Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost.


Založeno 15.06.2005
IČO 27253236
Datová schránka esyfc86

Skuteční majitelé

Jakub Nabi (zapsán 21.09.2020 )
Znepřístupněno
Jiří Švadlena (zapsán 21.09.2020 )
Znepřístupněno
Pavel Král (zapsán 21.09.2020 )
Znepřístupněno
Roman Mrva (zapsán 21.09.2020 )
Znepřístupněno
Jakub Hostek (zapsán 21.09.2020 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

Zásadní nedostatky u 15 smluv z 327 smluv.

Neuzavřeli žádné smlouvy o víkendu či svátku.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 75 smluv bez uvedené ceny. Tj. 22,87 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 5 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,52 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 16 smluv bez uvedené ceny. Tj. 4,88 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Vysoké riziko, smlouvy se koncentrují u malého počtu partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 19 smluv.

V registru smluv evidujeme 1855 smluv za celkem 4 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 343 smluv za 215 mil. Kč (pokles o -78,73 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 36 smluv, což je celkem 10,50 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Zdravotnictví (53 mil. Kč), Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis (39 mil. Kč), Opravy a údržba zdravotnických přístrojů (16 mil. Kč), Dary a dotace (10 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Nemocnice Rudolfa a Stefanie dostala 182 dotací v celkové hodnotě 518 267 790 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje uzavřel 151 smluv smluv (tj. 8,14 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 14 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace