Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 6 podřízených organizací. Je součástí 3 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Václav Snášel

změna 04.09.2017

Založeno 01.01.1995
IČO 61989100
Datová schránka d3kj88v


Chci hlídat

Všechny změny o Vysoká škola báňská -
Změny i v 6 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Zakázky z jednotlivých oborů uzavřelo více dodavatelů, žádný výrazně nedominuje.

Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 359 smluv bez uvedené ceny. Tj. 18,71 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 37 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,93 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 2 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 0,10 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u jedné smlouvy. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 18 smluv.

V registru smluv evidujeme 9642 smluv za celkem 32 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 1 017 smluv za 5 mld. Kč (pokles o -25,19 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 168 smluv, což je celkem 16,52 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Opravy, údržba a počítačové sítě (3 mld. Kč), Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby (774 mil. Kč), Dary a dotace (453 mil. Kč), Stavebnictví (355 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Vysoká škola báňská - Technická dostal 4702 dotací v celkové hodnotě 89 606 800 502 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Vysoká škola báňská - Technická nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 105 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 6 podřízených organizací. Je součástí 3 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace