Snadné přidání nového datasetu

Nápověda k hledání pro databázi Příjemci podpor z registru de minimis

Textové hledání

Hledat všechna slova v různých tvarech
Česká republikaZkusit
Hledá smlouvy obsahující všechna uvedená slova v různých mluvnických tvarech
Hledat přesně slovo nebo sousloví
"premiér Babiš"
Hledá záznamy obsahující uvedená slova či sousloví v přesném tvaru jako je v uvozovkách
Kterékoliv z těchto slov
mezi všechna požadovaná slova vložte operátor OR:
premiér OR ministr
Hledá záznamy obsahující alespoň jedno z uvedených slov
Toto slovo tam být nesmí
Před slova, která nechcete, zadejte znaménko mínus:
premiér -Sobotka . Tento dotaz najde záznamy se slovem premiér, kde není zmíněn Sobotka. Možno použít i pro sousloví -"Andrej Babiš" (výsledky bez Andreje Babiše)
Kombinace výrazů
Všechny výše i níže uvedené výrazy hledání je možné kombinovat logickými operátory AND a OR (velká písmena jsou nutná). Pokud jsou výrazy odděleny mezerou, je to stejné jako použití operátora AND.
Logické a rozšiřující operátory
Mezi jednotnotlivými částmi dotazu můžete používat operátory AND a OR.
Můžete používat zástupné znaky (wildcards) ? - zastupuje 1 znak, nebo *zastupující více znaků. Příklad:Ministerstvo z*
Příklad: ico:27295567 AND smlouva.predmet:"Kupní smlouva"

Specifické hledání podle konkrétních položek v databázích

Jak prohledávat specifické položky v databázích?
napište prefix s ":" bez mezery následovaný hledanou hodnotou
ico:00007064 hledá smlouvy kde je v záznamech Ministerstvo vnitra (ICO 00007064).

Pokud hledaná hodnota obsahuje mezery, musí být v uvozovkách jmeno:"Hlídač státu"
Parametr do hledaní Typ Popis Příklad použití
Id číslo ID podpory
 • Id:10 přesná hodnota 10
 • Id:>10 větší než 10
 • Id:>=10 rovno nebo větší než 10
 • Id:[10 TO *] rovno nebo větší než 10
 • Id:[10 TO 20] větší nebo rovno než 10 a menší nebo rovno než 20
 • Id:[10 TO 20} rovno nebo větší než 10 a menší než 20
Prijemce_SZRId číslo Unikatni ID příjemce v systému SZR
 • Prijemce_SZRId:10 přesná hodnota 10
 • Prijemce_SZRId:>10 větší než 10
 • Prijemce_SZRId:>=10 rovno nebo větší než 10
 • Prijemce_SZRId:[10 TO *] rovno nebo větší než 10
 • Prijemce_SZRId:[10 TO 20] větší nebo rovno než 10 a menší nebo rovno než 20
 • Prijemce_SZRId:[10 TO 20} rovno nebo větší než 10 a menší než 20
Ico text IČO příjemce
 • Ico:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Ico:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
JmenoPrijemce text Obchodní jméno či jméno příjemce
 • JmenoPrijemce:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • JmenoPrijemce:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
RdmOblastKod text Kód oblasti v RDM
 • RdmOblastKod:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • RdmOblastKod:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
PodporaCzk číslo Výše podpory v českých korunách
 • PodporaCzk:10 přesná hodnota 10
 • PodporaCzk:>10 větší než 10
 • PodporaCzk:>=10 rovno nebo větší než 10
 • PodporaCzk:[10 TO *] rovno nebo větší než 10
 • PodporaCzk:[10 TO 20] větší nebo rovno než 10 a menší nebo rovno než 20
 • PodporaCzk:[10 TO 20} rovno nebo větší než 10 a menší než 20
PodporaEur číslo Výše podory v Eurech
 • PodporaEur:10 přesná hodnota 10
 • PodporaEur:>10 větší než 10
 • PodporaEur:>=10 rovno nebo větší než 10
 • PodporaEur:[10 TO *] rovno nebo větší než 10
 • PodporaEur:[10 TO 20] větší nebo rovno než 10 a menší nebo rovno než 20
 • PodporaEur:[10 TO 20} rovno nebo větší než 10 a menší než 20
PodporaDatum datum a čas Datum schválení podpory
 • PodporaDatum:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • PodporaDatum:rok-mesic-den přesný den
 • PodporaDatum:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • PodporaDatum:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • PodporaDatum:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • PodporaDatum:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
PodporaForma_Kod číslo Kód formy podpory
 • PodporaForma_Kod:10 přesná hodnota 10
 • PodporaForma_Kod:>10 větší než 10
 • PodporaForma_Kod:>=10 rovno nebo větší než 10
 • PodporaForma_Kod:[10 TO *] rovno nebo větší než 10
 • PodporaForma_Kod:[10 TO 20] větší nebo rovno než 10 a menší nebo rovno než 20
 • PodporaForma_Kod:[10 TO 20} rovno nebo větší než 10 a menší než 20
PodporaFormaText text Textový popis formy podpory
 • PodporaFormaText:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • PodporaFormaText:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
PodporaUcel text Účel podpory
 • PodporaUcel:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • PodporaUcel:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
ProjektId text ID projektu, pokud je uvedeno
 • ProjektId:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • ProjektId:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
CjPrijemce text ID projektu u příjemce
 • CjPrijemce:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • CjPrijemce:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
StavKod číslo Stav podpory
 • StavKod:10 přesná hodnota 10
 • StavKod:>10 větší než 10
 • StavKod:>=10 rovno nebo větší než 10
 • StavKod:[10 TO *] rovno nebo větší než 10
 • StavKod:[10 TO 20] větší nebo rovno než 10 a menší nebo rovno než 20
 • StavKod:[10 TO 20} rovno nebo větší než 10 a menší než 20
StavKodText text Textový popis stavu podpory
 • StavKodText:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • StavKodText:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Insdat datum a čas Datum vložení záznamu do registru de minimis
 • Insdat:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • Insdat:rok-mesic-den přesný den
 • Insdat:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • Insdat:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • Insdat:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • Insdat:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
Edidat datum a čas Datum poslední editace záznamu v registru de minimis
 • Edidat:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • Edidat:rok-mesic-den přesný den
 • Edidat:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • Edidat:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • Edidat:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • Edidat:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
Poskytovatel_SZRId číslo ID poskytovatele podpory v systému SZR
 • Poskytovatel_SZRId:10 přesná hodnota 10
 • Poskytovatel_SZRId:>10 větší než 10
 • Poskytovatel_SZRId:>=10 rovno nebo větší než 10
 • Poskytovatel_SZRId:[10 TO *] rovno nebo větší než 10
 • Poskytovatel_SZRId:[10 TO 20] větší nebo rovno než 10 a menší nebo rovno než 20
 • Poskytovatel_SZRId:[10 TO 20} rovno nebo větší než 10 a menší než 20
PoskytovatelOjm text Jméno poskytovatele podpory
 • PoskytovatelOjm:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • PoskytovatelOjm:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
PoskytovatelIco text IČO poskytovatele podpory
 • PoskytovatelIco:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • PoskytovatelIco:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
PravniAktPoskytnutiId číslo Kód právního aktu, na základě kterého došlo k poskytnutí podpory
 • PravniAktPoskytnutiId:10 přesná hodnota 10
 • PravniAktPoskytnutiId:>10 větší než 10
 • PravniAktPoskytnutiId:>=10 rovno nebo větší než 10
 • PravniAktPoskytnutiId:[10 TO *] rovno nebo větší než 10
 • PravniAktPoskytnutiId:[10 TO 20] větší nebo rovno než 10 a menší nebo rovno než 20
 • PravniAktPoskytnutiId:[10 TO 20} rovno nebo větší než 10 a menší než 20
PravniAktPoskytnutiText text Právní akt, na základě kterého došlo k poskytnutí podpory
 • PravniAktPoskytnutiText:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • PravniAktPoskytnutiText:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
RezimPodporyId text Režim podpory
 • RezimPodporyId:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • RezimPodporyId:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.