Akademické instituce podle K–Indexu pro rok 2020

Žebříček pro další roky: 2017 2018 2019 2020Pořadí Známka Firma Body
1. Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 1,81
2. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 2,10
3. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 2,33
4. Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. 2,33
5. Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. 2,60
6. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 2,67
7. Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. 2,96
8. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 3,07
9. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. 3,24
10. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 3,44
11. Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 3,51
12. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. 3,52
13. Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. 3,57
14. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 3,61
15. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 3,66
16. Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 3,85
17. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 4,24
18. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. 4,36
19. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 4,41
20. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 4,41
21. Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. 4,54
22. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. 4,64
23. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka,veřejná výzkumná instituce 4,68
24. Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. 4,69
25. Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 4,74
26. Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 4,88
27. Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. 4,96
28. Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 5,11
29. Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 5,11
30. Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. 5,15
31. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. 5,50
32. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 5,56
33. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. 5,64
34. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 5,74
35. Vojenský výzkumný ústav, s. p. 5,79
36. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. 5,91
37. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 6,06
38. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. 6,16
39. Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 6,82
40. Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 6,95
41. Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. 7,47
42. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. 8,10
43. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 9,95

K-Index nebyl spočítán pro následující organizace, které mají méně než 60 smluv za rok nebo malý objem smluv.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Knihovna AV ČR, v.v.i., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i., Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i., Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Historický ústav AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Matematický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, Institut lázeňství a balneologie, v. v. i., Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Orientální ústav AV ČR, v. v. i., Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v. i., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Výzkumný ústav balneologický, v.v.i., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy