Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:49457004'

našli jsme 28 výsledků na výraz ico:49457004

Celková cena nalezených smluv 168 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
11. 6. 2018 2. 10. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Podání žádosti - dotace Neuvedena
29. 4. 2019 10. 5. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Město Tišnov Smlouva o budoucí smlouvě o vkladu majetku 3 700 000  Kč
2. 11. 2017 3. 11. 2017 Detail smlouvy Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko DOT - investiční dotace ze ZÚVH , oblast kanalizací, FV 31.12.2018, č. usnes. 2691/16/Z 27 2 170 000  Kč
13. 1. 2018 17. 9. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Česká spořitelna, a.s. Smlouva o úvěru_0423589419-LCD_CS41000015483112 20 000 000  Kč
31. 1. 2018 17. 10. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu CS00000006192973 Neuvedena
13. 1. 2018 17. 9. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Česká spořitelna, a.s. Smlouva o úvěru_10410-16-LCD_CS41000007301681 20 000 000  Kč
18. 5. 2017 18. 5. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Jihomoravský kraj NEM - svb OM 4 47 17 208 325  Kč
8. 7. 2019 18. 7. 2019 Detail smlouvy Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko DOT - PRV 2019 - DT3 - Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko - Smlouva o úvěru č. 10400/14/LCD 100 000  Kč
4. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Jihomoravský kraj NEM OM 4 245 18 Smlouva o zřízení věcného břemene - pozemek p. č. 2367/1 v k. ú. Tišnov 200 858  Kč
27. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
  1. Město Tišnov
  2. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
II/377 Tišnov OK – ul. Riegrova, Černohorská - Smlouva o spolupráci 60 501  Kč
26. 9. 2017 19. 12. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko EUROVIA CS. a.s. OZ oblast Morava, závod Morava jih V 00169-stavební práce Tišnov-Brněnská - vodovod a kanalizace-nové vyhlášení 43 975 658  Kč
23. 3. 2017 27. 3. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Jihomoravský kraj NEM - SbSVB OM 7 98 17 Neuvedena
11. 10. 2016 11. 11. 2016 Detail smlouvy Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko DOT - dotace z Programu rozvoje venkova, 141. RJMK, č. usnes. 9437/16/R 141, FV 31.1.2017 100 000  Kč
20. 12. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Marcela Skřičková Zpracování projektové dokumentace stavby: Drásov, silnice II/379, (úsek č.p. 2 - č.p. 480) - rekonstrukce vodovodu 108 900  Kč
31. 1. 2018 17. 10. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS0000006192972 Neuvedena
13. 1. 2018 17. 9. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Tišňovsko Česká spořitelna, a.s. Smlouva o úvěru_10400-14-LCD_CS00000009264308 50 000 000  Kč
20. 12. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Marcela Skřičková Zpracování projektové dokumentace stavby: Tišnov, ul. Wagnerova - rekonstrukce a doplnění vodovodu 84 700  Kč
13. 1. 2018 17. 9. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Česká spořitelna, a.s. Smlouva o úvěvu_12002-14-LCD_CS00000009264311 10 000 000  Kč
11. 7. 2017 11. 7. 2017 Detail smlouvy Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko DOT - PRV DT3 - Smlouva o úvěru č.10400/14/LCD - Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 100 000  Kč
13. 9. 2017 18. 9. 2017 Detail smlouvy Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko DOT - investiční dotace ze ZÚVH, Program Vodní hospodářství, č. usnes. 492/17/Z 6 1 437 200  Kč
23. 9. 2016 6. 11. 2017 Detail smlouvy Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko DOT - investiční dotace ze ZÚVH , oblast kanalizací, FV 31.12.2018, č. usnes. 2691/16/Z 27 2 170 000  Kč
20. 12. 2018 9. 1. 2019 Detail smlouvy Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko DOT - investiční dotace ze ZÚVH dle DP Vodní hospodářství, FV 30.6.2021 2 455 900  Kč
14. 7. 2016 22. 7. 2016 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) SMLO UVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 187 429  Kč
8. 8. 2018 13. 8. 2018 Detail smlouvy Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko DOT - PRV 2018 - DT3 - Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko - Smlouva o úvěru č. 10400/14/LCD 100 000  Kč
20. 12. 2017 2. 1. 2018 Detail smlouvy Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko DOT - investiční dotace ze ZÚVH , oblast kanalizací, FV 31.12.2018, č. usnes. 2691/16/Z 27 2 170 000  Kč
29. 3. 2019 3. 4. 2019 Detail smlouvy Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Prodej potrubí z PVC DN 160 o délce 221,75mv v k.ú. Malhostovice 355 930  Kč
18. 9. 2017 10. 11. 2017 Detail smlouvy Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko DOT - investiční dotace ze ZÚVH, Program Vodní hospodářství, č. usnes. 492/17/Z 6 6 000 000  Kč
7. 4. 2019 12. 4. 2019 Detail smlouvy Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko SML - investiční dotace ze ZÚVH 1 949 300  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 307 lidí darovalo 847 331 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy