Snadné přidání nového datasetu

Nápověda k hledání pro databázi Faktury ministerstev ČR

Textové hledání

Hledat všechna slova v různých tvarech
Česká republikaZkusit
Hledá smlouvy obsahující všechna uvedená slova v různých mluvnických tvarech
Hledat přesně slovo nebo sousloví
"premiér Babiš"
Hledá záznamy obsahující uvedená slova či sousloví v přesném tvaru jako je v uvozovkách
Kterékoliv z těchto slov
mezi všechna požadovaná slova vložte operátor OR:
premiér OR ministr
Hledá záznamy obsahující alespoň jedno z uvedených slov
Toto slovo tam být nesmí
Před slova, která nechcete, zadejte znaménko mínus:
premiér -Sobotka . Tento dotaz najde záznamy se slovem premiér, kde není zmíněn Sobotka. Možno použít i pro sousloví -"Andrej Babiš" (výsledky bez Andreje Babiše)
Kombinace výrazů
Všechny výše i níže uvedené výrazy hledání je možné kombinovat logickými operátory AND a OR (velká písmena jsou nutná). Pokud jsou výrazy odděleny mezerou, je to stejné jako použití operátora AND.
Logické a rozšiřující operátory
Mezi jednotnotlivými částmi dotazu můžete používat operátory AND a OR.
Můžete používat zástupné znaky (wildcards) ? - zastupuje 1 znak, nebo *zastupující více znaků. Příklad:Ministerstvo z*
Příklad: ico:27295567 AND smlouva.predmet:"Kupní smlouva"

Specifické hledání podle konkrétních položek v databázích

Jak prohledávat specifické položky v databázích?
napište prefix s ":" bez mezery následovaný hledanou hodnotou
ico:00007064 hledá smlouvy kde je v záznamech Ministerstvo vnitra (ICO 00007064).

Pokud hledaná hodnota obsahuje mezery, musí být v uvozovkách jmeno:"Hlídač státu"
Parametr do hledaní Typ Popis Příklad použití
Id text
 • Id:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Id:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
recordType text
 • recordType:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • recordType:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
subject text
 • subject:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • subject:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
budgetCategory text
 • budgetCategory:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • budgetCategory:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
variableSymbol text
 • variableSymbol:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • variableSymbol:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
dateCreated datum
 • dateCreated:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • dateCreated:rok-mesic-den přesný den
 • dateCreated:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • dateCreated:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • dateCreated:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • dateCreated:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
dueDate datum
 • dueDate:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • dueDate:rok-mesic-den přesný den
 • dueDate:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • dueDate:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • dueDate:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • dueDate:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
dateOfPayment datum
 • dateOfPayment:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • dateOfPayment:rok-mesic-den přesný den
 • dateOfPayment:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • dateOfPayment:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • dateOfPayment:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • dateOfPayment:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
currency text
 • currency:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • currency:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
originalCurrencyAmount číslo
 • originalCurrencyAmount:10 přesná hodnota 10
 • originalCurrencyAmount:>10 větší než 10
 • originalCurrencyAmount:>=10 rovno nebo větší než 10
 • originalCurrencyAmount:[10 TO *] rovno nebo větší než 10
 • originalCurrencyAmount:[10 TO 20] větší nebo rovno než 10 a menší nebo rovno než 20
 • originalCurrencyAmount:[10 TO 20} rovno nebo větší než 10 a menší než 20
amountCzk číslo
 • amountCzk:10 přesná hodnota 10
 • amountCzk:>10 větší než 10
 • amountCzk:>=10 rovno nebo větší než 10
 • amountCzk:[10 TO *] rovno nebo větší než 10
 • amountCzk:[10 TO 20] větší nebo rovno než 10 a menší nebo rovno než 20
 • amountCzk:[10 TO 20} rovno nebo větší než 10 a menší než 20
partner objekt
partner.name text
 • partner.name:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • partner.name:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
partner.ICO text
 • partner.ICO:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • partner.ICO:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
ministry objekt
ministry.name text
 • ministry.name:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • ministry.name:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
ministry.ICO text
 • ministry.ICO:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • ministry.ICO:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
authorityIdentifier text
 • authorityIdentifier:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • authorityIdentifier:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.