Petr Polák (*1948)


Petr Polák
(*1948)
Osoba s vazbami na politiky
Podpora politických stran

Sponzor ODS v 2017, hodnota daru 10 000 Kč ( zdroj)
Sponzor ODS v 2011, hodnota daru 10 000 Kč
Sponzor ODS v 2010, hodnota daru 2 000 Kč


Angažovanost
Angažoval se v 2 státních firmách. Angažoval se také v 6 soukr.firmách, tyto firmy získaly od státu od 2016 celkem 1912 smluv v celkové výši 10 mld. Kč.
Pokud napíšete do hledání text osobaId:petr-polak-22, zobrazí se smlouvy s vazbou na Petr Polák
Hlídat nové smlouvy v registru smluv spojené s Petr Polák a navázanými firmami
Hlídat nové veřejné zakázky spojené s Petr Polák a navázanými firmami
Hlídat všechny novinky o Petr Polák a navázaných firmách ve všech databázích
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-S0454/2017/KS-35318/2017/840/MWi I. 06.12.2017 VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Středočeské vodárny, a.s
Spojení soutěžitelů VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. / Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. / Středočeské vodárny, a.s Spojování soutěžitelů (fúze)
ÚOHS-S0131/2017/VZ-15395/2017/531/ESt I. 03.06.2017 město Louny
BusLine a.s.
Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Louny veřejnými službami v přepravě cestujících II Veřejná zakázka
ÚOHS-R0057/2018/VZ-18785/2018/323/EBr II. 26.06.2018 Liberecký kraj
BusLine a.s.
výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě Veřejná zakázka
ÚOHS-R0049/2017/VZ-33125/2017/323/KKř II. 13.11.2017 Jihomoravský kraj
BusLine a.s.
Výběr dopravců pro uzavření smluv v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – oblast Znojemsko Veřejná zakázka
ÚOHS-S0728/2015/VZ-37519/2015/542/EŠu I. 08.12.2015 České dráhy, a. s.
BusLine a. s.
KAD, spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí
Náhradní autobusová doprava na trati č. 070 v úseku Všetaty - Turnov od 19. 9. 2015 do 12. 11. 2015 Veřejná zakázka
ID Osoba Organizace Funkce
bf7fccb0-3a21-48e6-9c2e-c8d065c3ea66 Ing. Věra Nechybová Magistrát města Ústí n.L. starosta, místostarosta / zástupce starosty
461a6006-a968-4582-a4c8-065a51e14463 Tibor Batthyány statutární město Liberec starosta
e48574b2-ca51-41fc-a77e-52fa458f13ed Mgr. Petr Polák, Okresní soud v Opavě soudce
d329f82c-4715-4e06-919e-0b9b008e8679 Ing. Petr Polák Magistrát města České Budějovice vedoucí úředník územního samosprávného celku
30b42166-7fb7-4b17-b0ca-05297f69b547 Ing. Petr Polák ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace vedoucí zaměstnanec 2. stupně řízení
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORNASAG86CT Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích Ministerstvo zemědělství Návrh vyhlášky 27.10.2017 14.11.2018
KORNB5FHGHZK Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh zákona 11.10.2018 25.03.2019
RACK94UAT4UC Návrh novelizace vyhlášky č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy Návrh vyhlášky 13.02.2013 02.04.2013
KORN9ZKM4X1O Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), a další související předpisy Úřad vlády České republiky Návrh zákona 26.08.2015 07.11.2017
KORNASMMNS2B Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí Návrh vyhlášky 01.11.2017 13.12.2017
Nalezli jsme 0 identifikovaných darů(celkem 0 Kč)politickým stranám. Ukázat bankovní transakce s identifikovanými dary
Nalezli jsme 2 bankovní transakce (celkem 11 500 Kč)s politickými stranami s osobou se jménem Petr Polák.Ukázat tyto bankovní transakce
Upozornění: Jedná se o transakce ve kterých se vyskytuje osoba stejného jména. Nemusí jít o stejnou osobu.

Podrobný výpis angažovanosti osoby v soukromých firmách

Přehledný výpis vazeb osoby a firem navzájem

Firma Obchody firmy se státem od 2016 Vztah Petr Polák s firmou
TD BUS a.s. - soukromá firma 137 smluv
celkem 9 mld. Kč
Člen dozorčí rady v TD BUS a.s. (29. 6. 2012 - 25. 8. 2014)
Silnice LK a.s. - firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou 638 smluv
celkem 3 mld. Kč
Člen dozorčí rady v Silnice LK a.s. (6. 3. 2012 - 2. 12. 2016)
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - soukromá firma 1619 smluv
celkem 609 mil. Kč
Člen dozorčí rady v Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (26. 4. 2011 - 28. 8. 2014)
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. - soukromá firma 137 smluv
celkem 46 mil. Kč
Nepřímá vazba přes:
Petr Polák (*1948) Člen dozorčí rady v Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (26. 4. 2011 - 28. 8. 2014) → společník s vkladem v Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Železniční společnost Tanvald o.p.s. - soukromá firma 7 smluv
celkem 2 mil. Kč
Člen dozorčí rady v Železniční společnost Tanvald o.p.s. (od 1. 2. 2013)
RAVOS, s.r.o. - soukromá firma 12 smluv
celkem 417 945  Kč
Nepřímá vazba přes:
Petr Polák (*1948) Člen dozorčí rady v Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (26. 4. 2011 - 28. 8. 2014) → společník s vkladem v RAVOS, s.r.o.
KLASTR AQUARIUS o.p.s. - soukromá firma Nenalezli jsme žádné smlouvy Nepřímá vazba přes:
Petr Polák (*1948) Člen dozorčí rady v Severočeská vodárenská společnost a.s. (2. 6. 2000 - 18. 6. 2004) → společník s vkladem v Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o. → zakladatel obecně prospěšné společnosti v KLASTR AQUARIUS o.p.s.
Plnící stanice CNG Předlice s.r.o. - firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou Nenalezli jsme žádné smlouvy Nepřímá vazba přes:
Petr Polák (*1948) Člen dozorčí rady v TD BUS a.s. (29. 6. 2012 - 25. 8. 2014) → společník s vkladem v Plnící stanice CNG Předlice s.r.o.

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.