Snadné přidání nového datasetu

Nápověda k hledání pro databázi Elektronická knihovna legislativního procesu

Textové hledání

Hledat všechna slova v různých tvarech
Česká republikaZkusit
Hledá smlouvy obsahující všechna uvedená slova v různých mluvnických tvarech
Hledat přesně slovo nebo sousloví
"premiér Babiš"
Hledá záznamy obsahující uvedená slova či sousloví v přesném tvaru jako je v uvozovkách
Kterékoliv z těchto slov
mezi všechna požadovaná slova vložte operátor OR:
premiér OR ministr
Hledá záznamy obsahující alespoň jedno z uvedených slov
Toto slovo tam být nesmí
Před slova, která nechcete, zadejte znaménko mínus:
premiér -Sobotka . Tento dotaz najde záznamy se slovem premiér, kde není zmíněn Sobotka. Možno použít i pro sousloví -"Andrej Babiš" (výsledky bez Andreje Babiše)
Kombinace výrazů
Všechny výše i níže uvedené výrazy hledání je možné kombinovat logickými operátory AND a OR (velká písmena jsou nutná). Pokud jsou výrazy odděleny mezerou, je to stejné jako použití operátora AND.
Logické a rozšiřující operátory
Mezi jednotnotlivými částmi dotazu můžete používat operátory AND a OR.
Můžete používat zástupné znaky (wildcards) ? - zastupuje 1 znak, nebo *zastupující více znaků. Příklad:Ministerstvo z*
Příklad: ico:27295567 AND smlouva.predmet:"Kupní smlouva"

Specifické hledání podle konkrétních položek v databázích

Jak prohledávat specifické položky v databázích?
napište prefix s ":" bez mezery následovaný hledanou hodnotou
ico:00007064 hledá smlouvy kde je v záznamech Ministerstvo vnitra (ICO 00007064).

Pokud hledaná hodnota obsahuje mezery, musí být v uvozovkách jmeno:"Hlídač státu"
Parametr do hledaní Typ Popis Příklad použití
Id text
 • Id:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Id:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
cjOva text
 • cjOva:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • cjOva:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
PID text
 • PID:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • PID:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
cjPredkladatele text
 • cjPredkladatele:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • cjPredkladatele:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
datumAutorizace datum
 • datumAutorizace:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • datumAutorizace:rok-mesic-den přesný den
 • datumAutorizace:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • datumAutorizace:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • datumAutorizace:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • datumAutorizace:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
nazevMaterialu text
 • nazevMaterialu:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • nazevMaterialu:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
typMaterialu text
 • typMaterialu:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • typMaterialu:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
predkladatel text
 • predkladatel:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • predkladatel:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
klicovaSlova text
 • klicovaSlova:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • klicovaSlova:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
oblastPrava text
 • oblastPrava:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • oblastPrava:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
duvodPredlozeni text
 • duvodPredlozeni:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • duvodPredlozeni:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
popis text
 • popis:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • popis:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
poznamky text
 • poznamky:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • poznamky:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
datumPosledniUpravy datum
 • datumPosledniUpravy:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • datumPosledniUpravy:rok-mesic-den přesný den
 • datumPosledniUpravy:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • datumPosledniUpravy:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • datumPosledniUpravy:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • datumPosledniUpravy:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
datumSchuzeVlady datum
 • datumSchuzeVlady:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • datumSchuzeVlady:rok-mesic-den přesný den
 • datumSchuzeVlady:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • datumSchuzeVlady:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • datumSchuzeVlady:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • datumSchuzeVlady:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
cisloSnemovnihoTisku text
 • cisloSnemovnihoTisku:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • cisloSnemovnihoTisku:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
legislativniProcesPokracujeDo text
 • legislativniProcesPokracujeDo:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • legislativniProcesPokracujeDo:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
adresaPripominek text
 • adresaPripominek:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • adresaPripominek:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
pripominkovaMista pole hodnot
prilohy pole hodnot
prilohy.typ text
 • prilohy.typ:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • prilohy.typ:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
prilohy.nazevPrilohy text
 • prilohy.nazevPrilohy:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • prilohy.nazevPrilohy:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
prilohy.DocumentUrl text
 • prilohy.DocumentUrl:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • prilohy.DocumentUrl:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
prilohy.HsProcessType text
 • prilohy.HsProcessType:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • prilohy.HsProcessType:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
prilohy.DocumentPlainText neznámý
prilohy.velikostPrilohy text
 • prilohy.velikostPrilohy:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • prilohy.velikostPrilohy:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
prilohy.datumVlozeniPrilohy datum
 • prilohy.datumVlozeniPrilohy:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • prilohy.datumVlozeniPrilohy:rok-mesic-den přesný den
 • prilohy.datumVlozeniPrilohy:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • prilohy.datumVlozeniPrilohy:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • prilohy.datumVlozeniPrilohy:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • prilohy.datumVlozeniPrilohy:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
url text
 • url:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • url:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
terminPripominekOdData datum
 • terminPripominekOdData:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • terminPripominekOdData:rok-mesic-den přesný den
 • terminPripominekOdData:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • terminPripominekOdData:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • terminPripominekOdData:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • terminPripominekOdData:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
terminPripominekDoData datum
 • terminPripominekDoData:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • terminPripominekDoData:rok-mesic-den přesný den
 • terminPripominekDoData:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • terminPripominekDoData:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • terminPripominekDoData:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • terminPripominekDoData:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
stavMaterialuVal text
 • stavMaterialuVal:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • stavMaterialuVal:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
stavMaterialuText text
 • stavMaterialuText:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • stavMaterialuText:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
pripominky pole hodnot
pripominky.dne datum a čas
 • pripominky.dne:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • pripominky.dne:rok-mesic-den přesný den
 • pripominky.dne:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • pripominky.dne:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • pripominky.dne:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • pripominky.dne:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
pripominky.typ text
 • pripominky.typ:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • pripominky.typ:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
pripominky.pripominkoveMisto text
 • pripominky.pripominkoveMisto:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • pripominky.pripominkoveMisto:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
pripominky.prilohy pole hodnot
pripominky.prilohy.typ text
 • pripominky.prilohy.typ:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • pripominky.prilohy.typ:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
pripominky.prilohy.nazevPrilohy text
 • pripominky.prilohy.nazevPrilohy:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • pripominky.prilohy.nazevPrilohy:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
pripominky.prilohy.DocumentUrl text
 • pripominky.prilohy.DocumentUrl:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • pripominky.prilohy.DocumentUrl:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
pripominky.prilohy.HsProcessType text
 • pripominky.prilohy.HsProcessType:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • pripominky.prilohy.HsProcessType:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
pripominky.prilohy.DocumentPlainText neznámý
pripominky.prilohy.velikostPrilohy text
 • pripominky.prilohy.velikostPrilohy:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • pripominky.prilohy.velikostPrilohy:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
pripominky.prilohy.datumVlozeniPrilohy datum
 • pripominky.prilohy.datumVlozeniPrilohy:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • pripominky.prilohy.datumVlozeniPrilohy:rok-mesic-den přesný den
 • pripominky.prilohy.datumVlozeniPrilohy:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • pripominky.prilohy.datumVlozeniPrilohy:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • pripominky.prilohy.datumVlozeniPrilohy:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • pripominky.prilohy.datumVlozeniPrilohy:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
pripominky.poznamka text
 • pripominky.poznamka:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • pripominky.poznamka:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
verzeMaterialu pole hodnot
verzeMaterialu.autorizovano datum
 • verzeMaterialu.autorizovano:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • verzeMaterialu.autorizovano:rok-mesic-den přesný den
 • verzeMaterialu.autorizovano:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • verzeMaterialu.autorizovano:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • verzeMaterialu.autorizovano:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • verzeMaterialu.autorizovano:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
verzeMaterialu.popisVerze text
 • verzeMaterialu.popisVerze:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • verzeMaterialu.popisVerze:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
verzeMaterialu.urlVerze text
 • verzeMaterialu.urlVerze:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • verzeMaterialu.urlVerze:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.