Informace o firmě SUWECO CZ, s.r.o.

soukromá firma

Založena
16.12.1996
První známá smlouva v registru smluv byla podepsána 15 let po založení firmy.
IČO 25094769
Datová schránka ncr5h4q
Majetkové vazby společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
První smlouva v RS uveřejněna 16.5.2012
Poslední smlouva v RS uveřejněna 15.10.2020
Novinky o této firmě do mailu Hlídat všechny změny o SUWECO CZ, s.r.o. v celém Hlídači
Sdílet stránku s ostatními na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Obsah stránky

Problémy a varování

Statistiky z registru smluv

Vysvětlení: Registr smluv je platný od poloviny roku 2016. První rok, od 1.7.2016 do 30.6.2017, probíhal v "testovacím" režimu, kdy za neuveřejnění smlouvy nehrozila žádná sankce. Proto statistiky za 2016 neobsahují smlouvy za celý rok a rok 2017 nemusí být úplný.

Souhrnné statistiky
pro SUWECO CZ, s.r.o.
od 2016
498 smluv za celkem 556 mil. Kč
3,8 % smluv se skrytou cenou
0,0 % smluv se skrytou smluvní stranou
Zobraz grafy
Hodnota smluv
Počet smluv
% smluv s utajenou cenou
Veřejné zakázky

SUWECO CZ, s.r.o. se vyskytuje v 92 veřejných zakázkach jako dodavatel.

SUWECO CZ, s.r.o. jsme ve veřejných zakázkach jako zadavatel nenašli.

Dotace

Firma SUWECO CZ, s.r.o. nedostala žádnou dotaci.

Insolvenční rejstřík

SUWECO CZ, s.r.o. není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

SUWECO CZ, s.r.o. není v insolvečním rejstříku jako věřitel.

SUWECO CZ, s.r.o. není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.


SUWECO CZ, s.r.o. jako dodavatel (příjemce peněz)

Nejčastější objednatelé (plátci) podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
61
Národní technická knihovna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26
Knihovna AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23
Fakultní nemocnice Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
Ministerstvo obrany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Fakultní nemocnice v Motole detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Vysoká škola ekonomická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Masarykův onkologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Česká geologická služba detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ústav zemědělské ekonomiky a informací detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ministerstvo zahraničních věcí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Úřad vlády České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Národní filmový archiv detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Fakultní nemocnice Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ministerstvo průmyslu a obchodu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Úřad průmyslového vlastnictví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Matematický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Státní zdravotní ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Český hydrometeorologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Institut klinické a experimentální medicíny detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Národní knihovna České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ministerstvo spravedlnosti detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Městská knihovna v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Fakultní nemocnice Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Krajská nemocnice Liberec, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Pražská plynárenská, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ministerstvo zemědělství detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Nemocnice Na Homolce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Moravská zemská knihovna v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Krajská zdravotní, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Institut pro kriminologii a sociální prevenci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ministerstvo dopravy detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Endokrinologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Český statistický úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vědecká knihovna v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ministerstvo práce a sociálních věcí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nemocnice České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejčastější objednatelé (plátci) podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Národní technická knihovna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
302 mil. Kč
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
71 mil. Kč
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
35 mil. Kč
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Masarykův onkologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Ústav zemědělské ekonomiky a informací detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Česká geologická služba detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Ministerstvo obrany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Fakultní nemocnice v Motole detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Národní knihovna České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Matematický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Vysoká škola ekonomická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Knihovna AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Fakultní nemocnice Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Nemocnice Na Homolce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Institut klinické a experimentální medicíny detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Krajská zdravotní, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Fakultní nemocnice Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Státní zdravotní ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ministerstvo dopravy detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ministerstvo zahraničních věcí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
996 867 Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
921 204 Kč
Úřad průmyslového vlastnictví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
919 849 Kč
Krajská nemocnice Liberec, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
917 180 Kč
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
897 259 Kč
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
866 942 Kč
Český hydrometeorologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
827 713 Kč
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
809 091 Kč
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
805 731 Kč
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
788 366 Kč
Moravská zemská knihovna v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
772 961 Kč
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
764 059 Kč
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
735 446 Kč
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
705 000 Kč
Institut pro kriminologii a sociální prevenci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
696 558 Kč
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY detail o subj
smlouvy mezi subjekty
669 844 Kč
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
618 061 Kč
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
616 005 Kč
Ministerstvo zemědělství detail o subj
smlouvy mezi subjekty
612 148 Kč
Fakultní nemocnice Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
581 520 Kč
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
580 000 Kč
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
522 989 Kč
Národní filmový archiv detail o subj
smlouvy mezi subjekty
504 000 Kč
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
494 492 Kč
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
488 677 Kč
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
486 000 Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
434 564 Kč
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
417 595 Kč
Úřad vlády České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
417 462 Kč
Ministerstvo průmyslu a obchodu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
401 300 Kč
Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
379 737 Kč
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
313 160 Kč
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
311 576 Kč
Ministerstvo spravedlnosti detail o subj
smlouvy mezi subjekty
311 274 Kč
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
296 867 Kč
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
273 676 Kč
Vědecká knihovna v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
265 003 Kč
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
261 922 Kč
Nemocnice České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
250 092 Kč
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
240 551 Kč
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
229 046 Kč
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady detail o subj
smlouvy mezi subjekty
212 640 Kč
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
208 308 Kč
Městská knihovna v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
188 905 Kč
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
164 458 Kč
Endokrinologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
156 831 Kč
Český statistický úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
151 225 Kč
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 917 Kč
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
104 196 Kč
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
95 444 Kč
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70 504 Kč
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
65 621 Kč
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
63 756 Kč
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
61 962 Kč
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40 919 Kč
Pražská plynárenská, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

SUWECO CZ, s.r.o. jako odběratel (plátce peněz)

Nejúspěšnější dodavatelé podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Národní technická knihovna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Knihovna AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejúspěšnější dodavatelé podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Národní technická knihovna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
459 610 Kč
Knihovna AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
459 610 Kč
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
415 841 Kč
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
141 239 Kč


Informace z dalších databází

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P20V00009544 23. 4. 2020 neuvedena Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského SUWECO CZ, s.r.o.
NPMK – dodávka a další služby distributora 2 mil. Kč
 P19V00166126 25. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA SUWECO CZ, s.r.o.
Dodávka a distribuce denního tisku a odborných 866 262 Kč
 P19V00166126 21. 11. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA SUWECO CZ, s.r.o.
Dodávka a distribuce denního tisku a odborných 866 262 Kč
 P19V00166126 21. 11. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA SUWECO CZ, s.r.o.
Dodávka a distribuce denního tisku a odborných 866 262 Kč
 P19V00029637 14. 11. 2019 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu SUWECO CZ, s.r.o.
Monitor CZ, s.r.o.
+4 další dodavatelé
Nákup periodické literatury_2020-2021 780 054 Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
1300003500 Ministerstvo financí ČR
18.09.2013 03.10.2013 09.10.2013 DOVOZ TISKU PRAHA, SUWECO CZ, S. R. O.
22 211 Kč
2012-KDR-1614 Ministerstvo spravedlnosti ČR
10.08.2012 07.09.2012 03.09.2012 DOVOZ TISKU PRAHA, SUWECO CZ, S. R. O.
2 966 Kč
1100000473 Ministerstvo financí ČR
14.02.2011 08.03.2011 29.03.2011 DOVOZ TISKU PRAHA, SUWECO CZ, S. R. O.
- 651 Kč
153100480 Ministerstvo obrany ČR
03.12.2015 neuvedeno neuvedeno DOVOZ TISKU PRAHA, SUWECO CZ, S. R. O.
52 253 Kč
2009-KDR-2702 Ministerstvo spravedlnosti ČR
06.11.2009 20.11.2009 27.11.2009 DOVOZ TISKU PRAHA, SUWECO CZ, S. R. O.
634 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 571 lidí darovalo 1 524 771 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy