Petr Gazdík (*1974)


Funkce

poslanec Parlamentu České republiky ( zdroj)
Poslanec PČR, místostarosta obce Suché Lozi, zastupitel Zlínského kraje, 1. místopředseda hnutí, bývalý předseda hnutí. poslanec 2010-2013, poslanec 2013-2017
starostaStarostové a nezávislí ( zdroj)

Podpora politických stran

Sponzor STAN v 2017, hodnota daru 200 000 Kč ( zdroj)
Sponzor Starostové a nezávislí v 2016, hodnota daru 200 000 Kč ( zdroj)


Angažovanost
Petr Gazdík (*1974),poslanec Parlamentu České republiky Poslanec PČR, místostarosta obce Suché Lozi, zastupitel Zlínského kraje, 1. místopředseda hnutí, bývalý předseda hnutí. poslanec 2010-2013, poslanec 2013-2017.
Pokud napíšete do hledání text osobaId:petr-gazdik, zobrazí se smlouvy s vazbou na Petr Gazdík
Hlídat nové smlouvy v registru smluv spojené s Petr Gazdík a navázanými firmami
Hlídat nové veřejné zakázky spojené s Petr Gazdík a navázanými firmami
Hlídat všechny novinky o Petr Gazdík a navázaných firmách ve všech databázích
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
RACK8DMEHEP3 Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Vladimíra Koníčka, Vojtěcha Filipa, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 247) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 31.01.2011 26.10.2011
ALBSABSJ5UR4 Návrh poslanců Věry Kovářové, Martina Plíška, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 856) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 12.07.2016 01.08.2016
KORN8SMGRYS5 Návrh poslanců Anny Putnové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 22.03.2012 23.04.2012
KORNB5GGL5Q1 Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva dopravy č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů (sněmovní tisk č. 292) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 12.10.2018 08.11.2018
RACK9NKFX5GP Návrh poslanců Petra Gazdíka, Věry Kovářové, Jana Farského, Jiřího Skalického a Františka Váchy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 282) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 02.09.2014 14.07.2016
ID Osoba Organizace Funkce
a19c3133-99bb-4dd0-aff0-e21d184d91d8 Petr Gazdík Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Zlínský kraj, Obec Suchá Loz poslanec, člen Rady, místostarosta / zástupce starosty
IČO Název strany Orgán strany Osoby Registrována dne
26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Předsednictvo hnutí, a to samostatně předseda nebo 1. místopředseda anebo 19.08.2004
Nalezli jsme 3 identifikované dary(celkem 600 000 Kč)politickým stranám. Ukázat bankovní transakce s identifikovanými dary
Nalezli jsme 4 bankovní transakce (celkem 800 000 Kč)s politickými stranami s osobou se jménem Petr Gazdík.Ukázat tyto bankovní transakce
Upozornění: Jedná se o transakce ve kterých se vyskytuje osoba stejného jména. Nemusí jít o stejnou osobu.

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.