Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:49457004'

Nalezené smlouvy 39 výsledků

Celková cena nalezených smluv 269 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 3648036 2. 11. 2017 3. 11. 2017 Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 2 170 000 Kč
DOT - investiční dotace ze ZÚVH , oblast kanalizací, FV 31.12.2018, č. usnes. 2691/16/Z 27  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Rekreační, kulturní akce
 6699859 13. 1. 2018 17. 9. 2018 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Česká spořitelna, a.s. 20 000 000 Kč
Smlouva o úvěru_0423589419-LCD_CS41000015483112  | Obor smlouvy: Právní služby / Právní a realitní služby
 570321 11. 10. 2016 11. 11. 2016 Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 100 000 Kč
DOT - dotace z Programu rozvoje venkova, 141. RJMK, č. usnes. 9437/16/R 141, FV 31.1.2017  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 2527378 11. 7. 2017 11. 7. 2017 Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 100 000 Kč
DOT - PRV DT3 - Smlouva o úvěru č.10400/14/LCD - Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 3725512 18. 9. 2017 10. 11. 2017 Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 6 000 000 Kč
DOT - investiční dotace ze ZÚVH, Program Vodní hospodářství, č. usnes. 492/17/Z 6  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 11334728 31. 1. 2018 10. 1. 2020 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Česká spořitelna, a.s. Neuvedena
Smlouva o účtu_CS0000006192972  | Obor smlouvy: Poštovní a telekomunikační služby / Telekomunikační služby
 7839483 20. 12. 2018 9. 1. 2019 Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 2 455 900 Kč
DOT - investiční dotace ze ZÚVH dle DP Vodní hospodářství, FV 30.6.2021  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 4305140 20. 12. 2017 8. 1. 2018 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Marcela Skřičková 108 900 Kč
Zpracování projektové dokumentace stavby: Drásov, silnice II/379, (úsek č.p. 2 - č.p. 480) - rekonstrukce vodovodu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 3171462 13. 9. 2017 18. 9. 2017 Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 1 437 200 Kč
DOT - investiční dotace ze ZÚVH, Program Vodní hospodářství, č. usnes. 492/17/Z 6  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 11101652 13. 12. 2019 16. 12. 2019 Státní fond životního prostředí České republiky Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 196 518 Kč
Smlouva č. 12011811 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Veřejné služby pro energie
 10884676 27. 11. 2019 27. 11. 2019 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
  1. Město Tišnov
  2. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
60 501 Kč
II/377 Tišnov OK – ul. Riegrova, Černohorská - Smlouva o spolupráci  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 4254040 20. 12. 2017 2. 1. 2018 Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 2 170 000 Kč
DOT - investiční dotace ze ZÚVH , oblast kanalizací, FV 31.12.2018, č. usnes. 2691/16/Z 27  | Obor smlouvy: Silniční zařízení
 6844447 11. 6. 2018 2. 10. 2018 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Neuvedena
Podání žádosti - dotace  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Technicko_inženýrské služby
 11757000 13. 1. 2018 21. 2. 2020 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Česká spořitelna, a.s. Neuvedena
Registrace VOP  | Obor smlouvy: Právní služby / Poštovní a telekomunikační služby
 11334300 31. 1. 2018 10. 1. 2020 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Česká spořitelna, a.s. Neuvedena
Smlouva o účtu CS00000006192973  | Obor smlouvy: Poštovní a telekomunikační služby / Telekomunikační služby
 22565 14. 7. 2016 22. 7. 2016 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) 187 429 Kč
SMLO UVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 11706928 13. 1. 2018 17. 2. 2020 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Česká spořitelna, a.s. Neuvedena
Registrace VOP a ceník  | Obor smlouvy: Poštovní a telekomunikační služby / Právní služby
 11128680 17. 12. 2019 17. 12. 2019 Město Tišnov Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 745 941 Kč
Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku č. 3/2019  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
 3671204 23. 9. 2016 6. 11. 2017 Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 2 170 000 Kč
DOT - investiční dotace ze ZÚVH , oblast kanalizací, FV 31.12.2018, č. usnes. 2691/16/Z 27  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 12031968 24. 3. 2020 24. 3. 2020 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
  1. Město Tišnov
  2. Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko
60 501 Kč
II/377 Tišnov OK – ul. Riegrova, Černohorská - DODATEK č.1 ke Smlouvě o spolupráci č. 475/2019
 8757815 7. 4. 2019 12. 4. 2019 Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 1 949 300 Kč
SML - investiční dotace ze ZÚVH  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 8992351 29. 4. 2019 10. 5. 2019 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Město Tišnov 3 700 000 Kč
Smlouva o budoucí smlouvě o vkladu majetku  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 6699963 13. 1. 2018 17. 9. 2018 Svazek vodovodů a kanalizací Tišňovsko Česká spořitelna, a.s. 50 000 000 Kč
Smlouva o úvěru_10400-14-LCD_CS00000009264308  | Obor smlouvy: Právní služby / Stavebnictví
 6699915 13. 1. 2018 17. 9. 2018 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Česká spořitelna, a.s. 10 000 000 Kč
Smlouva o úvěvu_12002-14-LCD_CS00000009264311  | Obor smlouvy: Právní služby / Poštovní a telekomunikační služby
 11777456 24. 2. 2020 25. 2. 2020 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Česká spořitelna, a.s. 20 000 000 Kč
Smlouva o úvěru_10410-16-LCD _ CS41000049042068 _dodatek 2
 1965282 18. 5. 2017 18. 5. 2017 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Jihomoravský kraj 208 325 Kč
NEM - svb OM 4 47 17  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 7519071 4. 12. 2018 4. 12. 2018 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Jihomoravský kraj 200 858 Kč
NEM OM 4 245 18 Smlouva o zřízení věcného břemene - pozemek p. č. 2367/1 v k. ú. Tišnov  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 11706980 13. 1. 2018 17. 2. 2020 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Česká spořitelna, a.s. Neuvedena
Registrace VOP a ceník  | Obor smlouvy: Poštovní a telekomunikační služby / Právní služby
 11775072 24. 2. 2020 25. 2. 2020 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Česká spořitelna, a.s. 20 000 000 Kč
Smlouva o úvěru_0423589419-LCD _ CS41000045263234 _ dodatek 3.
 11775588 24. 2. 2020 25. 2. 2020 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Česká spořitelna, a.s. 50 000 000 Kč
Smlouva o úvěru_10400-14-LCD_ CS41000049057050 _dodatek 4
 8668735 29. 3. 2019 3. 4. 2019 Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 355 930 Kč
Prodej potrubí z PVC DN 160 o délce 221,75mv v k.ú. Malhostovice  | Obor smlouvy: Kancelář / Průmyslové stroje
 6392163 8. 8. 2018 13. 8. 2018 Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 100 000 Kč
DOT - PRV 2018 - DT3 - Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko - Smlouva o úvěru č. 10400/14/LCD  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie
 9660251 8. 7. 2019 18. 7. 2019 Jihomoravský kraj Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 100 000 Kč
DOT - PRV 2019 - DT3 - Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko - Smlouva o úvěru č. 10400/14/LCD  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 4312052 20. 12. 2017 8. 1. 2018 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Marcela Skřičková 84 700 Kč
Zpracování projektové dokumentace stavby: Tišnov, ul. Wagnerova - rekonstrukce a doplnění vodovodu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 11706856 13. 1. 2018 17. 2. 2020 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Česká spořitelna, a.s. Neuvedena
Registrace VOP a ceník  | Obor smlouvy: Poštovní a telekomunikační služby / Právní služby
 1556466 23. 3. 2017 27. 3. 2017 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Jihomoravský kraj Neuvedena
NEM - SbSVB OM 7 98 17  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 4149012 26. 9. 2017 19. 12. 2017 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko EUROVIA CS. a.s. OZ oblast Morava, závod Morava jih 43 975 658 Kč
V 00169-stavební práce Tišnov-Brněnská - vodovod a kanalizace-nové vyhlášení  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 6699783 13. 1. 2018 17. 9. 2018 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Česká spořitelna, a.s. 20 000 000 Kč
Smlouva o úvěru_10410-16-LCD_CS41000007301681  | Obor smlouvy: Právní služby / Stavebnictví
 11817864 24. 2. 2020 28. 2. 2020 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Česká spořitelna, a.s. 10 000 000 Kč
Smlouva o úvěru_12002-14-LCD_ CS41000049041820_dodatek 3

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 398 lidí darovalo 1 110 466 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy