Ostravská univerzita

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 3 podřízené organizace. Je součástí 2 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Jan Lata

změna 18.06.2017


Založeno 01.01.1995
IČO 61988987
Datová schránka 37gj9fm

Chci hlídat

Všechny změny o Ostravská univerzita
Změny i ve 3 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index korupčního rizika - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Zakázky se nekoncentrují u žádných dodavatelů.

Skrývá ceny u varujícího počtu 277 smluv z 864 smluv.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

V roce 2020 uzavřel úřad 734 smluv za 3 mld. Kč (nárůst o 90,65 % oproti roku 2019)

V 2020 utajil hodnotu kontraktu u 207 smluv, což je celkem 28,20 % ze všech.

Největší smlouvy v 2020 byly uzavřeny v oblastech Telekomunikační služby (2 mld. Kč), Stavebnictví (1 mld. Kč), Dary a dotace (58 mil. Kč), Účetní, revizní a peněžní služby (58 mil. Kč) a dalších.

Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Ostravská univerzita se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Ostravská univerzita dostal 1156 dotací v celkové hodnotě 12 587 216 013 Kč.

Jedna podřízená organizace (z celkem 3) úřadu Ostravská univerzita dostala další 2 dotace v hodnotě 918 400 Kč.

Úřad Ostravská univerzita včetně podřízených organizací dostal celkem 1158 dotací v celkové hodnotě 12 588 134 413 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Ostravská univerzita se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které úřad uzavřel s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Ostravská univerzita uzavřel 315 smluv smluv (tj. 9,98 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2020 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2020 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 35 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 87 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 3 podřízené organizace. Je součástí 2 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 717 lidí darovalo 1 973 017 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy