Snadné přidání nového datasetu

Nápověda k hledání pro databázi Rejstřík trestů právnických osob

Textové hledání

Hledat všechna slova v různých tvarech
Česká republikaZkusit
Hledá smlouvy obsahující všechna uvedená slova v různých mluvnických tvarech
Hledat přesně slovo nebo sousloví
"premiér Babiš"
Hledá záznamy obsahující uvedená slova či sousloví v přesném tvaru jako je v uvozovkách
Kterékoliv z těchto slov
mezi všechna požadovaná slova vložte operátor OR:
premiér OR ministr
Hledá záznamy obsahující alespoň jedno z uvedených slov
Toto slovo tam být nesmí
Před slova, která nechcete, zadejte znaménko mínus:
premiér -Sobotka . Tento dotaz najde záznamy se slovem premiér, kde není zmíněn Sobotka. Možno použít i pro sousloví -"Andrej Babiš" (výsledky bez Andreje Babiše)
Kombinace výrazů
Všechny výše i níže uvedené výrazy hledání je možné kombinovat logickými operátory AND a OR (velká písmena jsou nutná). Pokud jsou výrazy odděleny mezerou, je to stejné jako použití operátora AND.
Logické a rozšiřující operátory
Mezi jednotnotlivými částmi dotazu můžete používat operátory AND a OR.
Můžete používat zástupné znaky (wildcards) ? - zastupuje 1 znak, nebo *zastupující více znaků. Příklad:Ministerstvo z*
Příklad: ico:27295567 AND smlouva.predmet:"Kupní smlouva"

Specifické hledání podle konkrétních položek v databázích

Jak prohledávat specifické položky v databázích?
napište prefix s ":" bez mezery následovaný hledanou hodnotou
ico:00007064 hledá smlouvy kde je v záznamech Ministerstvo vnitra (ICO 00007064).

Pokud hledaná hodnota obsahuje mezery, musí být v uvozovkách jmeno:"Hlídač státu"
Parametr do hledaní Typ Popis Příklad použití
Id text
 • Id:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Id:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
ICO text
 • ICO:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • ICO:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
NazevFirmy text
 • NazevFirmy:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • NazevFirmy:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Sidlo text
 • Sidlo:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Sidlo:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
RUIANCode text
 • RUIANCode:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • RUIANCode:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
DatumPravniMoci datum a čas
 • DatumPravniMoci:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • DatumPravniMoci:rok-mesic-den přesný den
 • DatumPravniMoci:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • DatumPravniMoci:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • DatumPravniMoci:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • DatumPravniMoci:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
Odsouzeni objekt
Odsouzeni.PrvniInstance objekt
Odsouzeni.PrvniInstance.DruhRozhodnuti text
 • Odsouzeni.PrvniInstance.DruhRozhodnuti:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Odsouzeni.PrvniInstance.DruhRozhodnuti:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Odsouzeni.PrvniInstance.DatumRozhodnuti datum a čas
 • Odsouzeni.PrvniInstance.DatumRozhodnuti:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • Odsouzeni.PrvniInstance.DatumRozhodnuti:rok-mesic-den přesný den
 • Odsouzeni.PrvniInstance.DatumRozhodnuti:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • Odsouzeni.PrvniInstance.DatumRozhodnuti:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • Odsouzeni.PrvniInstance.DatumRozhodnuti:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • Odsouzeni.PrvniInstance.DatumRozhodnuti:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
Odsouzeni.PrvniInstance.Jmeno text
 • Odsouzeni.PrvniInstance.Jmeno:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Odsouzeni.PrvniInstance.Jmeno:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Odsouzeni.PrvniInstance.SpisovaZnacka text
 • Odsouzeni.PrvniInstance.SpisovaZnacka:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Odsouzeni.PrvniInstance.SpisovaZnacka:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Odsouzeni.OdvolaciSoud objekt
Odsouzeni.OdvolaciSoud.DruhRozhodnuti text
 • Odsouzeni.OdvolaciSoud.DruhRozhodnuti:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Odsouzeni.OdvolaciSoud.DruhRozhodnuti:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Odsouzeni.OdvolaciSoud.DatumRozhodnuti datum a čas
 • Odsouzeni.OdvolaciSoud.DatumRozhodnuti:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • Odsouzeni.OdvolaciSoud.DatumRozhodnuti:rok-mesic-den přesný den
 • Odsouzeni.OdvolaciSoud.DatumRozhodnuti:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • Odsouzeni.OdvolaciSoud.DatumRozhodnuti:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • Odsouzeni.OdvolaciSoud.DatumRozhodnuti:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • Odsouzeni.OdvolaciSoud.DatumRozhodnuti:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
Odsouzeni.OdvolaciSoud.Jmeno text
 • Odsouzeni.OdvolaciSoud.Jmeno:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Odsouzeni.OdvolaciSoud.Jmeno:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Odsouzeni.OdvolaciSoud.SpisovaZnacka text
 • Odsouzeni.OdvolaciSoud.SpisovaZnacka:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Odsouzeni.OdvolaciSoud.SpisovaZnacka:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Paragrafy pole hodnot
Paragrafy.Zakon objekt
Paragrafy.Zakon.Rok číslo
 • Paragrafy.Zakon.Rok:10 přesná hodnota 10
 • Paragrafy.Zakon.Rok:>10 větší než 10
 • Paragrafy.Zakon.Rok:>=10 rovno nebo větší než 10
 • Paragrafy.Zakon.Rok:[10 TO *] rovno nebo větší než 10
 • Paragrafy.Zakon.Rok:[10 TO 20] větší nebo rovno než 10 a menší nebo rovno než 20
 • Paragrafy.Zakon.Rok:[10 TO 20} rovno nebo větší než 10 a menší než 20
Paragrafy.Zakon.ZakonCislo text
 • Paragrafy.Zakon.ZakonCislo:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Paragrafy.Zakon.ZakonCislo:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Paragrafy.Zakon.ParagrafCislo text
 • Paragrafy.Zakon.ParagrafCislo:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Paragrafy.Zakon.ParagrafCislo:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Paragrafy.Zakon.OdstavecPismeno text
 • Paragrafy.Zakon.OdstavecPismeno:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Paragrafy.Zakon.OdstavecPismeno:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Paragrafy.ZakonPopis text
 • Paragrafy.ZakonPopis:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Paragrafy.ZakonPopis:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Paragrafy.Zavineni text
 • Paragrafy.Zavineni:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Paragrafy.Zavineni:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Paragrafy.Doplneni text
 • Paragrafy.Doplneni:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Paragrafy.Doplneni:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Tresty pole hodnot
Tresty.Druh text
 • Tresty.Druh:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Tresty.Druh:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Tresty.DruhText text
 • Tresty.DruhText:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Tresty.DruhText:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Tresty.vymery pole hodnot
Tresty.vymery.SkupinaZkratka text
 • Tresty.vymery.SkupinaZkratka:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Tresty.vymery.SkupinaZkratka:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Tresty.vymery.SkupinaText text
 • Tresty.vymery.SkupinaText:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Tresty.vymery.SkupinaText:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Tresty.vymery.PolozkaZkratka text
 • Tresty.vymery.PolozkaZkratka:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Tresty.vymery.PolozkaZkratka:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Tresty.vymery.PolozkaText text
 • Tresty.vymery.PolozkaText:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Tresty.vymery.PolozkaText:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Tresty.vymery.Hodnota text
 • Tresty.vymery.Hodnota:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Tresty.vymery.Hodnota:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Tresty.prubehy pole hodnot
Tresty.prubehy.SkupinaZkratka text
 • Tresty.prubehy.SkupinaZkratka:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Tresty.prubehy.SkupinaZkratka:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Tresty.prubehy.SkupinaText text
 • Tresty.prubehy.SkupinaText:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Tresty.prubehy.SkupinaText:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Tresty.prubehy.PolozkaZkratka text
 • Tresty.prubehy.PolozkaZkratka:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Tresty.prubehy.PolozkaZkratka:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Tresty.prubehy.PolozkaText text
 • Tresty.prubehy.PolozkaText:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Tresty.prubehy.PolozkaText:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
Tresty.prubehy.Hodnota text
 • Tresty.prubehy.Hodnota:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • Tresty.prubehy.Hodnota:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
TextOdsouzeni text
 • TextOdsouzeni:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • TextOdsouzeni:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.