Hlídač Dotací: Hledání osobaid:miloslav-plass

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 18 výsledků

V celkové hodnotě 57 809 392 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 studie proveditelnosti dálkové trasy č. 2 v roce 2015 05.11.2015 25 000 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 Částečná úhrada provozních nákladů v souvislosti s údržbou a provozem cyklostezky HK-Josefov-Kuks 11.01.2017 41 000 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 Dotace na provoz Královéhradecké labské o.p.s. v roce 2017 08.02.2017 77 500 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 Dotace na provoz Královéhradecké labské o.p.s. v roce 2016 25.01.2016 77 500 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 částečná úhrada provozních nákladů spojená s údržbou a provozem Cyklostezky HK-Jaroměř-Kuks 29.01.2016 41 000 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 na částečnou úhradu nákladů na pořízení studie proveditelnosti dálkové trasy cyklodopravy č. 2 01.10.2015 22 500 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 Dotace na provoz Královéhradecké labské o.p.s. 12.05.2020 77 500 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 Dotace na provoz Královéhradecké labské o.p.s. v roce 2019 28.01.2019 77 500 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 Dotace na provoz Královéhradecké labské o.p.s. v roce 2018 06.02.2018 77 500 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 Dotace na provoz Královéhradecké labské o.p.s. 25.05.2022 77 500 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 Dotace na provoz Královéhradecké labské o.p.s. 11.05.2021 77 500 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 Investiční příspěvek pro projekt "Cyklotrasa Odra - Nisa č. 14" 15.11.2013 86 120 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 Poskytnutí dotace za účelem realizace studií proveditelnosti (realizační úroveň A)/ Cyklotras Odra-Nisa- č. 14 a Kladská stezka č. 27, dle přijatého usnesení ZK/8/422/2013 (schválení Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje) 27.11.2013 185 000 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 částečná úhrada provozních nákladů v roce 2015 06.01.2015 41 000 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 Poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu poskytovatele za účelem realizace "Zpracování DUR části trasy Kladské stezky č. 27 v úseku Jaroměř-Rychnovek v k.ú. Jaroměř a k.ú Rychnovek". 05.12.2014 290 000 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 částečná úhrada provozních nákladů v roce 2013 na projekt - Cyklostrezka HK-Josefov-Kuks 17.01.2013 31 000 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 Cyklostezka Hradec Králové - Josefov - Kuks 30.06.2011 56 463 271 Kč
Detail Královéhradecká labská o.p.s. 27552969 částečná úhrada provozních výdajů v souvislosti s údržbou a provozem cyklostezky HK-Kuks 03.02.2020 41 000 Kč