Mendelova univerzita v Brně

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 7 podřízených organizací. Je součástí 3 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Danuše Nerudová

změna 16.02.2018


Založeno 15.10.1982
IČO 62156489
Datová schránka 85ij9bs

Chci hlídat

Všechny změny o Mendelova univerzita v Brně
Změny i v 7 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Zakázky se nekoncentrují u žádných dodavatelů.

Zakázky se skrytou cenou uzavřelo více dodavatelů, žádný nedominuje.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 232 smluv bez uvedené ceny. Tj. 14,57 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 24 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,51 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatny
Nízké riziko, celkem 10 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,63 % z celkového počtu.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 4 smluv.

V roce 2021 uzavřel úřad 717 smluv za 490 mil. Kč (pokles o -68,30 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u 133 smluv, což je celkem 18,55 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) (57 mil. Kč), Dary a dotace (44 mil. Kč), Energie (22 mil. Kč), Zemědělství (22 mil. Kč) a dalších.

Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Mendelova univerzita v Brně se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Mendelova univerzita v Brně dostal 1869 dotací v celkové hodnotě 21 411 052 593 Kč.

2 podřízená organizace (z celkem 7) úřadu Mendelova univerzita v Brně dostaly dalších 25 dotací v hodnotě 8 865 398 Kč.

Úřad Mendelova univerzita v Brně včetně podřízených organizací dostal celkem 1894 dotací v celkové hodnotě 21 419 917 990 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Mendelova univerzita v Brně se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které úřad uzavřel s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Mendelova univerzita v Brně uzavřel 648 smluv smluv (tj. 9,32 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 36 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 207 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 7 podřízených organizací. Je součástí 3 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 196 128 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy