Jihomoravský kraj

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 38 podřízených organizací. Je součástí 19 kategorií orgánu veřejné moci.


hejtman

Mgr. Jan Grolich

od 11.11.2020


Založeno 12.11.2000
IČO 70888337
Datová schránka x2pbqzq
Odkazy

Chci hlídat

Všechny změny o Jihomoravský kraj
Změny i v 38 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Velmi vysoká míra rizikových faktorů.

Dominance zakázek u dodavatelů je výrazná v 2 oborech.

Uzavřeli 5 smluv o víkendu nebo svátku.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 437 smluv bez uvedené ceny. Tj. 16,98 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 38 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,48 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatny
Nízké riziko, celkem 21 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,82 % z celkového počtu.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

V roce 2021 uzavřel úřad 1 238 smluv za 4 mld. Kč (pokles o -54,90 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u 265 smluv, což je celkem 21,41 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech Sociální služby (1 mld. Kč), Sociální péče (495 mil. Kč), Stavebnictví (469 mil. Kč), Bankovní služby a poplatky (303 mil. Kč) a dalších.

Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Jihomoravský kraj se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Jihomoravský kraj dostal 2840 dotací v celkové hodnotě 199 968 907 343 Kč.

30 podřízených organizací (z celkem 38) úřadu Jihomoravský kraj dostalo dalších 880 dotací v hodnotě 2 515 926 055 Kč.

Úřad Jihomoravský kraj včetně podřízených organizací dostal celkem 3720 dotací v celkové hodnotě 202 484 833 398 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Jihomoravský kraj se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které úřad uzavřel s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Jihomoravský kraj uzavřel 1490 smluv smluv (tj. 10,11 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 36 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 1 603 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 38 podřízených organizací. Je součástí 19 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 196 128 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy