Ministerstvo zemědělství

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 66 podřízených organizací. Je součástí 15 kategorií orgánu veřejné moci.


ministr

Ing. Miroslav Toman, CSc.

od 27.06.2018


Založeno 01.01.1981
IČO 00020478
Datová schránka yphaax8

Chci hlídat

Všechny změny o Ministerstvo zemědělství
Změny i v 66 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vysoký výskyt rizikových faktorů.

Velmi málo smluv má hodnotu blízkou limitům pro veřejné zakázky.

Skrývá ceny u 63 smluv.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 78 smluv bez uvedené ceny. Tj. 9,08 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 29 smluv bez uvedené ceny. Tj. 3,38 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatny
Nízké riziko, celkem 4 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 0,47 % z celkového počtu.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 2 smluv.

V roce 2021 uzavřel úřad 293 smluv za 693 mil. Kč (pokles o -94,53 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u 25 smluv, což je celkem 8,53 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech Osobní vozidla (304 mil. Kč), Dary a dotace (68 mil. Kč), IT (27 mil. Kč), Realitní služby (24 mil. Kč) a dalších.

Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Ministerstvo zemědělství se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Ministerstvo zemědělství dostal 91 dotací v celkové hodnotě 478 070 907 Kč.

45 podřízených organizací (z celkem 66) úřadu Ministerstvo zemědělství dostalo dalších 10034 dotací v hodnotě 300 084 845 954 Kč.

Úřad Ministerstvo zemědělství včetně podřízených organizací dostal celkem 10125 dotací v celkové hodnotě 300 562 916 861 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Ministerstvo zemědělství se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které úřad uzavřel s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Ministerstvo zemědělství uzavřel 268 smluv smluv (tj. 6,07 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 35 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 519 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 66 podřízených organizací. Je součástí 15 kategorií orgánu veřejné moci.

Organizace je tvořena

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 741 lidí darovalo 2 116 857 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy