ČEZ Teplárenská, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost. Řídí 6 podřízených organizací.


Založeno 07.12.2006
IČO 27309941
Datová schránka 943dk9e

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

DANIEL BENEŠ (zapsán 17.10.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
TOMÁŠ PLESKAČ (zapsán 17.10.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
PAVEL CYRANI (zapsán 17.10.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MICHAELA CHALOUPKOVÁ (zapsán 17.10.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MARTIN NOVÁK (zapsán 17.10.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
BOHDAN ZRONEK (zapsán 17.10.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
JAN KALINA (zapsán 17.10.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
 

Vymazaní majitelé

Radim Sobotík (zapsán 01.07.2020 - 17.10.2021 )
Znepřístupněno
Pavol Mašláni (zapsán 01.07.2020 - 17.10.2021 )
Znepřístupněno
Jan Nechvátal (zapsán 01.07.2020 - 17.10.2021 )
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o ČEZ Teplárenská, a.s.
Změny i v 6 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

Skrývá ceny u varujícího počtu 413 smluv z 448 smluv.

Nemá uzavřené smlouvy s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 399 smluv bez uvedené ceny. Tj. 93,01 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko, celkem 3 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 0,70 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

V registru smluv evidujeme 1498 smluv za celkem 276 mil. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 368 smluv za 19 mil. Kč (nárůst o 38,24 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 347 smluv, což je celkem 94,29 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Veřejné služby pro energie (12 mil. Kč), Stavebnictví (4 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (3 mil. Kč)


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

ČEZ Teplárenská, a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma ČEZ Teplárenská, a.s. dostala 61 dotací v celkové hodnotě 568 250 835 Kč.

0 dceřiných společností firmy ČEZ Teplárenská, a.s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

ČEZ Teplárenská, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

ČEZ Teplárenská, a.s. uzavřel 3 smlouvy smluv (tj. 0,20 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 10 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí 6 podřízených organizací.

Zobrazit další informace