Informace o Obec Horní Suchá

Úřad - orgán veřejné moci

Založena
01.10.1990
První známá smlouva v registru smluv byla podepsána 12 let po založení firmy.
IČO 00575917
Datová schránka w3cbd55
Kategorie OVM
Obce, městské částí nebo městské obvody v hlavním městě Praze, vojenské újezdy 
OVM vybírající správní poplatky (dle zákona č. 634/2004 Sb.) 
Stavební úřady RUIAN 
Kontaktní místa veřejné správy 
Matriční úřady (m. úřady, kterými jsou obec. úřady, v hl. m. Praze ÚMČ, v územně čl. statut. městech ÚMO nebo ÚMČ a pro území voj. újezdů újezdní úřady, které určí a jejich spr. obvody vymezí MV prov. pr. př.; obec. úř. ORP) 
Obce 
Obce provádějící vidimaci a legalizaci (kraj. úřady; obec. úřady ORP; obec. úřady, ÚMČ, ÚMO územně členěných statut. měst a ÚMČ hl. m. Prahy, jejichž seznam stanoví prov. pr. př.; újezdní úřady, držitel poštovní licence, Hospodářská komora ČR) 
Obce RUIAN 
Obce s matričním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem 
Obce se stavebním úřadem 
Obce se základním rozsahem výkonu přenesené působnosti 
Obce, které nejsou matričním úřadem 
Obecné stavební úřady RÚIAN 
Obecní policie 
Ohlašovny 
Okrsková volební komise* 
Povinné subjekty ve smyslu § 14 odst. 1 až 3 zák. č. 283/1993 Sb. 
Státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu ve smyslu § 16 zák. č. 349/1999 Sb. 
Stavební úřady 
Úřady ve smyslu § 1 odst. 2. zák. č. 349/1999 Sb. 
Veřejnoprávní původci (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) 
Volební orgány (starostové) ve smyslu § 6 písm. h) zák. č. 491/2001 Sb. 
Všechna OVM bez škol, školských zařízení a vysokých škol 
Majetkové vazby společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
První smlouva v RS uveřejněna 29.9.2003
Poslední smlouva v RS uveřejněna 18.6.2020
Novinky o této firmě do mailu Hlídat všechny změny o Obec Horní Suchá v celém Hlídači
Hlídat změny i ve 2 dceřinných společnostech
Sdílet stránku s ostatními na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Obsah stránky

Problémy a varování

Statistiky z registru smluv

Vysvětlení: Registr smluv je platný od poloviny roku 2016. První rok, od 1.7.2016 do 30.6.2017, probíhal v "testovacím" režimu, kdy za neuveřejnění smlouvy nehrozila žádná sankce. Proto statistiky za 2016 neobsahují smlouvy za celý rok a rok 2017 nemusí být úplný.

Souhrnné statistiky
pro Obec Horní Suchá
od 2016
25 smluv za celkem 11 mil. Kč
17,9 % smluv se skrytou cenou
0,0 % smluv se skrytou smluvní stranou
0,0 %smluv s firmami navázanými na politiky
Zobraz grafy
Hodnota smluv
Počet smluv
% smluv s utajenou cenou
Souhrnné statistiky
pro subjekt a všechny
dceřinné společnosti (2)
od 2016
36 smluv za celkem 11 mil. Kč
30,8 % smluv se skrytou cenou
0,0 % smluv se skrytou smluvní stranou
0,0 %smluv s firmami navázanými na politiky
Veřejné zakázky

Obec Horní Suchá se vyskytuje v 86 veřejných zakázkach jako zadavatel.

Obec Horní Suchá jsme ve veřejných zakázkach jako dodavatel nenašli.

Dotace

Úřad Obec Horní Suchá dostal 110 dotací v celkové hodnotě 347 351 947 Kč.

3 podřízená organizace (z celkem 2) úřadu Obec Horní Suchá dostaly dalších 29 dotací v hodnotě 11 352 713 Kč.

Úřad Obec Horní Suchá včetně podřízených organizací dostal celkem 139 dotací v celkové hodnotě 358 704 660 Kč.

Insolvenční rejstřík

Obec Horní Suchá se vyskytuje v jedné insolvenci jako věřitel.

Obec Horní Suchá není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Obec Horní Suchá není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Obec Horní Suchá jako odběratel (plátce peněz)

Nejúspěšnější dodavatelé podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
DIAMO, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejúspěšnější dodavatelé podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
100 000 Kč
DIAMO, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
76 593 Kč
Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 501 Kč

Obec Horní Suchá jako dodavatel (příjemce peněz)

Nejčastější objednatelé (plátci) podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Městská knihovna v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Statutární město Havířov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Orlová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejčastější objednatelé (plátci) podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Město Orlová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 000 000 Kč
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
162 384 Kč
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 500 Kč
Městská knihovna v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Statutární město Havířov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč


Informace z dalších databází

Spisová značka Dlužníci Věritelé Datum vzniku Poslední změna Stav řízení Soud
 INS 12156/2018
a dalších 1153 věřitelů
24.07.2018 7.08.2020 Konkurs Krajský soud v Ostravě

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P20V00005116 29. 6. 2020 neuvedena Obec Horní Suchá JUBAR PLUS CZ, s.r.o.
Stavební úpravy komunikace ul. Kuncovka vč. 4 mil. Kč
 P20V00004822 19. 6. 2020 neuvedena Obec Horní Suchá Rekonstrukce komunikace ul. Brigádnická, včetně odhad.cena 0 Kč
 P20V00003345 6. 5. 2020 neuvedena Obec Horní Suchá Oprava a sanace betonové zídky u objektu ZŠ polské odhad.cena 0 Kč
 P20V00003343 6. 5. 2020 neuvedena Obec Horní Suchá Změna účelu užívání části podkroví ZŠ s polským odhad.cena 0 Kč
 P19V00008448 1. 10. 2019 neuvedena Obec Horní Suchá Ing.arch. STARÝ JOSEF
Regulační plán „Finské domky - Paseky, Horní 723 000 Kč
ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-VZ/S046/02-151/ I. 15.05.2002 obec Horní Suchá
Dům s pečovatelskou službou (dostavba) v Horní Suché Veřejná zakázka
ÚOHS-S400/2010/VZ-13 I. 08.03.2011 obec Horní Suchá
O.K.D.C. mont s.r.o.
VOKD, a.s.
Stavební úpravy a přístavba objektu TJ čp. 869 a Stavební úpravy objektu čp. 869. Horní Suchá – realizace úspor energie Veřejná zakázka

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 301 204 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy