Statutární město Brno

Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Řídí 318 podřízených organizací. Je součástí 40 kategorií orgánu veřejné moci.


primátor

JUDr. Markéta Vaňková

od 01.01.2018

Založeno 01.07.1992
IČO 44992785
Datová schránka a7kbrrn, bxbbupf, pgmj8qs, scedv36
Záznamy zastupitelstva
Odkazy

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Chci hlídat

Všechny změny o Statutární město Brno
Změny i v 318 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Nevykazuje téměř žádné rizikové faktory.

Zakázky z jednotlivých oborů uzavřelo více dodavatelů, žádný výrazně nedominuje.

Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem 367 smluv bez uvedené ceny. Tj. 3,57 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 133 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,29 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 93 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,90 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u jedné smlouvy.

V registru smluv evidujeme 54775 smluv za celkem 261 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 10 772 smluv za 45 mld. Kč (pokles o -6,07 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 607 smluv, což je celkem 5,63 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (24 mld. Kč), Hromadná autobusová a vlaková doprava (5 mld. Kč), Bankovní služby a poplatky (5 mld. Kč), Veřejné služby pro energie (4 mld. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Statutární město Brno se vyskytuje

U subjektu registrujeme 8 profilů zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Statutární město Brno dostal 2325 dotací v celkové hodnotě 16 951 418 718 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Statutární město Brno nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Statutární město Brno se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 380 výsledků v 8 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 318 podřízených organizací. Je součástí 40 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace