Hlídač Dotací: Hledání holding:26301091

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 54 výsledků

V celkové hodnotě 78 736 813 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail SYNOT TIP, a.s. 26301091 odstranění tvrdosti 20.01.2017 48 798 Kč
Detail Park Rochus, o.p.s. 29234387 Podpora formou mzdového příspěvku v rámci realizace projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004039 27.03.2018 248 704 Kč
Detail SYNOT REAL ESTATE, k.s. 26221276 Národní program podpory CR - Cestování dostupné všem 19.10.2011 1 635 000 Kč
Detail Valašsko, o.p.s. 29450543 Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v CR na území Valašska - Horního Vsacka 01.04.2014 7 767 199 Kč
Detail SYNOT REAL ESTATE, k.s. 26221276 Přírodní hřiště s fitness, kardio, relaxačními a naučnými prvky 08.08.2017 Hodnota neznámá
Detail Park Rochus, o.p.s. 29234387 Databáze ohrožených a reprezentativních památek lidové architektury - technické zaměření a dokukmentace ohrožených staveb v terému 20.03.2013 30 000 Kč
Detail Park Rochus, o.p.s. 29234387 UHA-S-33/2014 25.02.2014 36 000 Kč
Detail VÍNO ZLOMEK & VÁVRA s.r.o. 28286707 Vnitrostátní programy podpory pro odvětví vína Neznámé 311 655 Kč
Detail SYNOT REAL ESTATE, k.s. 26221276 NPPCR/Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu - Přírodní hřiště s fitnes, kardio, relaxačními a naučnými prvky 17.10.2017 847 307 Kč
Detail VÍNO ZLOMEK & VÁVRA s.r.o. 28286707 Přechodné vnitrostátní podpory Neznámé 2 706 Kč
Detail SYNOT REAL ESTATE, k.s. 26221276 UHA-S-93/2004 30.06.2004 9 819 Kč
Detail SYNOT REAL ESTATE, k.s. 26221276 Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska - Horního Vsacka 21.12.2014 483 247 Kč
Detail Park Rochus, o.p.s. 29234387 Databáze ohrožených a reprezentativních památek lidové architektury 24.08.2012 61 000 Kč
Detail Park Rochus, o.p.s. 29234387 Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus 05.12.2013 525 562 Kč
Detail SYNOT REAL ESTATE, k.s. 26221276 Platba na plochu (SAPS) Neznámé 6 117 Kč
Detail SYNOT REAL ESTATE, k.s. 26221276 Odstranění tvrdosti zákona při vyměření penále 03.03.2011 19 676 Kč
Detail SYNOT REAL ESTATE, k.s. 26221276 Kyčerka cykloturistická 01.01.2011 Hodnota neznámá
Detail SYNOT REAL ESTATE, k.s. 26221276 Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012099 26.10.2020 531 063 Kč
Detail SYNOT REAL ESTATE, k.s. 26221276 SYNOT REAL ESTATE - Vzdělávání ve firmě SYNOT REAL ESTATE 22.10.2020 Hodnota neznámá
Detail SYNOT REAL ESTATE, k.s. 26221276 Greening Neznámé 1 982 Kč
Detail VÍNO ZLOMEK & VÁVRA s.r.o. 28286707 Přechodné vnitrostátní podpory Neznámé 1 578 Kč
Detail VÍNO ZLOMEK & VÁVRA s.r.o. 28286707 Finanční kompenzace Neznámé 1 065 Kč
Detail VÍNO ZLOMEK & VÁVRA s.r.o. 28286707 Vnitrostátní programy podpory pro odvětví vína Neznámé 4 697 680 Kč
Detail VÍNO ZLOMEK & VÁVRA s.r.o. 28286707 19.2.1-Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného Neznámé 246 169 Kč
Detail VÍNO ZLOMEK & VÁVRA s.r.o. 28286707 Greening Neznámé 17 220 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 203 478 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy