
Průvodní dopis pd_KORNBXMBR2VL.pdf 2021-01-26
Obálka ob_KORNBYAHANG7.doc (zde originál ke stažení) 2021-02-16
Materiál ma_KORNBYAHANG7.doc (zde originál ke stažení) 2021-02-16
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBYAHANG7.docx (zde originál ke stažení) 2021-02-16
Průvodní dopis pd_KORNBYAHANG7.doc 2021-02-16
Připomínky
Datum Čj připomínky Od Typ a obsah
06.10.2020 22:15 - SMOČR Zásadní
pd_ALBSBU5QKUPO.docx (zde originál ke stažení)
pr_ALBSBU5QKUPO.doc (zde originál ke stažení)
06.10.2020 22:10 - SMSCR Zásadní
pr_ALBSBU5QGT2Q.docx (zde originál ke stažení)
06.10.2020 21:48 - HKČR Zásadní
pr_ALBSBU5Q2F8M.doc (zde originál ke stažení)
06.10.2020 17:54 - MZD Zásadní
pr_ALBSBU4A7KQ1.doc (zde originál ke stažení)
06.10.2020 17:18 - ČTU Zásadní
pd_ALBSBU5JSDIC.docx (zde originál ke stažení)
pr_ALBSBU5JSDIC.doc (zde originál ke stažení)
06.10.2020 16:48 - MMR Zásadní
pd_KORNBU5J77ZH.pdf (zde originál ke stažení)
pr_KORNBU5J77ZH.docx (zde originál ke stažení)
06.10.2020 16:34 - SSHR Zásadní
pd_ALBSBU5HWYHU.pdf (zde originál ke stažení)
pr_ALBSBU5HWYHU.doc (zde originál ke stažení)
06.10.2020 16:30 - NSSOUD Doporučující
pr_KORNBU5HU7HB.docx (zde originál ke stažení)
06.10.2020 16:20 - ČMKOS Bez připomínek
pd_KORNBU5HMYEO.doc (zde originál ke stažení)
06.10.2020 16:07 - MPO Zásadní
pr_KORNBTYELFVJ.docx (zde originál ke stažení)
06.10.2020 15:49 - ÚVČR Zásadní
pd_ALBSBU5H2AT9.doc (zde originál ke stažení)
pr_ALBSBU5H2AT9.doc (zde originál ke stažení)
06.10.2020 14:57 - BIS Zásadní
pr_KORNBU5G2336.docx (zde originál ke stažení)
06.10.2020 14:49 - MŠMT Doporučující
pd_ALBSBU5FV7QP.docx (zde originál ke stažení)
pr_ALBSBU5FV7QP.doc (zde originál ke stažení)
06.10.2020 14:05 - kr-moravskoslezsky Zásadní
pr_KORNBU5EZLME.docx (zde originál ke stažení)
06.10.2020 13:39 - NBÚ Zásadní
pr_KORNBU5B8KG1.docx (zde originál ke stažení)
06.10.2020 13:10 - kr-plzensky Zásadní
pr_KORNBU5DXU6R.doc (zde originál ke stažení)
06.10.2020 12:29 - MŽP Zásadní
pd_ALBSBU5D5UN7.pdf (zde originál ke stažení)
pr_ALBSBU5D5UN7.doc (zde originál ke stažení)
06.10.2020 12:27 - MO Zásadní
pd_ALBSBU5D4K98.docx (zde originál ke stažení)
pr_ALBSBU5D4K98.docx (zde originál ke stažení)
06.10.2020 12:14 - MPSV Zásadní
pr_ALBSBU59SD7Q.docx (zde originál ke stažení)
06.10.2020 12:05 - MD Bez připomínek
06.10.2020 11:50 - ÚVČR Zásadní
pr_KORNBU5CDPDG.doc (zde originál ke stažení)
06.10.2020 11:16 - praha-city Zásadní
pr_ALBSBU5BQ4H6.docx (zde originál ke stažení)
06.10.2020 10:59 - MK Doporučující
pr_ALBSBTZD3C8G.docx (zde originál ke stažení)
06.10.2020 10:29 - MZV Doporučující
pd_ALBSBTYJFNKE.doc (zde originál ke stažení)
pr_ALBSBTYJFNKE.doc (zde originál ke stažení)
06.10.2020 10:07 - NÚKIB Zásadní
pd_KORNBU59JH04.pdf (zde originál ke stažení)
pr_KORNBU59JH04.docx (zde originál ke stažení)
06.10.2020 09:51 - kr-vysočina Zásadní
pr_KORNBU5A384F.doc (zde originál ke stažení)
06.10.2020 09:08 - NSZ Zásadní
pr_KORNBU597HBO.docx (zde originál ke stažení)
06.10.2020 09:06 - kr-zlinsky Zásadní
pr_KORNBU596XTO.docx (zde originál ke stažení)
05.10.2020 17:41 - SPCR Zásadní
pr_ALBSBU4K8S04.docx (zde originál ke stažení)
05.10.2020 16:47 - kr-jihocesky Zásadní
pr_KORNBTZFD2XP.docx (zde originál ke stažení)
05.10.2020 16:43 - kr-liberecky Zásadní
pr_ALBSBU4J45KE.docx (zde originál ke stažení)
05.10.2020 16:37 - KZPS Zásadní
pr_KORNBU4HYRAI.docx (zde originál ke stažení)
05.10.2020 16:30 - kr-olomoucky Zásadní
pd_KORNBU4HU3DR.pdf (zde originál ke stažení)
pr_KORNBU4HU3DR.docx (zde originál ke stažení)
05.10.2020 16:04 - kr-pardubicky Zásadní
pd_KORNBU4HC7G9.doc (zde originál ke stažení)
pr_KORNBU4HC7G9.docx (zde originál ke stažení)
05.10.2020 16:01 - ČÚZK Bez připomínek
pd_KORNBU4GXMYT.docx (zde originál ke stažení)
05.10.2020 15:20 - kr-kralovehradecky Zásadní
pd_ALBSBU4GGJBB.doc (zde originál ke stažení)
pr_ALBSBU4GGJBB.doc (zde originál ke stažení)
05.10.2020 15:02 - MF Zásadní
pd_ALBSBU4G55Z4.docx (zde originál ke stažení)
pr_ALBSBU4G55Z4.docx (zde originál ke stažení)
05.10.2020 14:44 - kr-ustecky Zásadní
pd_ALBSBU4FSAIT.docx (zde originál ke stažení)
pr_ALBSBU4FSAIT.docx (zde originál ke stažení)
05.10.2020 13:08 - SÚJB Bez připomínek
05.10.2020 11:20 - NSOUD Doporučující
pd_ALBSBU4BSF12.rtf (zde originál ke stažení)
pr_ALBSBU4BSF12.docx (zde originál ke stažení)
05.10.2020 10:26 - MZE Zásadní
pd_KORNBTXFGPKR.docx (zde originál ke stažení)
pr_KORNBTXFGPKR.docx (zde originál ke stažení)
05.10.2020 09:04 - ČBÚ Bez připomínek
02.10.2020 16:04 - MSP Zásadní
pr_KORNBTZHCC7K.doc (zde originál ke stažení)
02.10.2020 14:24 - ČSÚ Bez připomínek
02.10.2020 13:41 - UPV Bez připomínek
02.10.2020 12:20 - kr-jihomoravsky Zásadní
pr_KORNBTZCXX35.docx (zde originál ke stažení)
02.10.2020 10:07 - ÚOHS Bez připomínek
pd_KORNBTZACR91.pdf (zde originál ke stažení)
01.10.2020 17:03 - kr-stredocesky Zásadní
pr_ALBSBTYJGYS8.docx (zde originál ke stažení)
01.10.2020 11:02 - kr-karlovarsky Bez připomínek
07.10.2020 17:20 - ÚVČR Zásadní
pd_KORNBU6JKV7G.doc (zde originál ke stažení)
pr_KORNBU6JKV7G.docx (zde originál ke stažení)
13.10.2020 13:35 - UOOU Zásadní
pr_ALBSBUCEEYSI.docx (zde originál ke stažení)
13.02.2021 19:59 - 87/21
Historie změn Verze do připomínkového řízení (21.09.2020)
Verze pro jednání vlády nebo LRV (26.01.2021)
Projednaná verze (16.02.2021)
Originál na VeKLEP https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBTNL58TR
Adresa na Hlídači https://www.hlidacstatu.cz/data/Detail/veklep/KORNBTNL58TR?qs=

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/veklep/zaznamy/KORNBTNL58TR
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 204 028 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy