Akademické instituce podle K–Indexu pro rok 2021

Žebříček pro další roky: 2017 2018 2019 2020 2021Pořadí Známka Firma Body
1. Geologický ústav AV ČR, v. v. i. 2,51
2. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 2,58
3. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. 2,81
4. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 2,93
5. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. 3,20
6. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. 3,23
7. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 3,35
8. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 3,46
9. Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 3,54
10. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. 3,62
11. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 3,80
12. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 3,87
13. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 3,88
14. Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. 3,95
15. Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. 4,00
16. Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. 4,06
17. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. 4,22
18. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 4,28
19. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 4,29
20. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 4,30
21. Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 4,36
22. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 4,38
23. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 4,43
24. Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. 4,49
25. Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 4,58
26. Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. 4,58
27. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. 4,59
28. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 4,60
29. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 4,75
30. Knihovna AV ČR, v. v. i. 4,94
31. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. 4,96
32. Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. 5,05
33. Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. 5,12
34. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 5,28
35. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. 5,34
36. Vojenský výzkumný ústav, s. p. 5,78
37. Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 5,79
38. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 5,81
39. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 6,05
40. Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 6,18
41. Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 6,23
42. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. 6,32
43. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. 6,35
44. Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. 6,50
45. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 6,59
46. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 7,41
47. Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. 7,97
48. Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 8,08
49. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 12,61

K-Index nebyl spočítán pro následující organizace, které mají méně než 60 smluv za rok nebo malý objem smluv.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i., Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Matematický ústav AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v. i., Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav balneologický, v. v. i., Historický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i., Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i., Orientální ústav AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., Institut lázeňství a balneologie, v. v. i., Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.