Snadné přidání nového datasetu

Nápověda k hledání pro databázi Skuteční majitelé firem

Textové hledání

Hledat všechna slova v různých tvarech
Česká republikaZkusit
Hledá smlouvy obsahující všechna uvedená slova v různých mluvnických tvarech
Hledat přesně slovo nebo sousloví
"premiér Babiš"
Hledá záznamy obsahující uvedená slova či sousloví v přesném tvaru jako je v uvozovkách
Kterékoliv z těchto slov
mezi všechna požadovaná slova vložte operátor OR:
premiér OR ministr
Hledá záznamy obsahující alespoň jedno z uvedených slov
Toto slovo tam být nesmí
Před slova, která nechcete, zadejte znaménko mínus:
premiér -Sobotka . Tento dotaz najde záznamy se slovem premiér, kde není zmíněn Sobotka. Možno použít i pro sousloví -"Andrej Babiš" (výsledky bez Andreje Babiše)
Kombinace výrazů
Všechny výše i níže uvedené výrazy hledání je možné kombinovat logickými operátory AND a OR (velká písmena jsou nutná). Pokud jsou výrazy odděleny mezerou, je to stejné jako použití operátora AND.
Logické a rozšiřující operátory
Mezi jednotnotlivými částmi dotazu můžete používat operátory AND a OR.
Můžete používat zástupné znaky (wildcards) ? - zastupuje 1 znak, nebo *zastupující více znaků. Příklad:Ministerstvo z*
Příklad: ico:27295567 AND smlouva.predmet:"Kupní smlouva"

Specifické hledání podle konkrétních položek v databázích

Jak prohledávat specifické položky v databázích?
napište prefix s ":" bez mezery následovaný hledanou hodnotou
ico:00007064 hledá smlouvy kde je v záznamech Ministerstvo vnitra (ICO 00007064).

Pokud hledaná hodnota obsahuje mezery, musí být v uvozovkách jmeno:"Hlídač státu"
Parametr do hledaní Typ Popis Příklad použití
id text
 • id:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • id:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
ico text
 • ico:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • ico:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
nazev_subjektu text
 • nazev_subjektu:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • nazev_subjektu:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele pole hodnot
skutecni_majitele.datum_zapis datum a čas
 • skutecni_majitele.datum_zapis:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • skutecni_majitele.datum_zapis:rok-mesic-den přesný den
 • skutecni_majitele.datum_zapis:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • skutecni_majitele.datum_zapis:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • skutecni_majitele.datum_zapis:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • skutecni_majitele.datum_zapis:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
skutecni_majitele.datum_vymaz datum a čas
 • skutecni_majitele.datum_vymaz:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • skutecni_majitele.datum_vymaz:rok-mesic-den přesný den
 • skutecni_majitele.datum_vymaz:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • skutecni_majitele.datum_vymaz:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • skutecni_majitele.datum_vymaz:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • skutecni_majitele.datum_vymaz:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
skutecni_majitele.udaj_typ text
 • skutecni_majitele.udaj_typ:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.udaj_typ:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.udaj_typ_nazev text
 • skutecni_majitele.udaj_typ_nazev:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.udaj_typ_nazev:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.specifikace text
 • skutecni_majitele.specifikace:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.specifikace:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.zakladatel boolean, logická hodnota
 • skutecni_majitele.zakladatel:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • skutecni_majitele.zakladatel:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
skutecni_majitele.prima_ucast boolean, logická hodnota
 • skutecni_majitele.prima_ucast:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • skutecni_majitele.prima_ucast:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
skutecni_majitele.valid boolean, logická hodnota
 • skutecni_majitele.valid:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • skutecni_majitele.valid:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
skutecni_majitele.obmysleny boolean, logická hodnota
 • skutecni_majitele.obmysleny:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • skutecni_majitele.obmysleny:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
skutecni_majitele.spravce boolean, logická hodnota
 • skutecni_majitele.spravce:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • skutecni_majitele.spravce:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
skutecni_majitele.typ text
 • skutecni_majitele.typ:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.typ:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.protektor boolean, logická hodnota
 • skutecni_majitele.protektor:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • skutecni_majitele.protektor:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
skutecni_majitele.postaveni_jinak boolean, logická hodnota
 • skutecni_majitele.postaveni_jinak:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • skutecni_majitele.postaveni_jinak:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
skutecni_majitele.postaveni text
 • skutecni_majitele.postaveni:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.postaveni:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.rozdeleni_prostredku boolean, logická hodnota
 • skutecni_majitele.rozdeleni_prostredku:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • skutecni_majitele.rozdeleni_prostredku:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
skutecni_majitele.spis_zn_sm text
 • skutecni_majitele.spis_zn_sm:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.spis_zn_sm:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.urcen_pozici_ve_stat_org boolean, logická hodnota
 • skutecni_majitele.urcen_pozici_ve_stat_org:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • skutecni_majitele.urcen_pozici_ve_stat_org:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
skutecni_majitele.detail text
 • skutecni_majitele.detail:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.detail:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.prima_ucast_podil text
 • skutecni_majitele.prima_ucast_podil:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.prima_ucast_podil:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.slovni_vyjadreni text
 • skutecni_majitele.slovni_vyjadreni:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.slovni_vyjadreni:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.hlasovaci_pravo text
 • skutecni_majitele.hlasovaci_pravo:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.hlasovaci_pravo:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.disponuje text
 • skutecni_majitele.disponuje:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.disponuje:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.rozdeleni_prostredku_podil text
 • skutecni_majitele.rozdeleni_prostredku_podil:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.rozdeleni_prostredku_podil:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.email text
 • skutecni_majitele.email:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.email:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.podil text
 • skutecni_majitele.podil:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.podil:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.osobaId text
 • skutecni_majitele.osobaId:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.osobaId:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.osoba_jmeno text
 • skutecni_majitele.osoba_jmeno:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.osoba_jmeno:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.osoba_prijmeni text
 • skutecni_majitele.osoba_prijmeni:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.osoba_prijmeni:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.osoba_datum_narozeni datum a čas
 • skutecni_majitele.osoba_datum_narozeni:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • skutecni_majitele.osoba_datum_narozeni:rok-mesic-den přesný den
 • skutecni_majitele.osoba_datum_narozeni:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • skutecni_majitele.osoba_datum_narozeni:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • skutecni_majitele.osoba_datum_narozeni:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • skutecni_majitele.osoba_datum_narozeni:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
skutecni_majitele.osoba_titul_pred text
 • skutecni_majitele.osoba_titul_pred:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.osoba_titul_pred:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.osoba_titul_za text
 • skutecni_majitele.osoba_titul_za:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.osoba_titul_za:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.adresa_stat_nazev text
 • skutecni_majitele.adresa_stat_nazev:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.adresa_stat_nazev:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.adresa_obec text
 • skutecni_majitele.adresa_obec:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.adresa_obec:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.adresa_cast_obce text
 • skutecni_majitele.adresa_cast_obce:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.adresa_cast_obce:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.adresa_ulice text
 • skutecni_majitele.adresa_ulice:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.adresa_ulice:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.adresa_cislo_po text
 • skutecni_majitele.adresa_cislo_po:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.adresa_cislo_po:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.adresa_cislo_or text
 • skutecni_majitele.adresa_cislo_or:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.adresa_cislo_or:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.adresa_psc text
 • skutecni_majitele.adresa_psc:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.adresa_psc:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.adresa_okres text
 • skutecni_majitele.adresa_okres:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.adresa_okres:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.adresa_cislo_ev text
 • skutecni_majitele.adresa_cislo_ev:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.adresa_cislo_ev:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.adresa_text text
 • skutecni_majitele.adresa_text:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.adresa_text:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.bydliste_stat_nazev text
 • skutecni_majitele.bydliste_stat_nazev:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.bydliste_stat_nazev:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.bydliste_obec text
 • skutecni_majitele.bydliste_obec:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.bydliste_obec:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.bydliste_cast_obce text
 • skutecni_majitele.bydliste_cast_obce:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.bydliste_cast_obce:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.bydliste_cislo_ev text
 • skutecni_majitele.bydliste_cislo_ev:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.bydliste_cislo_ev:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.bydliste_cislo_okres text
 • skutecni_majitele.bydliste_cislo_okres:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.bydliste_cislo_okres:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.bydliste_cislo_po text
 • skutecni_majitele.bydliste_cislo_po:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.bydliste_cislo_po:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.bydliste_cislo_or text
 • skutecni_majitele.bydliste_cislo_or:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.bydliste_cislo_or:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.bydliste_psc text
 • skutecni_majitele.bydliste_psc:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.bydliste_psc:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.bydliste_ulice text
 • skutecni_majitele.bydliste_ulice:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.bydliste_ulice:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.clenstvi_od datum a čas
 • skutecni_majitele.clenstvi_od:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • skutecni_majitele.clenstvi_od:rok-mesic-den přesný den
 • skutecni_majitele.clenstvi_od:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • skutecni_majitele.clenstvi_od:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • skutecni_majitele.clenstvi_od:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • skutecni_majitele.clenstvi_od:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
skutecni_majitele.clenstvi_do datum a čas
 • skutecni_majitele.clenstvi_do:2020-04-23 hodnota rovna 23. dubna 2020
 • skutecni_majitele.clenstvi_do:rok-mesic-den přesný den
 • skutecni_majitele.clenstvi_do:[2020-04-23 TO *] od 23. dubna 2020 včetně
 • skutecni_majitele.clenstvi_do:[* TO 2020-04-23] do 23. dubna 2020 23:59:59
 • skutecni_majitele.clenstvi_do:[* TO 2020-04-23} do 23. dubna 2020 00:00, tzn. bez tohoto dne
 • skutecni_majitele.clenstvi_do:[2020-04-23 TO 2020-04-30] hodnota mezi 23 až 30. dubna včetně 30.dubna
skutecni_majitele.podil_na_prospechu_typ text
 • skutecni_majitele.podil_na_prospechu_typ:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.podil_na_prospechu_typ:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.podil_na_prospechu_hodnota text
 • skutecni_majitele.podil_na_prospechu_hodnota:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.podil_na_prospechu_hodnota:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.podil_na_hlasovani_typ text
 • skutecni_majitele.podil_na_hlasovani_typ:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.podil_na_hlasovani_typ:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.podil_na_hlasovani_hodnota text
 • skutecni_majitele.podil_na_hlasovani_hodnota:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.podil_na_hlasovani_hodnota:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.vlastni_podil_na_hlasovani boolean, logická hodnota
 • skutecni_majitele.vlastni_podil_na_hlasovani:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • skutecni_majitele.vlastni_podil_na_hlasovani:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
skutecni_majitele.vlastni_podil_na_prospechu boolean, logická hodnota
 • skutecni_majitele.vlastni_podil_na_prospechu:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • skutecni_majitele.vlastni_podil_na_prospechu:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
skutecni_majitele.znepristupneni boolean, logická hodnota
 • skutecni_majitele.znepristupneni:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • skutecni_majitele.znepristupneni:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
skutecni_majitele.uverejneni boolean, logická hodnota
 • skutecni_majitele.uverejneni:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • skutecni_majitele.uverejneni:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
skutecni_majitele.jina_skutecnost_prijemce text
 • skutecni_majitele.jina_skutecnost_prijemce:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.jina_skutecnost_prijemce:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.pravo_veta boolean, logická hodnota
 • skutecni_majitele.pravo_veta:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • skutecni_majitele.pravo_veta:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
skutecni_majitele.clenVolenehoOrganu boolean, logická hodnota
 • skutecni_majitele.clenVolenehoOrganu:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • skutecni_majitele.clenVolenehoOrganu:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
skutecni_majitele.jinaSkutecnostPrijemce boolean, logická hodnota
 • skutecni_majitele.jinaSkutecnostPrijemce:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • skutecni_majitele.jinaSkutecnostPrijemce:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
skutecni_majitele.smlouvaVliv boolean, logická hodnota
 • skutecni_majitele.smlouvaVliv:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • skutecni_majitele.smlouvaVliv:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli pole hodnot
skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.typ text
 • skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.typ:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.typ:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.jmeno text
 • skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.jmeno:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.jmeno:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.id text
 • skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.id:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.id:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.vlastni_podil_na_prospechu boolean, logická hodnota
 • skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.vlastni_podil_na_prospechu:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.vlastni_podil_na_prospechu:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.podil_na_prospechu_typ text
 • skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.podil_na_prospechu_typ:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.podil_na_prospechu_typ:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.podil_na_prospechu_hodnota text
 • skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.podil_na_prospechu_hodnota:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.podil_na_prospechu_hodnota:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí
skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.jedna_ve_shode boolean, logická hodnota
 • skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.jedna_ve_shode:true logický parametr obsahuje hodnotu 'true'
 • skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.jedna_ve_shode:false logický parametr obsahuje hodnotu 'false'
skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.jedna_ve_shode_s_osoby text
 • skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.jedna_ve_shode_s_osoby:podpora parametr obsahuje slovo podpora, všechny tvary slova
 • skutecni_majitele.struktura_vztahu_k_majiteli.jedna_ve_shode_s_osoby:"premiér Babiš" obsahuje sousloví 'premiér Babiš', všechny tvary jednotlivých slov, ale pevném pořadí

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.