Snadné přidání nového datasetu

Nápověda k hledání pro databázi Materiály zastupitelstva JMK

Textové hledání

Hledat všechna slova v různých tvarech
Česká republikaZkusit
Hledá smlouvy obsahující všechna uvedená slova v různých mluvnických tvarech
Hledat přesně slovo nebo sousloví
"premiér Babiš"
Hledá záznamy obsahující uvedená slova či sousloví v přesném tvaru jako je v uvozovkách
Kterékoliv z těchto slov
mezi všechna požadovaná slova vložte operátor OR:
premiér OR ministr
Hledá záznamy obsahující alespoň jedno z uvedených slov
Toto slovo tam být nesmí
Před slova, která nechcete, zadejte znaménko mínus:
premiér -Sobotka . Tento dotaz najde záznamy se slovem premiér, kde není zmíněn Sobotka. Možno použít i pro sousloví -"Andrej Babiš" (výsledky bez Andreje Babiše)
Kombinace výrazů
Všechny výše i níže uvedené výrazy hledání je možné kombinovat logickými operátory AND a OR (velká písmena jsou nutná). Pokud jsou výrazy odděleny mezerou, je to stejné jako použití operátora AND.
Logické a rozšiřující operátory
Mezi jednotnotlivými částmi dotazu můžete používat operátory AND a OR.
Můžete používat zástupné znaky (wildcards) ? - zastupuje 1 znak, nebo *zastupující více znaků. Příklad:Ministerstvo z*
Příklad: ico:27295567 AND smlouva.predmet:"Kupní smlouva"

Specifické hledání podle konkrétních položek v databázích

Jak prohledávat specifické položky v databázích?
napište prefix s ":" bez mezery následovaný hledanou hodnotou
ico:00007064 hledá smlouvy kde je v záznamech Ministerstvo vnitra (ICO 00007064).

Pokud hledaná hodnota obsahuje mezery, musí být v uvozovkách jmeno:"Hlídač státu"
Parametr do hledaní Typ Popis Příklad použití
Id text
 • Id:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Id:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Datum datum a čas
 • Datum:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • Datum:rok-mesic-den přesný den
 • Datum:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • Datum:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • Datum:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • Datum:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
NazevSouboru text
 • NazevSouboru:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • NazevSouboru:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
HsProcessType text
 • HsProcessType:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • HsProcessType:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
DocumentUrl text
 • DocumentUrl:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • DocumentUrl:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
DocumentPlainText text
 • DocumentPlainText:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • DocumentPlainText:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.