Nápověda k hledání pro databázi Centrální registr oznámení

Textové hledání

Hledat všechna slova v různých tvarech
Česká republikaZkusit
Hledá smlouvy obsahující všechna uvedená slova v různých mluvnických tvarech
Hledat přesně slovo nebo sousloví
"premiér Babiš"
Hledá záznamy obsahující uvedená slova či sousloví v přesném tvaru jako je v uvozovkách
Kterékoliv z těchto slov
mezi všechna požadovaná slova vložte operátor OR:
premiér OR ministr
Hledá záznamy obsahující alespoň jedno z uvedených slov
Toto slovo tam být nesmí
Před slova, která nechcete, zadejte znaménko mínus:
premiér -Sobotka . Tento dotaz najde záznamy se slovem premiér, kde není zmíněn Sobotka. Možno použít i pro sousloví -"Andrej Babiš" (výsledky bez Andreje Babiše)
Kombinace výrazů
Všechny výše i níže uvedené výrazy hledání je možné kombinovat logickými operátory AND a OR (velká písmena jsou nutná). Pokud jsou výrazy odděleny mezerou, je to stejné jako použití operátora AND.
Logické a rozšiřující operátory
Mezi jednotnotlivými částmi dotazu můžete používat operátory AND a OR.
Můžete používat zástupné znaky (wildcards) ? - zastupuje 1 znak, nebo *zastupující více znaků. Příklad:Ministerstvo z*
Příklad: ico:27295567 AND smlouva.predmet:"Kupní smlouva"

Specifické hledání podle konkrétních položek v databázích

Jak prohledávat specifické položky v databázích?
napište prefix s ":" bez mezery následovaný hledanou hodnotou
ico:00007064 hledá smlouvy kde je v záznamech Ministerstvo vnitra (ICO 00007064).

Pokud hledaná hodnota obsahuje mezery, musí být v uvozovkách jmeno:"Hlídač státu"
Parametr do hledaní Typ Popis Příklad použití
Id text
 • Id:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Id:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
wikidataId text
 • wikidataId:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • wikidataId:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Url text
 • Url:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Url:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
personUrl text
 • personUrl:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • personUrl:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
HsProcessType text
 • HsProcessType:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • HsProcessType:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
OsobaId text
 • OsobaId:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • OsobaId:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Birthdate datum a čas
 • Birthdate:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • Birthdate:rok-mesic-den přesný den
 • Birthdate:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • Birthdate:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • Birthdate:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • Birthdate:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
hasSecret boolean, logická hodnota
 • hasSecret:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • hasSecret:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
titleBefore text
 • titleBefore:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • titleBefore:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Name text
 • Name:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Name:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Surname text
 • Surname:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Surname:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
titleAfter text
 • titleAfter:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • titleAfter:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
fullName text
 • fullName:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • fullName:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
workingPositions pole hodnot
workingPositions.Id text
 • workingPositions.Id:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • workingPositions.Id:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
workingPositions.ovmId text
 • workingPositions.ovmId:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • workingPositions.ovmId:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
workingPositions.workingPosition objekt
workingPositions.workingPosition.Id text
 • workingPositions.workingPosition.Id:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • workingPositions.workingPosition.Id:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
workingPositions.workingPosition.created text
 • workingPositions.workingPosition.created:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • workingPositions.workingPosition.created:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
workingPositions.workingPosition.updated text
 • workingPositions.workingPosition.updated:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • workingPositions.workingPosition.updated:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
workingPositions.workingPosition.name text
 • workingPositions.workingPosition.name:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • workingPositions.workingPosition.name:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
workingPositions.workingPosition.order číslo
 • workingPositions.workingPosition.order:10 přesná hodnota 10
 • workingPositions.workingPosition.order:>10 větší než 10
 • workingPositions.workingPosition.order:>=10 rovno nebo větší než 10
 • workingPositions.workingPosition.order:[10 TO *] rovno nebo větší než 10
 • workingPositions.workingPosition.order:[10 TO 20] větší nebo rovno než 10 a menší nebo rovno než 20
 • workingPositions.workingPosition.order:[10 TO 20} rovno nebo větší než 10 a menší než 20
workingPositions.workingPosition.active boolean, logická hodnota
 • workingPositions.workingPosition.active:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • workingPositions.workingPosition.active:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
workingPositions.workingPosition.organization objekt
workingPositions.workingPosition.organization.Id text
 • workingPositions.workingPosition.organization.Id:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • workingPositions.workingPosition.organization.Id:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
workingPositions.workingPosition.organization.created text
 • workingPositions.workingPosition.organization.created:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • workingPositions.workingPosition.organization.created:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
workingPositions.workingPosition.organization.name text
 • workingPositions.workingPosition.organization.name:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • workingPositions.workingPosition.organization.name:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
workingPositions.workingPosition.organization.order číslo
 • workingPositions.workingPosition.organization.order:10 přesná hodnota 10
 • workingPositions.workingPosition.organization.order:>10 větší než 10
 • workingPositions.workingPosition.organization.order:>=10 rovno nebo větší než 10
 • workingPositions.workingPosition.organization.order:[10 TO *] rovno nebo větší než 10
 • workingPositions.workingPosition.organization.order:[10 TO 20] větší nebo rovno než 10 a menší nebo rovno než 20
 • workingPositions.workingPosition.organization.order:[10 TO 20} rovno nebo větší než 10 a menší než 20
workingPositions.workingPosition.organization.active boolean, logická hodnota
 • workingPositions.workingPosition.organization.active:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • workingPositions.workingPosition.organization.active:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
workingPositions.workingPosition.visibility text
 • workingPositions.workingPosition.visibility:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • workingPositions.workingPosition.visibility:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
workingPositions.workingPosition.other boolean, logická hodnota
 • workingPositions.workingPosition.other:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • workingPositions.workingPosition.other:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
workingPositions.workingPosition.deputy boolean, logická hodnota
 • workingPositions.workingPosition.deputy:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • workingPositions.workingPosition.deputy:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
workingPositions.workingPosition.senator boolean, logická hodnota
 • workingPositions.workingPosition.senator:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • workingPositions.workingPosition.senator:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
workingPositions.organization text
 • workingPositions.organization:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • workingPositions.organization:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
workingPositions.start text
 • workingPositions.start:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • workingPositions.start:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
workingPositions.created text
 • workingPositions.created:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • workingPositions.created:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
workingPositions.name text
 • workingPositions.name:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • workingPositions.name:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
statements pole hodnot
statements.Id text
 • statements.Id:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • statements.Id:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
statements.canOpen boolean, logická hodnota
 • statements.canOpen:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • statements.canOpen:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
statements.statementOfficial objekt
statements.statementOfficial.titleBefore text
 • statements.statementOfficial.titleBefore:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • statements.statementOfficial.titleBefore:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
statements.statementOfficial.firstName text
 • statements.statementOfficial.firstName:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • statements.statementOfficial.firstName:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
statements.statementOfficial.lastName text
 • statements.statementOfficial.lastName:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • statements.statementOfficial.lastName:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
statements.statementOfficial.titleAfter text
 • statements.statementOfficial.titleAfter:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • statements.statementOfficial.titleAfter:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
statements.statementOfficial.visibility text
 • statements.statementOfficial.visibility:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • statements.statementOfficial.visibility:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
statements.type text
 • statements.type:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • statements.type:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
statements.creationDate text
 • statements.creationDate:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • statements.creationDate:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
statements.visibility text
 • statements.visibility:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • statements.visibility:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
active boolean, logická hodnota
 • active:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • active:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
concatenatedWorkingPositions text
 • concatenatedWorkingPositions:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • concatenatedWorkingPositions:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
concatenatedWorkingPositionDates text
 • concatenatedWorkingPositionDates:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • concatenatedWorkingPositionDates:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
concatenatedWorkingPositionOrganizations text
 • concatenatedWorkingPositionOrganizations:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • concatenatedWorkingPositionOrganizations:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
hasRequestStatement boolean, logická hodnota
 • hasRequestStatement:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • hasRequestStatement:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
judge boolean, logická hodnota
 • judge:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • judge:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
workingFrom text
 • workingFrom:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • workingFrom:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 711 lidí darovalo 1 943 638 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy