Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:62156489

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:62156489'

Nalezené veřejné zakázky 1 950 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P18V00000112 3. 4. 2018 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Dodávka 2ks univerzálních kolových traktorů k odhad.cena 0 Kč
  P18V00000204 11. 5. 2018 neuvedena Mendelova univerzita v Brně OFFICE SYSTEM s.r.o.
AB plus CZ s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro 5 500 000 Kč
  507481 27. 8. 2015 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Rekonstrukce klimatizačního systému - pavilon Q - 15 509 611 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rekonstrukce a výměna stávajících systémů DAIKIN VRV II HP/HR za nové systémy odpovídající technickému zadání (nedílná součást zadávací dokumentace), dále navázání na měření a regulaci systému v daném objektu (MaR) a související stavební práce (demontáže a zpětné montáže podhledů, požární ucpávky v souladu se stávajícím požárním bezpečnostním řešením objektu, další nezbytně nutné stavební práce v konstrukcích). Zpracování realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení, potřebné revize, zkoušky atd.
  360397 16. 7. 2013 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Dodávka odborné literatury - rozděleno na části
Neznámý Jedná se o dávku odborné literatury pro potřeby plnění úkolů zadavatele.
  365190 30. 8. 2013 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Dodávka odborné literatury - rozděleno na části
Neznámý Jedná se o dávku odborné literatury pro potřeby plnění úkolů zadavatele.
  515497 29. 4. 2016 neuvedena Mendelova univerzita v Brně ASTRON studio CZ, a.s.
ASTRON studio CZ, a.s.
Rámcová smlouva na zajištění tiskařských a 12 000 000 Kč
Neznámý
  Z2017-028726 18. 10. 2017 neuvedena Mendelova univerzita v Brně REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o.
Dodávka propagačních předmětů II/2017 – rozděleno 195 038 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka propagačních předmětů pro potřeby jednotlivých pracovišť zadavatele.
  233493 3. 10. 2012 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Dodávka mikroskopů a příslušenství;Rozděleno na
Neznámý Jedná se o dodávku mikroskopů včetně příslušenství pro potřeby řešení projketů OP VK
  345107 8. 2. 2013 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Tiskařské služby a související produkty – 1 349 493 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou Tiskařské služby vymezené za zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.
  P19V00000167 14. 3. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Robotické platformy - rozděleno na části odhad.cena 0 Kč
  222309 20. 9. 2012 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Dodávka výpočetní techniky, software a projekční odhad.cena 7 025 000 Kč
Neznámý Předmětem VZ je dodávka výpočetní techniky, software a projekční techniky podle specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci - technická specifikace.
  P18V00000128 17. 4. 2018 neuvedena Mendelova univerzita v Brně C SYSTEM CZ a.s.
COMP`S, spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
Rámcová dohoda - tonery, náplně a další spotřební 3 200 000 Kč
  365431 23. 7. 2015 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Lesy města Prostějova, s.r.o.
Jindřich Hošek
+14 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva na provádění lesnických činností 1 974 856 Kč
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování lesnických činností na pozemcích Mendelovy univerzity v Brně spravobaných Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, a to především pěstebních a těžebních činností.
  485729 15. 4. 2014 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Dodávka zahraniční odborné literatury - rozděleno
Neznámý Dodávka zahraniční odborné literatury pro potřeby projektů a ústavů zadavatele
  P19V00000821 7. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Laboratoř tepelného využití biopaliv - opakované odhad.cena 0 Kč
  P19V00000037 25. 5. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně ANAMET s.r.o.
MERCI, s.r.o.
+1 dodavatel
Laboratorní přístroje - laboratoř 535 900 Kč
  P18V00000340 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně STRMA s.r.o.
0082018 Projektory pro ZF 170 100 Kč
  P18V00000227 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Nicolet CZ s.r.o.
Dodávka Analyzátoru FT-NIR 1 363 000 Kč
  P18V00000296 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Dodávka distribuovaného měřícího systému odhad.cena 0 Kč
  P17V00000186 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Těžební činnost č. 37155 odhad.cena 0 Kč
  P19V00000193 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně 0082019 Dodávka multifunkční tiskárny pro REK odhad.cena 0 Kč
  P18V00000091 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Josef Vaněk
Těžební činnost č. 28065 719 240 Kč
  P16V00000186 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Zajištění servisu na klíčové prvky infrastruktury 824 178 Kč
  P17V00000209 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně KINTEX s.r.o.
Úprava šatnových boxů obj. Z / II 883 657 Kč
  P17V00000342 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Zajištění servisu aktivních prvků CISCO 754 210 Kč
  P16V00000138 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Ing. Ivan Lukšíček
Rámcová smlouva na služby patentových zástupců 900 000 Kč
  P19V00000089 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Dodávka mechanizace pro lesní školku odhad.cena 0 Kč
  P18V00000785 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Ivan Kunovský
Pěstební činnosti č. 69000 774 742 Kč
  P18V00000335 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Jiří Valeš
Oprava zastřešení na budově kolejí Akademie 478 927 Kč
  P18V00000110 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně 0122018 - Notebooky PEF 191 odhad.cena 0 Kč
  P18V00000463 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Papouch store s.r.o.
Dodávka distribuovaného měřícího systému - 738 468 Kč
  P17V00000248 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně CLIMFIL BRNO, s.r.o.
Budova D, klimatizace učeben ve 3. NP 441 629 Kč
  P17V00000113 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Ladislav Doležel
Těžební činnosti č. 27336 206 400 Kč
  P17V00000290 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Nemus factum s.r.o.
Těžební činnost č. 47361 841 250 Kč
  P18V00000332 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Melesh Mykhaylo
Pěstební činnosti č. 38300 495 515 Kč
  P17V00000003 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Clarima, s.r.o.
Drogistické zboží 01-2017 340 691 Kč
  P18V00000564 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Těžební činnost č. 48315 odhad.cena 0 Kč
  P19V00000029 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně 0032019 Dodávka notebooku pro PEF - opakování odhad.cena 0 Kč
  P18V00000561 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Josef Vaněk
Těžební činnost č. 48065 1 122 570 Kč
  P16V00000005 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně CLIMFIL BRNO, s.r.o.
Úprava vzduchotechniky na objektu M - stáje 3 466 144 Kč
  P18V00000748 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně UNIS COMPUTERS, a.s.
3062018 Servery a pevné disky pro ÚIT 2 027 200 Kč
  P18V00000309 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně C SYSTEM CZ a.s.
0212018 - Tablet FRRMS_2 7 399 Kč
  P16V00000205 12. 4. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně GC-MS/MS systém s vysokým rozlišením hmoty odhad.cena 0 Kč
  P19V00000601 4. 11. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Axes Computers s.r.o.
0142019 Dodávka tabletu pro FRRMS 7 262 Kč
  P19V00000686 21. 10. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Stepan Vehesh
Pěstební činnosti č. 49162 147 500 Kč
  P20V00000256 26. 5. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Iridium spol. s r.o.
Iridium spol. s r.o.
0092020 Dodávka nábytku pro laboratoř krajinného 72 120 Kč
  P19V00000571 11. 10. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně B - CREDIT s.r.o.
0232019 Dodávka nábytku pro ÚCHHZ 199 000 Kč
  P19V00000852 11. 2. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Ondřej Haťapka
Těžební činnosti č. 10015 799 150 Kč
  P20V00000101 6. 3. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Kloboucká lesní s.r.o.
Těžební činnosti č. 10005 597 250 Kč
  P20V00000057 5. 3. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Axes Computers s.r.o.
2012020 Dodávka monitorů pro AVC 62 902 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 275 728 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy